Friday, June 19, 2009

Despre libertinajul sexual

Libertinajul sexual este degradare şi alienare. Amorul liber îl distruge pe om şi dizolvă societatea. Specia umană însăşi este pusă în pericol prin excesul sexual. Formele perverse ale sexualităţii sunt dovada fie a unui individ bolnav, fie a unei societăţi bolnave. Perversitatea sexuală lasă cicatrici adânci în ereditate, în suflet şi în societate. La început ea poate fi tratată ca o eroare, un exces, ca o patimă, dar după aceea trebuie tratată ca o boală, ca o racilă socială, ca un morb care necesită un tratament sever, amplu şi profund. (Ioan Ianolide)

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)