Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)

Wednesday, February 6, 2013

Mărgăritare duhovniceşti. Credinţa


Credinţa este starea lipsită de ezitare a sufletului, care nu se zdrun­ci­nă la nicio împotrivire.
Credincios nu este cel care are părerea că toate sunt cu putinţă la Dum­nezeu, ci cel care crede că pe toate le va reuşi (câte cere prin ru­gă­ciune de la Dumnezeu).
Să facem şi noi ceea ce putem, ca să facă şi Dumnezeu ceea ce nu putem.
Avem credinţă amestecată. N-am urmărit să ne înrudim cu Dum­ne­zeu prin dăruirea noastră. La Dumnezeu nu există: „pot, nu pot”, nu există…! Credinţa în propriul ego aduce nesiguranţă.
Cel care are credinţă dreaptă, însă face păcate, se aseamănă cu per­soa­na care n-are ochi.
Credinţa nu este doar virtute, este porticul sfânt prin care trec toate vir­tuţile.
Credinţa noastră este totul.
SURSA: Cuv. Paisie AGHIORITUL (2009). Mica filocalie. Galaţi: Editura Egumeniţa. pp. 149-150.

No comments: