Tuesday, September 23, 2014


Reforma sistemului bancar în România


Diagnosticul specific situaţiei actuale

- Utilizarea etalonului monetar-hârtie şi a creditului monetizat în stil mare, a făcut ca activitatea economică să fie guvernată de Principiul imposibilităţilor în practică, care afirmă că este imposibil să se calculeze şi să se pună în practică, în orice moment, volumul normal de circulaţie mo-netară simultan cu utilizarea deplină a resurselor naturale şi umane (adică, fără şomaj voluntar), stabilitatea preţurilor (adică, fără inflaţie sau deflaţie), echilibru bugetar (adică, fără deficite şi fără surplusuri) şi echilibru în balanţa comercială şi de plăţi (adică, fără deficite şi fără surplusuri).
- Creditul monetizat de bănci cu sprijinul BNR este nominal, artificial, neacoperit şi schimbă circulaţia monetară cu sume imense, este inflaţionist sau deflaţionist şi constituie sursa principală a celor mai multe dezechilibre din economia naţională, care nu pot fi corectate satisfăcător prin nicio politică raţională. Acesta rupe legătura naturală dintre producător şi consumator, dând posibilitate producătorului să întrebuinţeze strategia de piaţă, adică să manipuleze oferta şi să-şi asigure o poziţie de monopol şi un preţ de monopol. Consumatorul va trebui să plătească un preţ de monopol mai ridicat, în care se includ surplusul de profit şi o dobândă la bancă. Deci, consumatorul este exploatat de două ori, odată de producător şi a doua oară de bancă.
- Joseph A. Schumpeter este singurul mare economist modern care a descris procesul de monetizare a creditului bancar şi a arătat că efectul inflaţionist, derivat din operaţiunile de credit bancar, produce un fenomen nou, numit economii forţate, adică masa de consumatori este forţată indirect să cumpere cu aceeaşi sumă de venit curent, mai puţin decât ar fi cazul dacă nu ar exista această practică bancară. Deci, venitul real al consumatorilor este redus automat, cu o anumită fracţiune, care, în agregat, este egală cu suma creditelor acordate de bănci intreprinzătorilor. Prin această practică bancară, au fost finanţate în era modernă, 75% din investiţiile tehnologice, iar numai 25% prin economiile voluntare ale oamenilor. Este surprinzător că acesta nu a observat că investiţiile tehnologice pot fi finanţate la fel de bine prin economiile voluntare, fără a mai genera probleme sociale aşa de complicate moştenite din era modernă.
Deosebirea dintre economiile voluntare şi cele forţate constituie cheia principală care ne ajută să înţelegem natura şi felul cum funcţionează o economie mixtă de pieţe capitaliste şi se bucură direct de fructele productivităţii, prin dobânda primită la economiile încredinţate în bănci sau prin dividende, dacă au cumpărat acţiuni. În cazul economiilor forţate, oamenii pierd proprietatea capitalului şi implicit, pierd şi participarea directă la profitul rezultat din creşterea productivităţii. Ceea ce câştigă lucrătorii este un loc de muncă creat de fabrici, dar la un salariu din care se scade automat fracţia de economisire forţată.
Aici se află, fenomenul de plus-valoare, observat corect de MARX, dar interpretat complet fals, deoarece îl atribuie proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie. În realitate, plus-valoarea nu are nimic de a face cu instituţia proprietăţii private, ci este un fenomen derivat din mecanismul financiar al băncilor moderne, prin monetizarea creditului nominal, aşa cum a explicat profesorul şi bancherul Schumpeter (1956, p. 206). Pentru el, „Esenţa creditului se află în procesul de creaţie a unui astfel de ban. Este metoda specific capitalistă de a efectua progres economic. Ea dă scop funcţiei capitaliste a banului, în opo¬ziţie cu funcţia sa ordinară de pe piaţă”. Dacă pentru MARX, moneda (îndeplineşte numai funcţii monetare în circulaţia simplă de mărfuri după formula C1xMxM2; devine capital în circulaţia inversă de mărfuri după formula MxCxM’) este un ban de aur sau argint, atunci în realitate moneda este un ban de credit bancar monetizat, aşa cum l-a văzut Scumpeter.
În legătură cu funcţia capitalistă a banului se ridică trei probleme:
• Creditul monetizat de bănci, produce în mod automat, efectul inflaţionist, care în acord cu principiul imposibilităţilor, nu poate să fie controlat satisfăcător prin strategia macroeconomică şi lasă în urmă o instabilitate financiară.
• În momente de încredere pe piaţă, creditul bancar se extinde în mod automat şi încurajează speculaţiile de tot felul, care iniţiază o perioadă de expansiune (boom) economică artificială până ce se ajunge la un punct critic, unde se vede că este ceva anormal în economie şi atunci încrederea începe să dispară şi odată cu ea şi creditul bancar cu care agenţii economici se obişnuiseră. Rezultatul final este stagnarea economică şi o criză cu şomaj. Acesta este fenomenul numit conjuctural instabilitate economică.
• Efectul inflaţionist produce mai departe fenomenul de economii forţate sau mai exact spus economii expropriate ilegitim fără nicio despăgubire echitabilă. Interesant este că nu se încalcă nicio lege în regimul capitalist, deoarece aceasta este metoda specific capitalistă de a efectua progres economic.
Iată modul în care oamenii sunt înşelaţi, în numele progresului economic, prin asemenea me-tode de finanţare şi sunt lipsiţi zilnic de o porţiune din venitul lor real. Ei sunt lipsiţi nu numai de capitalul propriu (economiile voluntare) dar şi de fructele acestui capital, care ajunge pe alte mâini. Cei care sunt pe ultima treaptă socială sunt condamnaţi să nu mai poată căpăta niciodată independenţa economică. Adevărata protecţie socială există numai acolo unde fiecare cetăţean capabil de lucru îşi câştigă onorabil existenţa şi în plus, poate să facă şi economii pentru viitor.
Într-o societate modernă civilizată, unde este aplicată tehnologia pe o scară întinsă, nu ar trebui să existe sărăcie, dar sărăcie totuşi există şi în ţările cu cea mai înaintată tehnologie. Aceasta confirmă adevărul că finanţarea tehnologiei prin economii expropriate ilegitim creează, simultan, bogăţie pentru unii şi sărăcie pentru alţii. Aceasta este o contradicţie economică, care trebuie să le dea de gândit celor care guvernează.
În regimul capitalist occidental s-a crezut că această contradicţie s-ar putea rezolva prin intervenţia statului în economie, adică să iei de la cei care au mai mult şi să dai la cei care au mai puţin sau deloc. Metoda aceasta nu a funcţionat, deoarece numărul celor care se înscriau pentru ajutor social a crescut mereu.
Lecţia de tras din această expunere este că în judecarea unei probleme economice, trebuie să ţinem seama de două lucruri principale: deosebirea între banul real, acoperit şi banul de hârtie şi de credit bancar monetizat; deosebirea între creditul real, acoperit şi creditul nominal neacoperit:
• Dacă alegem banul real de aur combinat cu creditul real acoperit, atunci am îndeplinit două condiţii principale pentru echilibru stabil cu preţuri stabile şi fără şomaj.
• Dacă alegem banul de hârtie şi de credit bancar monetizat combinat cu creditul nominal neacoperit atunci am luat calea dezechilibrului şi trebuie să ne aşteptăm la instabilitate financiară, economică şi socială, însoţită de inflaţie şi şomaj.

Scopul reformei – Organizarea unui sistem bancar privat de echilibru stabil, eficient, protejat împotriva crizelor şi cu adevărat compatibil cu o societate liberă (adică, o societate non-intervenţionistă).

Obiectivele reformei:

- Promovarea unui sistem de bănci private care acordă numai credite reale, acoperite şi care utilizează numai bani reali, acoperiţi în aur sau produse naţionale standardizate.
- Suprimarea înşelării şi exploatării oamenilor prin mecanismul monetizării creditului bancar nominal, neacoperit.

Soluţia propusă:

- Se va interzice prin noua lege bancară (şi prin Constituţie) monetizarea de credit sub orice formă, adică deschiderea de conturi sau acordarea de împrumuturi fără a poseda întreaga sumă în moneda oficială (lei interni şi externi).
- Băncile private vor oferi servicii de intermediere între cei care aduc depozite la vedere sau economii pe diferite termene şi cei care au nevoie de aceste fonduri pentru investiţii în capital circulant sau capital fix. Ele sunt organizate în două secţiuni:
• Un departament care se va ocupa cu tranzacţiile de fonduri lichide ca depozite la vedere, ce se pot utiliza în orice moment prin diverse instrumente de plată (CEC, ordin de plată, etc.). toate aceste conturi trebuie să fie acoperite 100% în monedă oficială, adică lei interni sau externi. Acest departament, fiind legat de toate instituţiile bancare şi financiare, piaţa monetară va fi lichidă 100% în orice moment, astfel încât este imposibil să apară o criză financiară, care bântuie uneori în capitalism.
• Un alt departament care se va ocupa numai de tranzacţiile de capital real (adică, de colectarea economiilor particulare la diverse scadenţe şi plasarea lor în ivestiţii productive, aranjate în aceeaşi ordine de scadenţă). Acest departament fiind legat de toate instituţiile bancare şi financiare, piaţa de capitaluri va fi la fel de stabilă, în sensul că volumul investiţiilor nu va putea să depăşească volumul economiilor, o condiţie esenţială a echilibrului general stabil. Şi care, mai departe, face imposibilă dezvoltarea fenomenului conjuctural ce determină atâtea probleme economice şi financiare în capitalism.
- Creditul real, natural, acoperit există de când există lumea aceasta. Creditorul poseda cantitatea de bunuri, servicii sau monedă oficială pe care o împrumuta debitorului pe un anumit termen, cu sau fără dobândă.. Acest tip de credit real nu schimbă circulaţia monetară şi deci nu poate fi inflaţionist sau deflaţionist, el este productiv fără a produce probleme de dezechilibru. El este limitat de volumul producţiei şi a venitului real şi constituie un element de echilibru în economie. Din păcate, creditul real, care există în orice economie, nu este organizat cum trebuie, un este colectat la sursă şi un este orientat să servească producţia şi consumul optim.
- Conducătorii sindicatelor ar trebui să renunţe la greve şi la solicitări de majorare a salariilor care să compenseze inflaţia şi ar trebui să lupte viguros pentru a opri prin lege emiterea banilor de hârtie şi de credit bancar monetizat, deoarece acolo se află sămânţa primară a răului social, caracterizat prin inflaţie, şomaj şi economii forţate!

Avantajele aplicării reformei:

- Băncile private existente, înfiinţate pe baza pricipiilor capitaliste, nestabile şi de dezechilibru, vor fi transformate în instituţii financiare bazate pe principii de echilibru stabil şi protejate împotriva crizelor.
- Creditul din economie, în acest sistem de echilibru stabil, va fi real, adică acoperit totdeauna şi va sta la dispoziţia celor care îl merită. Este genul de credit care nu poate fi manipulat de BNR în cooperare cu băncile private.
- Băncile nu vor mai putea împrumuta ceva ce nu există (putere de cumpărare abstractă sau bani scripturali) şi astfel va fi eliminată marea înşelătorie bancară pentru a obţine supraprofituri!
- Creditul natural, real, acoperit este de mare folos partenerilor fiecărei tranzacţii şi pentru întreaga economie naţională, deoarece nu schimbă circulaţia monetară şi prin urmare nu poate fi inflaţionist sau deflaţionist.
- Asigura dezvoltarea unei economii de piaţă liberă, umană şi fără înşelarea şi exploatarea celor mulţi.
- Noul sistem bancar este chemat să aibă o funcţie socială, aceea de a servi poporul, în schimbul unei indemnizaţii normale, iar nu să-l exploateze în căutarea de profituri nelegitime.

Monday, September 22, 2014

Reforma monetară în România

Diagnosticul specific situaţiei actuale

- Banii de hârtie şi de credit monetizat utilizaţi astăzi, reprezintă o formă de monedă de dezechilibru, cu o instabilitate inerentă. Moneda utilizată nu este o monedă reală, ci este una nominală, artificială şi falsă, doar un simbol fără niciun conţinut. De aceea, preţurile, costurile, cheltuielile şi veniturile exprimate în bani, devin în mod automat nominale, artificiale şi false. Aici, se află sorgintea unei miriade de probleme de dezechilibru, pe care le putem observa zilnic în toate ţările lumii.
- Utilizarea inflaţiei ca măsură politică pentru contracararea şomajului involuntar de masă.
- Calitatea mediocră sau inferioară a principalelor instituţii ale economiei naţionale (banii, băncile, bursele, bugetul, cursul de schimb valutar, ecologia) nu permite îndeplinirea satisfăcătoare a funcţiilor sociale cerute de o societate şi o economie modernă.
- În anul 2005, BNR a realizat, din păcate, doar o parte a reformei monetare şi anume acea operaţie tehnică numită denominare (corect ar fi să utilizăm termenul denominalizare) şi care a constat în reducerea valorii nominale a leului, pe baza regulii: 1 leu nou = 10.000 lei vechi. Ar fi interesant să aflăm cum a estimat BNR această constantă (10.000) prin care s-a redus valoarea nominală a monedei naţionale!

Scopul reformei – asigurarea stabilităţii monetare şi a stabilităţii preţurilor.


Obiectivele reformei:
 
- Introducerea unui sistem monetar sănătos – etalonul monetar-marfă (aur) – adică, a unui regim monetar cu o singură monedă sănătoasă şi acoperită, adevăratul leu greu; acesta va fi parametrul natural care guvernează automat economia naţională.
- Asigurarea stabilităţii cursului de schimb valutar şi a balanţei de plăţi internaţionale.
- Eliminarea şi interzicerea utilizării inflaţiei ca măsură politică în guvernare!

Soluţia propusă
 
- Stabilitatea monedei naţionale va fi ridicată la nivel de drept fundamental al omului (şi care va trebui să fie introdus în Constituţie ca articol obligatoriu)!
- Crearea unui sistem monetar sănătos, care să aibă un mecanism de funcţionare automată şi care să servească numai interesele economiei naţionale şi numai nevoile cetăţenilor români.
- Moneda, pentru economia naţională, este ca şi sângele pentru corpul uman. Astfel, dacă sângele nu are o anumită puritate şi viteză, atunci corpul se îmbolnăveşte şi nu poate să funcţioneze normal! Similar, când în economia naţională nu circulă o monedă sănătoasă şi cu o viteză normală de echilibru, vom avea o economie naţională nesănătoasă, care va cunoaşte crize.
- O monedă sănătoasă trebuie să îndeplinească următoarele patru funcţii principale:
• Să fie un măsurător monetar precis, obiectiv şi de încredere, pentru determinarea valorilor de schimb în bunuri, valori mobiliare, valută sau servicii (pentru calculul economic).
• Să fie un instrument obiectiv şi de încredere care să faciliteze formarea capitalului prin economii voluntare ale oamenilor, stimulat cu o dobândă adecvată şi în concordanţă cu principiul productivităţii factorului capital.
• Să fie un mijlocitor de schimb neutral.
• Să fie un instrument obiectiv pentru executarea de plăţi şi obligaţii, astfel încât să nu fie avantajaţi nici creditorii şi nici debitorii.
- Introducerea unui leu nou mai greu, acoperit în aur, pentru relaţiile externe şi a unui leu tot la fel de greu, dar acoperit 100% cu produse naţionale valoroase şi standardizate, pentru relaţiile interne. Noua monedă naţională va fi stabilă! Operaţiunile tehnice care vor trebui să fie realizate constau în următoarele:
• Calcularea circulaţiei monetare totale în ziua D (N), compusă din: bilete de bancă în circulaţie, emise de BNR; credite deschise de BNR sub forma de depozite la vedere sau conturi curente în favoarea băncilor private sau altor clienţi români sau străini; depozite la vedere în băncile private sau publice în favoarea agenţilor economici români şi străini; economii la termen în băncile private sau publice.
• Determinarea parităţii oficiale a Leului nou de aur: spre exemplu: 1 Leu nou = 0,0625 gr. aur la o fineţe de 900/1000. Deci, 1 kg aur = 1000 gr / 0,0625 gr = 16000 Lei noi.
• Circulaţia monetară de aur X1= rezervele de aur de la BNR, inclusiv soldurile în valută străină convertibile (dolar SUA, euro, etc.), adică preschimbate în aur x 16000.
• Acoperirea Leului intern (circulaţia monetară-produse) X2 = rezervele de produse naţionale standardizate, aflate în posesia statului şi blocate în ziua D, pentru a servi drept primă acoperire a leului intern, cu o evaluare la preţuri medii internaţionale.
• Calculul proporţiei dintre banii vechi, depreciaţi prin inflaţie şi banii noi, mai grei = N / (X1 +X2). Să presupunem că rezultatul a fost 100 lei vechi = 1 Leu nou.
• Schimbarea leilor vechi pe baza proporţiei calculate anterior. În ziua D, va fi oprită orice emisiune de lei vechi şi se vor schimba lei vechi pentru lei noi în proporţia calculată 100 lei vechi = 1 Leu nou.
• Rezervele de aur vor rămâne blocate pentru a se asigura o acoperire parţială a leului nou, mai greu. Se va calcula o rată specială de convertibilitate, care va fi cu mult mai scăzută faţă noua paritate oficială, atât de scăzută încât mai mult ca sigur, nimeni nu va face uz de această convertibilitate specială. Aurul existent va rămâne la BNR, ca un tezaur naţional pentru vremuri grele!
• După ziua D, orice emisiune de monedă oficială se va face după schema următoare:
- Lei de aur externi, acoperiţi 100%, prin depunerea de aur pentru monetizare şi prin acoperirea costului de batere dacă depunătorul doreşte să aibă monede de aur, pe care le poate întrebuinţa aşa cum doreşte, fără nicio restricţie sau control.
- Lei de aur externi, rezultaţi din exporturi şi concretizaţi în valută străină, se pot vinde liber pentru plata importurilor. Aceştia nu sunt convrtibili în aur imediat, ci numai la data când se încheie balanţa anuală de plăţi internaţionale.
- Lei interni, acoperiţi 100% în produse naţionale standardizate (grâu, porumb, secară, orz, cherestea, vinuri, argint şi alte metale) al căror preţ este exprimat în lei aur (standardul monetar oficial) şi va fluctua liber pe piaţă după legea cereri şi ofertei, produse depozitate în magaziile speciale ale BNR, care emite bilete de bancă speciale până la suma produselor depozitate, minus cheltuielile de conservare şi de înmagazinare pe o perioadă limitată.
BNR va veghea ca cele trei feluri de lei să circule cu aceeaşi valoare pe piaţa internă, lucru posibil, deoarece toate sunt acoperite, respectându-se doar natura proprie a convertibilităţii. Posesorii de lei interni acoperiţi în produse nu pot veni la BNR să ceară aur sau lei externi. Aurul şi leii externi se vând şi se cumpără liber pe piaţă, iar BNR nu are nimic de-a face cu asemenea tranzacţii.
Leii interni au o funcţie principală de mare valoare în economia naţională. Străinii care ar acumula lei interni nu pot cere aur sau lei externi de la BNR. Ei vor fi trataţi în acelaşi fel ca şi cetăţenii români.
Pentru ca cele trei feluri de lei să circule pe piaţa internă la paritate, BNR va putea să ia orice măsuri necesare pentru a împiedica speculaţiile pure din partea străinilor, cât şi a cetăţenilor români.
• Aplicarea imediată a principiului justiţiei sociale în ziua D. În aceeaşi zi D, printr-o proclamaţie a guvernului, se va anunţa că toate preţurile, obligaţiile, veniturile, impozitele, adică toate activele şi pasivele economiei naţionale, sunt reduse în aceeaşi proporţie calculată (100 lei vechi = 1 Leu nou mai greu). Rezultatul va fi: nimeni nu pierde nimic şi nimeni nu câştigă nimic.
- Convertibilitatea leului în aur pe pieţele externe nu prezintă riscul pierderi rezervelor de aur din ţară, deoarece vom avea o convertibilitate de echilibru, diferită de cea oferită de FMI, care se bazează pe credite luate din străinătate (Pentru a obţine credite de la FMI sau de la Banca Mondială, ţările sunt obligate să menţină cursul de schimb faţă de dolarul american la o rată fixă, iar pentru a putea menţine rata fixă faţă de dolar, ele trebuie să aibă rezerve oficiale în dolari, care provin de obicei tot din împrumuturi din străinătate! Pentru a apăra aceste rezerve, ţările sunt forţate să respecte programe de austeritate, cu dobânzi foarte ridicate şi taxe exagerate, măsuri care conduc la stagnare economică). Nu sunt necesare împrumuturi străine, deoarece leul extern, derivat din tranzacţiile internaţionale este convertibil în aur şi cu referire la soldul net datorat la sfârşitul fiecărui an. Mecanismul de autoreglare a cursului de schimb va veghea ca importurile şi creanţele dintr-o ţară oarecare, până la sfârşitul anului, să se echilibreze cu exporturile şi creanţele României, astfel încât niciun gram de aur nu va părăsi ţara!
- Moneda acoperită în aur, nu necesită existenţa unei cantităţi mari de aur, deoarece într-un sistem de echilibru general stabil, există un mecanism de auto reglare a cursului de schimb al valutelor străine, în jurul parităţii oficiale a leului extern, acesta servind numai ca măsurător constant şi echitabil al valorilor de schimb în tranzacţiile de import şi export, iar nu ca mijloc de plată.

Avantajele aplicării reformei


- Reforma monetară reprezintă capul de pod care duce la şi sprijină rezolvarea celorlalte probleme/ dezechilibre de bază.
- Reforma monetară nu costă nimic, curăţă inflaţia produsă de leul de hârtie şi de credit monetizat până la rădăcină şi introduce un leu nou real, scoperit în aur şi diverse produse naţionale standardizate şi conservate în magazii speciale ale BNR!
- Etalonul monetar-marfă (aur) constituie o modalitate de protecţie a cetăţenilor ţării împotriva guvernelor risipitoare. El face independentă cantitatea de bani corespunzătoare lui de politicile guvernului şi a partidelor politice şi încurajează aplicarea unor politici economice sănătoase.
- Moneda acoperită 100% în aur sau în alte produse naţionale standardizate este moneda reală care nu mai poate fi manipulată de tehnocraţii sau de politicienii aflaţi la guvernare, închizându-se astfel principala supapă de corupţie politică! Ea va îndeplini şi funcţia de parametru natural, care rămâne constant (adică, rămâne întotdeauna egal cu 0,0625 gr aur) şi perfect stabil, pentru întreaga economie naţională.
- Noua monedă asigură măsurarea precisă a valorilor de schimb în tranzacţiile comerciale şi fi-nanciare, atât pe piaţa internă cât şi pe aceea externă. Ea fiind neutră simultan pentru partenerii unei tranzacţii, va elimina definitiv fenomenul de exploatare a omului de către alţi oameni sau de instituţii naţionale sau străine.
- Interzicerea şi eliminarea banilor de hârtie va conduce la distrugerea originii răului social, caracterizat prin şomaj, inflaţie şi economii forţate (adică, economii expropriate ilegitim fără nicio despăgubire echitabilă).
- Calculul economic va fi sănătos şi de încredere, iar politicile economice vor fi caracterizate prin constanţă şi predictibilitate.
- Leul intern, acoperit în diverse produse naţionale asigură: evitarea crizelor financiare şi economice (inflaţie, deflaţie, şomaj); formarea de capital real, adică a economiilor voluntare şi productive; stimularea unei dezvoltări economice echilibrate în toată ţara.
- Preţurile vor fi stabile, reale şi de echilibru.

Thursday, September 18, 2014

Reforma BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI


Diagnosticul specific situaţiei actuale

- BNR se amestecă astăzi, în baza strategiei macroeconomice, în prea multe aspecte ale economiei naţionale.
- Experţii BNR au recomandat utilizarea unor politici de dobânzi bancare exorbitante, ceea ce a condus la o inflaţie cronică în perioada 1990-2000, la o depreciere permanentă a leului în raport cu dolarul şi moneda euro şi la creşterea preţurilor.
- BNR permite funcţionarea sistemului bancar pe baza principiului rezervei fracţionare, având ca rezultat: acordarea de către bănci a unor credite monetizate sau nominale sau pure, acoperite numai de o fracţiune mică de rezerve oficiale; mărirea în mod automat a circulaţiei monetare, a inflaţiei şi a economiilor forţate; şi generarea unei instabilităţi financiare, economice şi sociale însoţită de şomaj.

Scopul reformei - fundamentarea activităţii BNR şi a întregului sistem bancar pe baza condiţiilor de echilibru general stabil şi asigurarea stabilităţii monetare.

Obiectivele reformei
 
- eliminarea şi interzicerea utilizării unei constrângeri relevante la nivelul organizării sistemului bancar, prin folosirea rezervei fracţionare şi a etalonului monetar-hârtie, prin Constituţia României;
- asigurarea introducerii etalonului monetar-marfă (aur), a banilor reali şi a creditelor reale pentru economia naţională;
- implementarea noii reforme monetare şi a sistemului bancar.
Soluţia propusă
- Conceperea unui nou statut pentru BNR, care să prevadă precis noile sale funcţii:
• emiterea monedei oficiale acoperită în aur sau diverse produse naţionale, atunci când şi cât cere economia naţională;
• păstrarea la paritate a valorii leului extern şi intern în circulaţie pe piaţa internă;
• păstrarea la paritate oficială a valorii leului extern pe piaţa internaţională;
• păstrarea unei neutralităţi stricte faţă de bugetul statului şi faţă de activitatea băncilor private, naţionale sau străine;
• interzicerea ca BNR să emită monedă de hârtie sau de credit, sub orice formă, în contul statului sau al băncilor private;
• îndeplinirea în condiţii cât mai bune a funcţiilor monetare neutrale pentru economia naţională;
• construirea unor magazii speciale printr-o emisiune de obligaţiuni ale BNR, cu dobândă fixă, amortizate în curs de 30 de ani şi stabilirea produselor naţionale standardizate pentru fiecare judeţ;
• administrarea eficientă a unor magazii speciale destinate conservării şi păstrării produselor alese pentru acoperirea leului intern; astfel, metoda de lucru a acestor magazii speciale va consta în următoarele:
- Cine are nevoie de mai multă monedă în circulaţie, va lua unul dintre produsele standardizate selectate pentru a servi drept acoperire monetară şi îl va prezenta la Filiala BNR din judeţ pentru a fi monetizat.
- Filiala BNR va înmâna depunătorului suma corespunzătoare în bancnote liber convertibile în acel produs, minus o comision de conservare, calculat la valoarea produselor depozitate. Acestea vor circula pe piaţă ca monedă oficială şi vor înlocui creditul bancar nominal, monetizat astăzi de BNR împreună cu băncile private.
- Deosebirea dintre bancnotele liber convertibile în produse şi bancnotele create de BNR şi băncile private astăzi, este fundamentală: primele bancnote şi depozite sunt acoperite, adică reprezintă o creştere a producţiei, deci a avuţiei naţionale, a venitului populaţiei şi evident a locurilor de muncă. Acestea nu sunt şi nu pot fi inflaţioniste sau deflaţioniste; bancnotele şi depozitele din a doua categorie nu reprezintă în sine o creştere a avuţiei naţionale, a producţiei, a venitului naţional şi al locurilor de muncă, deoarece aceste bancnote şi depozite nominale pot fi întrebuinţate pentru speculaţii pure la bursă sau în comerţul obişnuit. Aceste bancnote sun inflaţioniste sau deflaţioniste, în funcţie de circumstanţe.
- Constituirea unui Consiliu Naţional Bancar, compus din 9 membri (cu câte un reprezentant din cadrul: BNR, Ministerul de Finanţe, Ministerul Economiei, Comerţul exterior, Parlament, Camera de comerţ şi industrie, băncile comerciale, un profesor universitar care predă cursul de Finanţe-Bănci-Burse) şi care să asigure supravegherea activităţii întregului sistem financiar-bancar;
- Sistemul financiar-bancar privat urmează să îndeplinească o funcţie socială – aceea de a servi cetăţenii ţării, în schimbul unei indemnizaţii normale, iar nu să-l exploateze în căutarea unor profituri nelegitime; astfel:
• se va interzice prin lege şi se va pedepsi sever, monetizarea de credit sub orice formă, adică deschiderea de conturi sau acordarea de împrumuturi făra a poseda întreaga sumă în moneda oficială;
• conturile bancare la vedere trebuie să fie acoperite 100% în moneda oficială;

Avantajele aplicării reformei

- Construirea şi întreţinerea magaziilor speciale pentru conservarea produselor naţionale standar-dizate, va impulsiona activitatea multor intreprinderi furnizoare de materiale şi de construcţii şi implicit va conduce la crearea a mii de locuri de muncă în fiecare judeţ.
- Utilizarea de bancnote şi depozite acoperite 100%, oferă avantaje pur sociale. Astfel, când se produc secete sau catastrofe, atunci cei care posedă bancnote sau depozite la vedere emise de Filiala BNR din judeţul lor, le prezintă imediat la Magazia specială şi primeşte în schimb produsele respective.
- Utilizarea monedei interne acoperite 100% în diverse produse naţionale, elimină complet creditul nominal, monetizat de bancă şi contribuie la rezolvarea şomajului şi la redresarea economiei naţionale.
- Garantează stabilitatea preţurilor pe piaţa internă.
- Elimină din rădăcină cauzele ciclurilor economice şi a crizelor economice şi financiare recurente.
- Asigură stoparea inflaţiei, a expansiunii creditelor şi a apariţiei erorilor de anticipare ale antreprenorilor.
- Eliminarea exploatării oamenilor prin sistemul bancar.
- Protejează economia naţională împotriva oricărei crize economice şi financiare din afara ţării.

Friday, September 12, 2014

Reforma electorală în România

Diagnosticul specific situaţiei actuale:

- Experienţa acumulată în întreaga lume ne relevă faptul că sistemul electoral proporţional utilizat în alegeri este defectuos şi generator de instabilitate politică, de conflicte între partide şi membrii lor;
- Sistemul electoral proporţional a condus la proliferarea numărului de partide şi mişcări politice, la guvernări defectuoase;
- Tutela statului în viaţa economică şi socială dincolo de limita statului de drept, a generat dezechilibre majore în economia naţională şi a încurajat corupţia politică.

Scopul reformei - Asigurarea stabilităţii politice şi a unei guvernări eficiente pe durata unei perioade legislative de patru ani.

Obiectivele reformei:

- Reducerea radicală a costurilor de guvernare.
- Introducerea unui sistem electoral pluralist şi majoritar cu circumscripţii uninominale, fără prag electoral şi cu un Parlament unicameral pur (care este specific statelor naţionale unitare şi societăţilor mai omogene, pe când cel bicameral este specific statelor federale şi societăţilor pluraliste), dominat de un partid majoritar şi de un guvern unipartit.
- Elaborarea unei noi Constituţii a României compatibile cu economia socială de piaţă funcţională.
- Asigurarea unui cadru optim pentru aplicarea Planului de reformă integrală şi de structură „ARMONIA”.

Dimensiunile noului sistem electoral (Lijphart, 1999)

- Organizarea unui referendum naţional pentru schimbarea legii electorale pentru alegerile parlamentare şi locale şi pentru introducerea unui sistem de guvernare/republică prezidenţială.
- Parlamentul României, unicameral pur va fi ales conform sistemului pluralist şi majoritar cu circumscripţii uninominale. Sunt posibile două formule electorale: în formula electorală pluralistă, candidaţii admişi în Parlament sunt cei care au obţinut cele mai multe voturi (fie o majoritate, fie o pluralitate), iar în formula majoritară se cere o majoritate absolută de voturi. În acest caz, poate fi necesar un scrutin suplimentar între primii doi candidaţi, dacă aceştia nu au acumulat o majoritate absolută în primul tur de scrutin.
- Circumscripţia electorală uninominală va fi judeţul, iar pentru Bucureşti vor fi atribuite 6 circumscripţii.
- Numărul maxim de mandate de parlamentar atribuite unei circumscripţii uninominale (CU) va fi trei. Deci, Parlamentul României va avea maxim 141 parlamentari.
- Numărul de mandate de parlamentar dintr-o circumscripţie electorală = Numărul de alegători cu drept de vot din CU / (3 * (Numărul de alegători cu drept de vot din ţară / 141))
- Alegătorul va vota în mod categoric un singur candidat aparţinând unui singur partid.
- Guvernul va fi format de partidul care a obţinut cel mai mare număr de mandate de parlamentari şi va fi un guvern unipartit al unei majorităţi minime. Preşedintele ales al României va fi simultan şeful statului şi prim-ministru al guvernului. Guvernul va avea maxim 9 ministere, care vor fi conduse de un ministru, fără secretari de stat şi cu doar un director general. Parlamentarii nu vor putea să fie membrii ai guvernului.
- Parlamentarii vor putea să deţină maxim două mandate în Parlament!
- Pentru primele două alegeri parlamentare de la adoptarea noului sistem electoral, se va introduce obligativitatea participării la vot a tuturor cetăţenilor cu drept de vot!
- Noua lege electorală nu va accepta nicio prevedere specifică sistemului proporţional şi va interzice traseismul politic, participarea în alegeri a partidelor constituite pe criterii etnice mandatele pentru minorităţi şi a coaliţiilor de partide!
- Constituţia României va trebui să specifice următoarele situaţii speciale când se va apela în mod obligatoriu la referendum naţional:
• Când se doreşte modificarea Legii electorale, Legii Referendumului, Legii Curţii Constituţionale, Legii Avocatului Poporului şi a Constituţiei României.
• Pentru protejarea mediului natural şi uman (de ex. cazul Roşia Montană, gazele de şist, platforma Mării Negre etc.).
• Când deciziile Uniunii Europene ar afecta suveranitatea şi integritatea teritorială a României, siguranţa cetăţenilor români.
• Pentru aprobarea contractării unor împrumuturi externe peste un anumit plafon 3% * PIB) şi a unor investiţii de interes naţional, regional sau judeţean peste un anumit plafon.
• Când guvernul doreşte să utilizeze un buget de stat dezechilibrat (cu deficit) sau când doreşte să apeleze la mecanismul inflaţiei ca măsură politică.
• Deciziile pentru aprobarea modificării situaţiilor menţionate mai sus se vor lua cu o majoritate de 3/4 din numărul total de votanţi.

Avantajele aplicării reformei

- Favorizează concentrarea forţelor/mişcărilor politice în 2-3 partide politice puternice, ajungându-se în scurt timp la un sistem politic bipartit eficient. Sistemul electoral uninominal cu majoritate absolută garantează stabilitatea politică şi asigură o guvernare eficace, fără crize sau şantaje politice.
- În cadrul sistemului de guvernare prezidenţială este garantată o stabilitate de grad înalt a guvernului, se asigură independenţa preşedintelui faţă de legislativ şi o democraţie de o calitate superioară.
- Se va elibera o resursă financiară importantă care va putea fi utilizată în educaţie, sănătate şi cultură.
- Partidele politice vor fi încurajate să-şi promoveze elitele, adică oamenii cei mai buni.
- Politica partidelor va gravita mai mult în jurul problemelor sociale şi economice, cu scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor şi pentru respectarea demnităţii umane.
- Astfel, vor fi eliminaţi partenerii de guvernare de tip toxic, oportunist şi şantajist, din oricare guvernare care se doreşte a fi stabilă şi fără crize.
- Cetăţenii vor fi încurajaţi să participe responsabil la deciziile cu caracter critic pentru ei şi ţară, punându-se astfel bazele unei democraţii participative asemănătoare celei din Elveţia. Percepţia lor faţă de instituţiile statului, faţă de Parlament şi Guvern, se va modifica în bine şi aceştia vor fi convinşi că ele există doar pentru slujirea lor! Se poate ajunge la o adevărată guvernare pentru popor, care să fie în concordanţă cu preferinţele poporului, şi abandonându-se astfel, satisfacerea unor grupuri de interese aşa cum se întâmplă în actualul sistem electoral proporţional.

Misiunea – Construirea unei noi ordini social-economice, de armonie socială, de echilibru şi cu un grad înalt de bunăstare pentru toţi cetăţenii României economia socială de piaţă funcţională.

SCOPUL – Realizarea binelui comun al tuturor (a binelui unei societăţi maturizate), a unităţii, solidarităţii, a păcii sociale şi prevenirea exceselor politice dictatoriale.

Obiectivele: 

- Introducerea în economia naţională a unui regim de echilibru general stabil, prin luarea în consideraţie în mod simultan a tuturor dezechilibrelor şi prin aplicarea tot simultan a tuturor reformelor necesare.
- Fundamentarea planului de reformă integrală şi de structură pe principiile economice şi financiare sănătoase, cunoscute de economiştii clasici şi în deplin acord cu respectarea demnităţii umane. 
- Înlăturarea pe cale paşnică a viciilor sociale ale capitalismului, întărirea virtuţilor sale sociale şi asigurarea unui grad înalt de bunăstare sigură pentru toţi cetăţenii.
- Asigurarea îmbinării organice şi a respectării realizării simultane a idealurilor dragi poporului român: de libertate, justiţie socială şi stabilitate financiară.
- Împlinirea unei misiuni istorice – eliberarea oamenilor de controalele şi presiunile zilnice, exercitate de birocraţia guvernamentală, de exploatarea celor mulţi prin sistemul bancar şi prin speculaţiile pure cu mărfuri, resurse naturale, valută şi valori mobiliare.
- Reechilibrarea instituţiilor de bază ale economiei naţionale şi realizarea unui sistem de pieţe libere, juste, mai umane şi stabile.
- Promovarea unui nou stil de viaţă, prin care să ne gândim mai mult la oamenii de lângă noi, decât la câştigurile materiale personale.
- Restabilirea normalităţii!


Soluţia propusă

- Reforma integrală şi de structură este o operaţie chirurgicală monetaro-economică menită să îndepărteze toate elementele şi practicile comerciale care generează dezechilibre şi să adauge elemente de echilibru care lipsesc, astfel încât să întregească un sistem unitar de echilibru general stabil, care va funcţiona normal începând cu ziua aplicării lui. Soluţia propusă este o sinteză nouă în ştiinţa economică şi practică, între clasicismul echilibrelor şi globalismul monetariştilor, pornind de la soluţii bazate pe realităţile actuale şi pe situaţiile previzibile ale realităţilor potenţiale.- Regimul de echilibru general stabil al economiei naţionale va fi îndeplinit de drept:

• dacă toate pieţele sunt libere şi deschise (orice formă de monopol privat sau public, naţional sau străin este neutralizată total), adică sunt guvernate de competiţia pură (adică, este interzisă orice formă de monopol sau de oligopol!);
• dacă toate preţurile şi veniturile sunt exprimate numai în monedă acoperită 100% (în aur sau în produse naţionale standardizate);
• şi dacă toate celelalte instituţii economice şi financiare (adică, cadrul instituţional şi juridic este adecvat) sunt în concordanţă cu competiţia pură şi cu moneda acoperită.

Sistemul de echilibru general stabil va avea patru mecanisme de autoreglare, care acţionează continuu, astfel încât balanţa de plăţi externe (de comerţ, de capitaluri şi de mişcări de aur) să nu acumuleze nici deficite şi nici surplusuri, ci să aibă mereu tendinţa de a se apropia de o poziţie de echilibru stabil, cu fluctuaţii naturale simple şi finite: oscilaţiile normale în cursul de schimb; punctul de intrare şi ieşire a aurului; oscilaţiile normale în ceea ce priveşte rata dobânzii; oscilaţiile normale în ceea ce priveşte paritatea puterii de cumpărare a leului de aur pe pieţele interne şi externe.

- Economia socială de piaţă va fi fundamentată pe trei piloni principali (Mureşan, 2003, pp. 133-137):Economia de piaţă liberă – care reprezintă sfera vieţii sociale în care se produce în mod nemijlocit bogăţia naţională (bunuri materiale, spirituale şi de profit). Aceasta funcţionează în baza principiilor de libertate şi responsabilitate (libertatea economică, proprietatea asupra mijloacelor de producţie, competiţia deplină, stabilitatea monedei naţionale (inflaţie zero), constanţa şi prezibilitatea politicii economice).
Ordinea socială – funcţionează datorită libertăţii în comun şi a minimului social absolut de solidaritate şi se implementează prin legi şi instituţii specifice, pe baza justiţiei sociale şi economice şi a binelui comun.
Ecologia – se bazează pe principiul responsabilităţii omului faţă de mediul înconjurător, care este perceput ca o creaţie a lui Dumnezeu.- În acest scop, vor fi introduse şi aplicate simultan, în aceeaşi zi, următoarele reforme:

• Reforma sistemului politic
• Reforma monetară
• Reforma Băncii Naţionale a României
• Reforma sistemului bancar
• Reforma burselor 
• Reforma socială
• Reforma administrativă şi a bugetului de stat
• Reforma sistemului de educaţie
• Reforma sistemului de sănătate
• Reforma ecologică.- Este obligatoriu, ca în Constituţia României să fie incluse câteva articole specifice referitoare la ordinea economică, monedă, bănci, burse, buget şi finanţele statului (Constituţia economică), astfel încât politicienii aflaţi la putere, să nu mai poată manipula în mod arbitrar destinele naţiunii şi să fie blocată posibila întoarcere la dirijismul keynesist şi la cel dictatorial socialist!

Anghel Rugină despre « Marea Transformare »


"...Gândirea economicà a veacului al 20-lea a fost dominată în Apus de doctrina lui Keynes iar în Răsărit de doctrina lui Marx. Doctrina lui Marx în Răsărit a căzut din cauza Principiului Imposibilităţilor în Practica Economică. Doctrina lui Keynes va cădea şi ea în secolul ce urmează tot din cauza aceluiaşi Principiu al Imposibilităţilor în Practică, deşi se va derula altfel decât la Răsărit.


La începutul Noului Mileniu va avea loc « Marea Transformare » (The Great Transformation). Este foarte greu de prezis până la urmă pentru că lupta dintre diferite forţe nu se dă în câmp deschis. Pe de o parte e spiritul mercantil, conservativ de status quo pentru regimul capitalist reprezentat prin conducerea marilor întreprinderi comerciale şi financiare la nivel naţional si internaţional, care are încredere în doctrina economică rămasă de la Keynes, deşi bariera principală se află în Principiul Imposibilităţilor în Practică.

Pe de altă parte se află spiritul reformist reprezentat prin intelectuali si profesionişti, mai mult sau mai puţin de stânga, unii ajunşi deja în posturi de răspundere în mai toate organizaţiile internationale. Acestia agită teza că problemele sunt acum la nivel global, dar nu oferă nimic nou în afară de Keynes şi Marx din umbră. Si aici tot Principiul Imposibilităţilor este piatra cea mare care stă în faţa casei.

Eu mă străduiesc de mulţi ani să dovedesc că problemele mari ale timpului nostru nu se pot rezolva nici prin Keynes şi nici prin Marx.

Mai există o alternativă, a treia cale sintetizată în Ecuaţia Cunoştinţei Unificate, adică o sinteză unică între gândirea clasică şi modernă. Prin aplicarea acestei formule am vrut ca România să fie pregătită dinainte pentru « Marea Transformare » şi de la periferie să treacă la « CENTRUL » cel adevărat, curat şi luminos ca să dea un exemplu viu si concret pentru întreaga OMENIRE că este posibil de realizat o societate de economie liberă, justă şi stabilă, visul de împlinit la toate naţiunile şi la toate rasele de pe glob.

Ce altă coroană mai strălucitoare s-ar fi putut pune pe fruntea neamului românesc decât realizarea unui « Miracol Economic » cum n-a mai fost în nici o altă ţară din lume fiindcă cel german şi japonez s-au vestejit deja ?

Dar nici Preşedintele Iliescu şi nici Preşedintele Constantinescu n-au înţeles destinul neamului românesc şi cursul istoriei contemporane.

Şi aceasta a fost cea mai mare amărăciune a vieţii mele ca român şi ca om de ştiinţă." (Anghel Rugină)

Despre depresie

"O lume atinsă de depresie e o lume lipsită de bucurie şi dragoste. E o lume alienată şi însingurată, o lume urâtă, care şi-a pierdut reperele, în care s-a pier­dut dimensiunea verticală şi în care omul se des­fă­­şoară numai pe orizontala existenţei, într-o diver­sitate infinită şi goală. E o lume care nu mai are nimic de spus. O lume goală de Dumnezeu, în care bucuria e confundată adesea cu plăcerea. Or, bucuria ade­vă­rată ţine de resorturi mult mai profunde, e împlinirea de­pli­nă a rostului tău ca om şi e strâns legată de îna­intarea în viaţa spirituală. Depresia apare atunci când oa­me­nii nu-şi înţeleg destinul, menirea lor pe acest pământ." (Părintele Pantelimon de la Mânăstirea Oaşa)


Friday, September 5, 2014

Planul de reformă integrală și de structură ARMONIA


Tot ascult și citesc de prea multă vreme tot soiul de aberații care provin din "puțul gândirii" unor așa-numiți "oameni de stat". Probabil, de stat degeaba, de pierdut vremea. Niște personaje care ar trebui să ne mai lase puțin să respirăm aer curat, să folosim propriile creiere. Să termine cu propaganda, dezinformarea, intoxicarea și toate celelalte maladii ale comunicării.
Sunt sătul și simt că trebuie să aduc din nou în atenția celor interesați câteva idei care pornesc de la opera unui eminent economist român, academicianul Anghel Rugină, trecut cu niște ani în urmă în lumea celor drepți.
De ce îl ignorați "stimați" politicieni, profesori de economie, academicieni, etc? Mult admirate domn Mugur Isărescu, l-ați tinut de braț pe domnul academician Rugină la începutul anilor 90 și cam atât. Nu ați aplicat nimic din ceea ce ați discutat cu dumnealui!! Stimate domnule ex-președinte Iliescu, cu clasica limbă de lemn pe care o mânuiți cu măiestrie, l-ați întâlnit pe domnul Rugină după ce l-ați ținut pe la uși cu orele... Rușinoș!!!
De ce ideile sale nu prind contur în România contemporană? De ce continuă intoxicarea obositoare cu Keynes și Marx? Acest mare creier a avut o viziune, a creat un sistem, a dorit să redea un rost țării sale.
Vă invit să îi citiți opera din care cu admirație și profund respect îmi permit să citez:
„Strategia macro… este modul de gândire şi de acţiune al guvernelor de la putere aproape în toate ţările de pe glob. Aceasta se datorează influenţei puternice a doctrinei lui Keynes şi nu mai puţin a celei a lui Marx. Ştirile economice şi financiare care vin din Vest, ca şi din Est, din Nord, ca şi din Sud, nu confirmă un succes evident al strategiei macro, ci dimpotrivă, pun sub semnul întrebării direcţia în care merge lumea contemporană, iar unii chiar prezic un cataclism economico-financiar, cu mult mai grav decât cel din 1930”…
„… avem nevoie să ne eliberăm atât de doctrina lui MARX, cât şi de cea a lui KEYNES, dacă vrem să putem rezolva cu succes problemele economico-sociale ale timpului nostru, în particular, problemele reformei în ROMÂNIA”.
… „într-o situaţie de dezechilibru, dacă vrem să rezolvăm o problemă dată, trebuie să aplicăm o soluţie de echilibru general stabil; aplicarea unei soluţii de dezechilibru, nu rezolvă problema dată satisfăcător, ci înrăutăţeşte situaţia”.
„… o economie sănătoasă nu se poate realiza fără o monedă reală, acoperită”.
„… dacă nu se face o reformă monetară pentru a înlocui actualii bani de hârtie şi de credit monetizat prin bani noi, de aur sau argint, şi dacă nu se îndeplinesc celelalte condiţii de echilibru general, atunci se poate prezice cu matematică precizie că rezultatul final va fi un fiasco şi că problemele economice, sociale şi financiare nu vor fi rezolvate satisfăcător”.
„… moneda dintr-o ţară trebuie să fie… integral acoperită, dacă vrem să scăpăm de inflaţie-deflaţie, de şomaj, de deficite în buget şi în balanţa de plăţi internaţionale şi de nedreptăţi sociale pe o scară întinsă”.
„Inflaţia nu se poate rezolva satisfăcător decât prin înlăturarea cauzelor care au produs-o, respectiv moneda de hârtie şi de credit neacoperit”.
„… dacă permitem concurenţa alături sau paralel cu monopolul, atunci este imposibil, să se asigure formarea preţurilor de echilibru, cele mai avantajoase posibile atât pentru producător, cât şi pentru consumator”.
„… ceea ce trebuie schimbat … se referă în primul rând, … la modul de gândire şi la soluţiile oferite în rezolvarea problemelor”.

Efectele pozitive ale cuvântului “Mulţumesc”

Un miracol economic în ROMÂNIA încă posibil


HR


Monday, September 1, 2014

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)