Saturday, March 29, 2008

Specialistul în relaţii publice - lămurire

M-am hotărât să scriu această postare pentru că de foarte multe ori această profesie a ridicat semne mari de întrebare, a fost confundată cu alte profesii şi a generat confuzii. În cele ce urmează voi încerca să fac un mic exerciţiu şi voi construi o fişă a postului, dar ieşind din rigorile academice, simplificând-o şi încercând să fiu cât mai clar şi mai explicit.

Definirea ocupaţiei:

Specialiştii în relaţii publice creează şi gestionează imaginea publică a unor instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc.; mediază conflicte şi consiliază negocierile, gestioneză relaţiile organizaţiei cu mass-media în calitate de purtător de cuvânt sau funcţionar în cadrul biroului de presă, redactează mesaje scrise şi audio-vizuale, orga-nizează evenimente mediatice (conferinţe de presă, expoziţii, lansări de bunuri sau servicii etc.).

Descrierea ocupaţiei, conţinutul muncii

Specialistul în relaţii publice desfăşoară o multitudine de activităţi care vizează în ansamblu constuirea imaginii publice, respectiv planificarea de programe specializate care încep cu analiza problemelor şi oportunităţilor, definirea scopurilor programului, recomandări şi planificare de ac-tivităţi şi implicit, măsurarea rezultatelor activităţilor întreprinse în cadrul programului. Specia-listul în relaţii publice întreţine în permanent relaţia cu managementul organizaţiei sau clientul pentru care lucrează.

Conţinutul muncii specialistului în relaţii publice constă în: activităţi de scriere şi editare de materiale pentru diferite categorii de public, relaţii cu media, ceea ce înseamnă cultivarea şi menţinerea unor relaţii bune de colaborare cu mass-media, crearea identităţii de companie/ corporaţie cu mijloacele publicităţii corporate, care înseamnă prezentarea cu precădere a ele-mentelor de identificare a companiei şi mai puţin a produselor acesteia, comunicarea orală şi eficientă cu indivizi şi grupuri în cadrul întâlnirilor, prezentărilor sau alte tipuri de evenimente colective, producţia de broşuri, rapoarte, filme şi programe multimedia ca mijloace importante de comunicare, organizarea de evenimente speciale- conferinţe de presă, expoziţii, „zile deschise”, competiţii şi programe de premiere pentru activităţi deosebite, toate având ca scop câştigarea atenţiei audienţelor specifice, cercetarea şi evaluarea sunt două din activităţile de căpătâi ale spe-cialisului de relaţii publice. Prima constă în colectarea de informaţii pe o anumită temă ce vor constitui baza strategiei programului, în timp ce evaluarea programului reprezintă activitatea întreprinsă în vederea determinării viitoarei strategii în cadrul programului de Relaţii Publice conceput.

Atribuţii si responsabilităţi

• cercetare, colectare, prelucrare, analiză şi sinteză a informaţiilor;

• elaborarea, crearea sau selectarea de materiale scrise, video, foto, audio pentru organizaţia sau clientul pentru care lucrează;

• diseminarea de informaţii către jurnalişti, acţionari, investitori, instituţii guvernamentale şi toate categoriile de public care fac parte din sfera de interes a organizaţiei sau clientului pentru care lucrează;

• colaborarea eficientă cu echipa în cadrul căreia lucrează şi cu ceilalţi colaboratori;

• legătura permanentă cu clientul sau echipa managerială pentru care lucrează;

• organizarea şi participarea la evenimente în beneficial organizaţiei sau clientului pt. care lucrează;

Program de lucru

Program de lucru neregulat. Se lucrează uneori la sfârşit de săptămână.

Mediul de lucru

Se lucrează atât în interior, la birou, în condiţii normale de luminozitate şi temperatură, într-un micro-climat de confort organic, cât şi în exterior: organizare şi participare la evenimente, întâlniri cu clienţi, jurnalişti, sesiuni foto, video etc.

Situaţii de risc

Riscul major îl reprezintă neregularitatea programului, stress-ul determinat de termenele de predare a materialelor, organizarea evenimentelor, relaţiile cu diversele segmente de public cu care lucrează.

Cerinţe pentru exercitare

Cerinţe medicale

• integritate anatomo-funcţională a membrelor superioare şi inferioare

• acuitate vizual-cromatică şi auditivă normală

• vorbire normală

Cerinţe psihice

• flexibilitate

• minuţiozitate

• sociabilitate

• spirit de observaţie

• atenţie distributivă

• capacitatea de a lucra cu oamenii

• adaptarea la sarcini schimbătoare

• capacitate de a evalua şi a lua decizii

Activităţi fizice

• lucrul în poziţie şezând perioade lungi de timp

• lucrul în mişcare periode scurte, dar de mare intensitate

• folosirea mâinilor şi degetelor

• vorbire

• ascultare

• vedere clară

• cuprindere în câmpul vizual a unui nr.mare de obiecte

• diferenţierea culorilor, formelor, volumelor

Deprinderi transferabile

• utilizarea computerelor şi a altor echipamente electronice

• acordarea de consultanţă şi consiliere

• cumpărarea şi vânzarea de produse, tehnici şi servicii

• acordarea şi transmiterea de informaţii

• elaborarea / conceperea de documente, materiale

• asigurarea de servicii

• deprinderi de a lucra în grup

• analizarea şi evaluarea informaţiei

• planificarea şi organizarea operaţiilor şi activităţilor

Cerinţe de educaţie şi pregătire profesională

Practicarea meseriei necesită o pregătire de nivel superior în domeniul Relaţiilor Publice şi a Comunicării Sociale. Sunt necesare cunoştiinţe de management, marketing, publicitate, jurnalism, psihologie socială, cercetarea opiniei publice.

Salarizare, promovare şi alte avantaje

În cadrul societăţilor comerciale, prin contractul colectiv şi cel individual de muncă se stabilesc prin negociere clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, promovarea şi alte drepturi şi obli­gaţii ce decurg din raporturile de muncă, în condiţiile legii. Salariul poate varia între 400 şi 2000 de euro (în acest moment).

Dinamica ocupaţiei pe piaţa muncii

Specializări

• analist economico-financiar (referent, expert, consilier)

• analist politic (referent, expert, consilier)

• asistent manager

• asistent de relaţii publice

• cercetător în comunicare şi relaţii publice (asistent cercetare)

• consilier pentru comunicare

• consilier de relaţii publice

• consilier pentru resurse umane

• director de comunicare

• director de programe şi relaţii internaţionale

• director de relaţii publice

• funcţionar pentru informarea publică (referent, expert, consilier)

• funcţionar pentru relaţii cu publicul (referent, expert, consilier)

• funcţionar pentru protocolul instituţional (referent, expert, consilier)

• funcţonar pentru biroul de presă (documentarist, referent,expert)

• funcţionar pentru secretariat şi corespondenţă profesională (documentarist, secretar,expert)

• impresar

• mediator (expert, consilier)

• negociator (expert, consilier)

• organizator de aniversări oficiale şi ceremonii publice(referent, expert)

• organizator de evenimente mediatice (referent, expert)

• training/ event manager

• purtător de cuvânt (consilier)

• redactor de mesaje scrise şi audiovizuale (documentarist, referent, expert, consilier)

• specialist în activitatea de lobby (documentarist, referent, expert, consilier)

• specialist în elaborarea proiectelor de dezvoltare (documentarist, referent, expert, consilier)

• specialist în colectare de fonduri (referent, expert)

• specialist în comunicare interculturală (documentarist, referent, expert, consilier)

• şef de cabinet (expert, consilier)

• şef de celulă de criză

• membru al corpului diplomatic (ataşat cultural, ataşat de presă, consilier economic, ambasador)

• funcţionar al instituţiilor din cadrul Uniunii Europene

• interpret pt. Uniunea Europeană

• expert în marketing politic şi electoral

Este o mini-fişă de post care acceptă corecturi şi adăugiri. Colegii mei din domeniu pot veni cu noi idei :)

6 comments:

kulturspot said...

Niciun comentariu la acest post?

Imi pare una dintre cele mai complete descriri ale domeniului.

Eu as mai adauga doar organizatorul de cursuri - training/event manager - la specializari si pe cea inscrisa in codurile de activitate, prea vaga ca descriere, de altfel: specialist relatii publice.

In acelasi sens, un specialist in relatii publice, poate fi cu succes asistent in proiecte (fonduri structurale, etc.) ce presupun organizarea de cursuri si evenimente.

Felicitari inca o data pentru aceasta descriere a ocupatiei si a directiilor posibile de urmat dupa absolvire.

A fi foarte utila absolventilor de liceu si chiar studentilor la Comunicare si Relatii Publice pentru alegerea specializarii.

Dan-Octavian Cătană said...

Multumesc frumos pentru aprecieri. Si eu speram sa fie utila atat absolventilor de liceu, cat si studentilor. Intr-adevar ar putea fi adaugat si training/ event manager-ul la specializari.

Bella said...

Personal, consider ca este un articol excelent si, de asemenea, m-a lamurit in multe privinte.

Dan-Octavian Cătană said...

Ma bucur ca ti-a placut articolul Bella si ca ti-a adus o serie de lamuriri.

Carmen Z said...

Este excelent, cel mai complet material de documentare a unui post. Ai putea completa doar ca se poate ocupa si de traducerea unor documente si organizeaza sesiuni de instruire pe probleme internationale cu colegii sai care au o astfel de expunere.

Dan-Octavian Cătană said...

Multumesc frumos pentru aprecieri, Carmen.

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)