Thursday, April 18, 2013

Wednesday, April 10, 2013

Un comentariu la modelul economic albanez

Sistemul fiscal utilizat în Albania este unul specific ţărilor emer­gen­te: Brazilia, Turcia, Georgia, Africa de Sud, Norvegia, etc. Aceste ţă­ri au avut oameni politici curajoşi şi competenţi, dar şi experţi şcoliţi în ma­rile universităţi (de ex. HARVARD) unde se învaţă despre aşa ceva.
În anul 2009, actualul Ministru delegat pentru buget din cabinetul Victor PONTA, conf. univ. dr. Liviu VOINEA, a tratat su­­bi­ec­tul cotei unice într-o carte a sa. Iată în rezumat elementele prin­ci­pale ale aplicării cotei unice, aşa cum a fost aceasta gândită de doi pro­­fe­so­ri americani:
Avantajele aplicării cotei unice de impozitare a veniturilor
§       simplitate şi eficienţă;
§       reducerea numărului de funcţionari publici care o gestionează;
§       reducerea birocraţiei;
§       colectarea mai bună a veniturilor la bugetul public.
Cerinţele aplicării cotei unice de impozitare a veniturilor
§       nicio taxă pe: economii şi pensii; câştigurile obţinute în stră­i­nă­tate; câştigurile de capital; moşteniri;  donaţii;
§       nicio scutire sau deducere;
§       afacerile vor fi impozitate pe veniturile facturate şi încasate, nu pe profit!
§       Dacă veniturile impozitate ≤ PRAG ANUAL*
atunci
     COTA UNICĂ = 0 (zero)
altfel
     COTA UNICĂ = 16%.
* Observaţie
În SUA, cota unică propusă este de 19%, iar PRAG ANUAL = 22500 USD.

Sursa:

Voinea, Liviu (2009). Sfârşitul economiei iluziei. Criză şi anticriză: o abordare heterodoxă. Bucureşti : Editura Publica.

Constatăm o mare discrepanţă între teoria şi practica aplicării cotei unice la noi şi că guvernanţii noştri au fost şi sunt preocupaţi doar de mărimea cotei unice, nu şi de baza acesteia de impozitare. Oare de ce ac­tualul consilier al Primului-ministru, domnul conf. univ. dr. Liviu VOINEA, nu îi luminează pe aceea care ne guvernează ţara ?

Sursa crizei prin care trece România este rezultatul aplicării de 23 de ani a unor idei eronate de guvernare. Nu avem nevoie de nimic alt­ce­va decât de înlocuirea ideilor greşite prin idei mai bune şi mai co­rec­te şi de oameni competenţi!

Dar aşa cum a remarcat profesorul Henry MINTZBERG, în cartea sa Manager, nu MBA, apărută în anul 2007 la Editura Meteor Press: «So­cietatea noas­tră a înclinat tot mai mult spre dezechilibru, în fa­voa­rea ec­o­no­mi­cului şi în defavoarea socialului. Trebuie să ne în­drep­­tăm către echi­libru, în guvernare, în afaceri şi în sectorul social.»


Pentru aceasta este necesar să aplicăm un Plan de reforme integrale şi de structură, bazat pe condiţii de echilibru general stabil. Şi putem a­­firma că există o asemenea soluţie românească originală! Avem ne­vo­ie doar de voinţă politică pentru a fi aplicată!


Wednesday, April 3, 2013


Cuvinte înţelepte (Academician Leon Dănăilă)

"Domnului putere i-am cerut, el mi-a dat greutăţi care m-au calit.

I-am cerut înţelepciune şi mi-a dat probleme pe care a trebuit să le rezolv. 


Am cerut avansare şi mi-a dat un creier cugetător şi putere trupească pentru a munci. 


Am cerut curaj şi Dumnezeu mi-a dat pericole pe care am fost obligat să le înfrunt.


Am cerut să pot iubi şi bunul Dumnezeu mi-a dat oameni aflaţi în suferinţă pe care să îi pot ajuta.


Nimic nu mi-a dat Dumnezeu din ceea ce am cerut, dar mi-a dat tot ceea ce am avut nevoie.


Ruga mea a fost ascultată!"

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)