Wednesday, September 15, 2010

Despre marile realizări

Iată o idee de reţinut: marile realizări se obţin adeseori când ajungem cu spatele la zid. Presiunile pot duce la performanţe mai bune. Ne demonstrăm capacitatea mai bine în situaţii limită. Se vede cine suntem cu adevărat atunci când ieşim din zona de siguranţă, şi începem să ne simţim ca şi cum am sta în echilibru pe o creangă subţire. Situaţiile dificile sunt o ocazie minunată de a ne cunoaşte adevăratul - şi cel mai bun - chip. (Robin Sharma)

Merită să medităm la cuvintele spuse de Robin Sharma.

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)