Tuesday, February 26, 2013

Mărgăritare duhovniceşti. Aproapele


Celălalt de lângă mine nu este iadul, ci Raiul meu. El devine iad când eu nu sunt pentru el Rai.
Cel care se îngrijeşte de fratele său se îngrijeşte de el însuşi.
Scopul este ca fiecare să cugete la celălalt, la durerea lui. Minunea se întâmplă când cineva ia parte la durerea celuilalt. Esenţial este să-l sim­ţi pe celălalt fratele tău şi să iei parte la durerea lui. Această pur­ta­re Îl mişcă pe Dumnezeu şi săvârşeşte minunea.
Cel care nu ştie să ajute rămâne de unul singur şi nefericit.
Tot ceea ce se face cu inima nu oboseşte. Inima este precum un aparat care se încarcă. Cu cât lucrează, cu atât se încarcă.
SURSA: Cuv. Paisie AGHIORITUL (2009). Mica filocalie. Galaţi: Editura Egumeniţa. Pag. 150.

Friday, February 15, 2013

Despre tinerii de astăzi cu părintele Iustin Pârvu

"- Credeţi aşadar că această generaţie ateizată şi crescută în faţa televizorului se va îndrepta spre Dumnezeu? De unde să mai aibă această forţă dacă prea puţini au o educație morală şi religioasă?

- Pr. Iustin Parvu: "Acest tineret care pare acum a fi foarte uşuratic şi predispus mai mult plăcerilor decât sacrificiului, eu cred că se va trezi repede. Tinerii şi copiii de azi au o inteligenţă foarte ridicată şi această inteligenţă îi va ajuta să vadă unde este adevărul. Această generaţie a fost înşelată şi manipulată, fără voia ei, spre toate deşertăciunile lumii, de aceea şi Dumnezeu va fi mai îngăduitor cu ea şi îi va da forţa să vadă. Şi aceşti tineri pe care îi vedeţi acum, vor fi salvarea noastră. Eu cred într-o renaştere spirituală a tineretului nostru, care se va ridica din toate aceste căderi. Aşa cum Dumnezeu a făcut din tâlhari sfinţi, tot aşa va face şi cu aceşti tineri de azi. Dumnezeu nu va rămâne batjocorit prin ştiinţa satanică a modernismului de azi. Şi prin renaşterea tineretului ortodox se va restabili un echilibru în viaţa noastră."

Gala copiilor supradotaţi (25.02.2013)


Saturday, February 9, 2013

Gala Națională a Copiilor Supradotați, 25 februarie 2013, la sala Dalles

Gala Națională a Copiilor Supradotați este un eveniment unic în România pentru susținerea și recunoașterea valorilor naționale și a educației de excelență prin copiii cu potențial înalt din toată țara! Participanții tuturor generațiilor de copii ai Școlilor de Excelență sunt invitați să participe la Gala Națională a Copiilor Supradotați din România, pe 26 februarie la Sala Dalles, orele 18,00. Scopul principal al evenimentului îl reprezintă în primul rând recunoașterea și premierea celor mai importante rezultate ale copiilor excepționali din România.

Poveștilor lor de viață sunt emoționante și pline de experiență. Vom învăța de la ei ce înseamnă muncă, devotament, pasiune, lacrimi, succes și reușită. Despre condiția lor în școală și felul în care talentul lor este recunoscut!

Invitați de marcă: Maia Morgestern, Florin Chilian, Iustin Capră - inventator
Vor lua cuvântul: Prof. dr. Florian Colceag, președinte IRSCA Gifted Education, David Morar - membru de excelență, unul dintre membrii PR de marcă ai Școlilor de Excelență, Tabără Ionel Marian, susținător al copiilor supradotați din România.

Vor evolua pe scena Dalles:
Karina Luncanu
Koc Maria
Vlad Murgulescu
Anastasia Constantinescu
Vlad Morar
Cotfaș Carmina
Bianca Panciu
Vor exista surprize inedite la care vă așteptăm să le savurați cu multă emoție! Un duet surpriza- extraordinar cu doi tineri străluciți, o prestație care va arăta adevărata valoare de relație mentor-discipol.

Consiliul copiilor de promovare:
Tudor Orosz
Petre Tudorache
Marius Palaghianu
Liviu Anghel
Matei Stamo

IRSCA Gifted Education își propune să stimuleze și să promoveze învățământul și cercetarea românească și originală, să atragă în această activitate tineri dotați cu înclinație spre cercetare, leadership, antreprenoriat și arte și să contribuie la prestigiul acestor activități pe plan național și internațional. "Să promovam și să sprijinim dezvoltarea persoanelor cu har și talent din toate domeniile: știință, artă, management, leadership și să formăm resurse umane capabile să rezolve problemele de mare complexitate ale vremurilor noastre."
Dorința noastră este de a împlini dorințele copiilor care nu au șansa de a-și dezvolta talentele și potențialele la nivel maximal. Cu ocazia Galei Naționale a copiilor supradotați vrem să implicăm oamenii de lângă noi cu putere materială și autoritățile locale să devină partenerii noștrii de încredere. Vrem să strângem picăturile oamenilor frumoși și buni să le oferim în dar de lumina bucuriei și a cunoașterii copiilor cu potențial din România.
Suntem mulți cei ce dorim ca astfel de evenimente să se produca mai des. Acești copii ce nu se bucură pe deplin o educație de performanță, atenția și dragostea celor mai apropiați semeni pot fi bucurați și încântați atât de mult.

Persoanele fizice și companiile sunt invitate să participe la acest spectacol ce va reuni toți copiii străluciți din colțurile țării. Sensibilitatea lor vă va convinge că învățământul românesc îi merită pe deplin. Scopul nostru este să adunăm lume bună și cu suflet care să finanțeze primul CENTRU DE PROGRAME ȘI MENTORAT în București.

Prezintă: Liviu Anghel și Lajos Kristof

Persoană de contact pentru parteneriate media și sponsorizări: Lajos Kristof, director programe și consiliere copii supradotați: lajos.kristof@gmail.com , Tel: 0756.355.047

Sursa: http://www.irsca.ro/news/205-gala-naional-a-copiilor-supradotai-26-februarie-2013-la-sala-dalles

Mărgăritare duhovniceşti. SmereniaSmerenia unită cu răbdarea este temelia tuturor virtuţilor. Fără sme­­­re­nie totul devine nimic. Prin smerenie nimicul devine tot.
Smerenia este o pală cerească de vânt care poate să înalţe sufletul din abisul păcatului pe culmile cerului.
Muntele smereniei este ca omul să se îngrijească să uite toate fapte­le lui bune.
Cel care este smerit nu este furat şi nici păgubit duhovniceşte.
Toţi cei care căutăm smerenia să nu încetăm să ne cercetăm şi să ne osândim pe noi înşine. Şi când îl simţim cu inima noastră pe aproapele mai presus de toate, atunci este lângă noi darul lui Dumnezeu, smere­nia.
Smerenia adevărată ascunde nu doar toate celelalte virtuţi, ci şi pe ea însăşi.
Iubirea şi smerenia: o pereche sfântă! Una înalţă şi cealaltă îi ţi­ne pe cei care s-au înălţat şi nu-i lasă niciodată să cadă. Aşa cum pă­mân­­tul pe care călcăm n-are frică să cadă, la fel şi omul smerit.
Să te îngropi în mormântul smereniei, ca să înviezi în Hristos prin apatie.
Că întru smerenia noastră Şi-a amintit de noi Domnul, că în veac este mila Lui”. (Psalmul 135)
Acolo unde este smerenie, trufia dispare, unde este Hristos, dia­vo­lul pleacă. Smerenia este cea care-l face să şchiopăteze pe diavol, este cel mai mare şoc pentru acesta.
Smerenia războieşte patimile şi pe diavol şi completează lucrarea ce­lor neputincioşi.
Cel care are smerenie nu face niciodată pe învăţătorul. El ascultă şi, când i se cere părerea, vorbeşte cu smerenie. Niciodată nu zic „eu”, ci „cu­getul meu îmi spune” sau „Sfinţii Părinţi au zis”. Adică grăieşte ca un ucenic. Cel care socoteşte că este capabil să-i îndrepte pe ceilalţi are mult egoism
Puterea smereniei: am văzut toate cursele vrăjmaşului întinse pe pă­mânt. Am suspinat şi am zis: Oare cine trece şi scapă de acestea? Şi am auzit un glas care mi-a zis: - Smerenia!
-         Cine află calea spre Dumnezeu?
-         Cel care vede şi zice: „Un lucru ştiu: nu ştiu nimic”.
Înlăuntrul meu am mulţi nori duhovniceşti care alungă norii lui Dum­nezeu. Rugăciunea celui smerit adună norii când este secetă.
Cel care se roagă cu smerenie şi cu frică de Dumnezeu niciodată nu va păţi cele rele. Pentru că are cu el harul lui Dumnezeu.
Creştinului îi trebuie două aripi ca să zboare şi să meargă în Rai: smerenia şi iubirea.
Orice strădanie de-a noastră, când nu este însoţită de smerenie, este străină de voia dumnezeiască. Acesta să fie criteriul pentru toate fapte­le noastre şi pentru întreaga noastră viaţă.
Tainele lui Dumnezeu se descoperă celor smeriţi. Fără smerenie, fă­ră nevoiţă, cuvântul lui Dumnezeu rămâne de netâlcuit. Rugăciunea ce­lui smerit Îl înduplecă pe dumnezeu.
Vrei să rămâi drept? Îngenunchează!
Psalmistul nu spune: am postit, am privegheat, nici am dormit pe pământ, ci „smeritu-m-am şi Domnul m-a mântuit degrabă”.
(Psalmul 114, 6)
Smerenia deschide poarta cerului şi tainele lui Dumnezeu se des­coperă celor smeriţi.
SURSA: Cuv. Paisie AGHIORITUL (2009). Mica filocalie. Galaţi: Editura Egumeniţa. pp. 162-165.

Wednesday, February 6, 2013

MIHAI EMINESCU - Mărturie despre mine însumi.

Limbajul banilor şi destinul lumii (25 septembrie 2012)

Diplomaţia românească (5 noiembrie 2012)

Mărgăritare duhovniceşti. Credinţa


Credinţa este starea lipsită de ezitare a sufletului, care nu se zdrun­ci­nă la nicio împotrivire.
Credincios nu este cel care are părerea că toate sunt cu putinţă la Dum­nezeu, ci cel care crede că pe toate le va reuşi (câte cere prin ru­gă­ciune de la Dumnezeu).
Să facem şi noi ceea ce putem, ca să facă şi Dumnezeu ceea ce nu putem.
Avem credinţă amestecată. N-am urmărit să ne înrudim cu Dum­ne­zeu prin dăruirea noastră. La Dumnezeu nu există: „pot, nu pot”, nu există…! Credinţa în propriul ego aduce nesiguranţă.
Cel care are credinţă dreaptă, însă face păcate, se aseamănă cu per­soa­na care n-are ochi.
Credinţa nu este doar virtute, este porticul sfânt prin care trec toate vir­tuţile.
Credinţa noastră este totul.
SURSA: Cuv. Paisie AGHIORITUL (2009). Mica filocalie. Galaţi: Editura Egumeniţa. pp. 149-150.
Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)