Sunday, June 21, 2009

Spre un nou medievalism economic

Iată, în fine, o selecţie de texte în mare măsură inedite, care îl reprezintă pe Mircea Vulcănescu economistul. Acestui profesionist echilibrul statului român aflat în momente dificile îi datorează mult. Iar înalţii funcţionari profesionişti contemporani cu el o ştiau foarte bine. Respectul de care se bucura printre intelectualii interbelici nu era decît o mică fracţiune din cel de care avea parte printre economişti şi finanţişti. Apărător al avutului naţional pînă în ultima clipă, Mircea Vulcănescu avea să vorbească la procesul său fără sorţi de dreptate despre "ţara săracă", pentru care "fiecare bun nu este o marfă, ci un rod al acestei lumi" - această profundă înţelegere a relaţiei noastre cu creaţia materială îl susţinuse în slujba "intereselor economice şi financiare ale poporului românesc".
Nu întîmplător, în volum au fost inserate şi consemnări ale unor mici discursuri ocazionale sau cuvinte adresate presei. Ele dau seamă despre "atmosfera ierarhiei" şi despre ideea de colegialitate care dominau categoric lumea activă a anilor 30, ce ne poate părea azi de-a dreptul improbabilă. Cei ce admiră paginile înaripate ale lui Mircea Vulcănescu pe tema dimensiunilor spirituale, filosofice ale naţionalului vor afla acum - sperăm - că ele nu au fost doar rodul unor meditaţii inspirate. Soclul lor - multă lectură, multă experienţă, multă muncă - este deplin vizibil în acest volum.

Din cuprins: Revanşa tîrzie a lui Mircea Vulcănescu - cuvînt înainte de Toma Roman / Mircea Vulcănescu: Viaţa, coordonate spirituale şi economice, repere bibliografice (1904-2009) / Spre un nou medievalism economic / Gospodăria ţărănească şi problemele pe care le pune statisticienilor / Bonurile de impozite ca mijloc de lichidare a datoriilor arierate ale statului / Balanţa comercială a României / Carteluri, politică liberală şi dictatură economică / Însemnări pentru industrializarea României / Între Londra şi Washington / Locul României în economia mondială / Economia de război / Problemele economiei româneşti după al doilea război mondial / Indice de nume

Sursa: http://www.librariasophia.ro

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)