Monday, September 29, 2008

Investiţi în copii, descoperiţi-le potenţialul, investiţi in valori, investiţi în viitorul naţional!

Educaţia de excelenţă, un proiect de maximă Responsabilitate Socială

IRSCA Gifted Education, www.supradotaţi.ro lansează un proiect de grădiniţă şi after school pentru gifted education - educaţie de excelentă în sprijinul copiilor supradotaţi, cu potenţial înalt. Este un proiect de o importanţă deosebită în educaţie şi totodată un proiect de o uriaşă responsabilitate şi vizibilitate internaţională.
Companiile sunt invitate să se implice într-un proiect cu impact pe Termen Lung în domeniul Educaţiei pentru România.

Mai multe detalii despre acest proiect găsiţi aici.

Sunday, September 28, 2008

Episodes in Mises's LifeRecorded at the 2007 Mises University, Jörg Guido Hülsmann discusses the life of Ludwig von Mises. Professor Hülsmann also shares excerpts from his master treatise on Mises's life and work: "Mises: The Last Knight of Liberalism."

O scurtă incursiune în viaţa lui Ludwig von Mises

Ludwig von Mises (Lemberg, 1881 - New York, 1973) este cel mai important reprezentant al Şcolii "austriece" de drept si economie în secolul XX, spiritul rector al iubitorilor de rigoare şi discernamânt epistemologic în sfera ştiinţelor acţiunii umane şi autorul celei mai redutabile apărări utilitariste a capitalismului de tip laissez-faire. După ce a studiat cu Eugen von Böhm-Bawerk, a obţinut doctoratul la Universitatea din Viena, în 1906. A predat la Universiatea din Viena (1913 şi 1918-1938), a fost consilier economic al Camerei austriece de comerţ (1909-1934) şi a activat ca director al Comisiei austriece pentru reparaţii de la Liga Naţiunilor (1918-1920). În 1927 a fondat Institutul austriac pentru cercetări asupra ciclului economic. A predat, de asemenea, la Institutul superior de studii internaţionale de la Geneva (1934-1940) şi la Universitatea din New York (1945-1969).

Pe urmele lui Carl Menger şi Eugen von Böhm-Bawerk, el a respins definitiv mecanicismul neoclasic, istorismul şi relativismul empirist, reconstruind sistematic teoria cooperării sociale bazate pe diviziunea muncii, în jurul conceptului-cheie de calcul antreprenorial de rentabilitate. Explicând solidaritatea monedei sănătoase cu instituţiile proprietăţii private, Mises a elucidat inflaţia ca proces insidios de redistribuire, destabilizare si dezintegrare socio-economică, imputabil politizării monedei şi a activităţilor bancare. Totodată, a demonstrat că abolirea proprietăţii private asupra factorilor de producţie face literalmente imposibile formarea preţurilor şi calculul antreprenorial în termeni monetari, aşa încât socialismul riguros implementat, departe de a permite planificarea economică - selecţia celor mai importante proiecte realizabile într-un sistem de diviziune a muncii, din perspectiva unui planificator central -, implică dezagregarea structurilor raţionale de producţie, până la nivelul celui mai abject primitivism. Iar menţinerea ideilor intervenţioniste, adică a ideilor socialiste neasumate consecvent, combinată cu frustrările populare induse recurent de imixtiunea statului în economie, tinde să instaureze, sau să restaureze, haosul socialist. Supravieţuirea civilizaţiei de tip occidental depinde, după Mises, de înţelegerea şi instituţionalizarea până la capăt a ordinii economice şi de drept a proprietăţii private.

Printre cele mai importante lucrări ale sale, se numără: Human Action. A Treatise on Economics (1949), numită de Murray N. Rothbard "biblia economică a omului civilizat," The Theory of Money and Credit (1912), Socialism (1922) şi Theory and History (1957).

Cea mai bună introducere la viaţa şi opera lui Ludwig von Mises rămâne, probabil, Ludwig von Mises pe înţelesul tuturor de M. N. Rothbard. Puteţi de asemenea consulta M. N. Rothbard, Ludwig von Mises: Scholar, Creator, Hero, (LvMI, 1988) şi I. Kirzner, Ludwig von Mises (ISI Books, 2001)

Sursa: http://misesromania.org

Institutul Ludwig von Mises- noua lumină economică

"Toată lumea se plânge de bani, dar nimeni de lumină".(Anghel Rugină).
Aflaţi detalii despre noua lumină economică
pe site-ul: www.misesromania.org
Finanţat exclusiv din surse private, Institutul Ludwig von Mises–România excelează prin „Seminarul privat Ludwig von Mises”, dedicat dezbaterii în profunzime a temelor fundamentale ale economiei, dreptului şi filosofiei politice, corelate cu ideile realiste, sănătoase, consecvent personaliste ale Şcolii Austriece de Drept şi Economie şi ale Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe. Site-ul institutului, www.misesromania.org, propune deja o mare parte din bibliografia „austriacă” esenţială, tradusă în limba română. Sunt la îndemână, astfel, texte de Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, Walter Block, Jörg Guido Hülsmann şi alţii. Sub egida ILvM-R apare şi publicaţia on line „Ordinea proprietăţii private”.

Gala HR Club - prima iniţiativă prin care se recompensează cele mai importante realizări în domeniul Resurselor Umane

HR Club – Asociaţia profesioniştilor de Resurse Umane din Romania – va organiza pe 30 octombrie 2008 prima Gală de Resurse Umane din ţară, în cadrul celei de-a 5-a ediţii a Conferinţei Naţionale HR Club. Gala are ca scop premierea şi promovarea atât a managerilor de vârf care înţeleg şi susţin activităţile de Resurse Umane, cât şi a proiectelor anuale de Resurse Umane de succes, cu impact major în interiorul companiei şi realizate cu susţinerea managementului general.
Proiectele de Resurse Umane pot fi înscrise la cele două secţiuni principale ale Galei HR Club:

1. Cel mai implicat top manager în acţiuni de Resurse Umane. Pentru acest premiu poate aplica orice persoană aflată în poziţie de top management într-o organizaţie din Romania - General Manager, Şef Departament non-Resurse Umane - care susţine şi se implică activ în activităţile de Resurse Umane ale organizaţiei sale, are aport şi rezultate vizibile în îmbunătăţirea proceselor de Management al Resurselor Umane din organizaţie.

2. Cele mai reuşite proiecte anuale de Resurse Umane. Acest premiu se adresează oricărui proiect de Resurse Umane desfăşurat în ultimul an într-o organizaţie care îşi desfăşoară activitatea în România şi care şi-a dovedit impactul prin indicatori măsurabili, este sustinut de top-management, este creativ, replicabil şi accesibil pentru implementare în cadrul altor organizaţii. Câteva dintre domeniile eligibile pentru proiectele de Resurse Umane din competiţie sunt: recrutare, recompensare, retenţie, managementul talentelor, comunicare internă, utilizarea tehnologiei informaţiei, parteneriat strategic cu afacerea şi transformare culturală.
Partenerii media ai Galei HR Club sunt: revista Cariere, Business-Edu şi Profesii Online. Acestora li se vor adauga partenerii media ai Conferinţei HR Club.

Sursa: www.comunicat.ro

Tuesday, September 23, 2008

De la criză la o posibilă soluţie

Societatea în care trăim astăzi, reprezintă o ordine complexă şi dinamică a proprietăţii pri­vate, o economie de piaţă sau capitalism, cu o diviziune extinsă a muncii şi o extra­or­di­na­ră acumulare de capital. Într-o asemenea ordine socială, coordonarea activităţilor productive de­pin­de în mod esenţial de anticipările antreprenorilor, iar alocarea raţională a resurselor este in­fluenţată de următoarele instituţii: proprietatea, schimbul, acţiunea antreprenorială, moneda, acumularea de capital şi posibilitatea calculului economic.

Dar în această ordine socială complexă şi dinamică, sunt inserate adevărate insule de so­ci­alism, elemente de agresiune instituţionalizată, în care statul se comportă ca o organizaţie mo­nopolistă, bazată pe impozitare (confiscare coercitivă de resurse), pe reglementare (prin impunerea unor reguli arbitrare prin forţă, care interzic persoanelor anumite comportamente non-violente sau care impun anumite acţiuni nedorite, adică prin încălcarea dreptului de pro­prietate asupra resurselor dobândite voluntar şi non-agresiv, prin interdicţii) şi pe impunere coercitivă (de exemplu, impunerea salariului minim pe economie).

Acest tip lucru, a fost generat de modul de gândire economică de tip keynesist, care deşi s-a dovedit a fi falimentar, încă ţine în captivitate pe majoritatea economiştilor şi ţările lor, din întreaga lume.

Intervenţiile guvernelor lumii în economia lor, sunt generatoare ale unei mulţimi de ero­ri re­­cu­rente, sursa principală a ciclului economic (efect al introducerii de constrângeri re­le­­van­te în organizarea sistemului bancar – rezerva fracţionară, care influenţează anticipările antre­pre­­noriale, făcându-le incompatibile cu raritatea resurselor) şi a crizelor (când se des­co­pe­ră o masă impresionantă de erori la toate nivelurile activităţii economice).

Să menţionăm că utilizarea rezervei fracţionare în sistemul bancar, face posibilă: crea­rea de credit şi de monedă fictive (inflaţie simplă), expansiunea creditelor şi apariţia ero­ri­lor de anticipare ale antreprenorilor, din cauza confuziei dintre hârtie/ficţiune şi resurse. Re­zul­­tatul este o creştere artificială (boom), care risipeşte resurse rare.

Analiza cauzală a crizelor, în special, şi a ciclului economic, în general, se poate face nu­­mai cu ajutorul raţiunii şi a limajului uman. O asemenea analiză, asigură descoperirea le­gi­lor care guvernează acţiunile şi interacţiunile umane, ordinea socială (abordarea de tip pra­xe­o­lo­gic) şi identificarea cauzelor sistemice şi a instituţiilor care stau la originea lor.

Abordarea praxeologică este realistă, ţine cont simultan de timp, incertitudine şi raritate şi se face în termeni de acţiuni personale şi de drepturi de proprietate. Pentru rezolvarea pro­ble­­mei ciclurilor recurente şi implicit a crizelor, ea propune următoarele soluţii:

§ Eliminarea rezervei fracţionare şi a monedei de hârtie;

§ Interzicerea băncilor de a emite titluri fictive;

§ Reintroducerea unei unităţi de măsură a monedei – etalonul aur – adică, un regim monetar cu o singură monedă;

§ Legea Bursei de Valori va accepta numai tranzacţiile reale de titluri de proprietate şi va in­ter­zice/pedepsi tranzacţiile nominale/speculaţiile pure (cele care se referă la preţul viitor al ti­tlurilor de proprietate);

§ Interzicerea deficitelor bugetare;

§ Reducerea aparatului birocratic al statului cu 2/3;

§ Restrângerea funcţiilor statului de drept la funcţii pur sociale sau publice (poliţia, justiţia, sănătatea, apărarea naţională, educaţia şi ecologia)

§ Reducerea radicală a fiscalităţii şi interzicerea impozitării excesive;

§ Pedepsirea aspră a încălcării dreptului de proprietate asupra resurselor dobândite de cetă­ţe­ni în mod voluntar şi non-agresiv.

Dacă se va continua guvernarea în modul intervenţionist şi nu se va aplica soluţia mo­dul­ui de gândire economic de tip praxeologic, atunci se va ajunge la o centralizare completă la nivel mondial a sistemului monetar-bancar şi a sistemului politic. Sau după spusele lor­du­lui KEYNES, „pe termen lung, cu toţii vom muri”. El îşi recunoştea astfel, falimentul te­o­ri­ei eco­no­mice pe care a elaborat-o.

Pentru cei care doresc detalii cu privire la adoptarea/construirea unei economii de piaţă liberă de intervenţii guvernamentale şi pentru a se trata de această boală infecţioasă, key­ne­sis­mul, recomand lectura următoarelor lucrări fundamentale:

§ Ludwig von Mises – Acţiunea umană. Un tratat de teorie economică.

http://misesromania.org/43/

§ Anghel N. Rugină (1994). Teoria şi practica economică în epoca de tranziţie şi după. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine

§ Marius Spiridon (2005). Ciclul economic în teoria economică modernă (Teză de doctorat).

http://misesromania.org/468/

Sunday, September 21, 2008

Fun HRAnunt angajare la Radauti
Vezi mai multe imagini din Evenimente »
Dam afara
Vezi mai multe imagini Haioase »

Radu Furnică: Învăţământul va falimenta economia

Unul dintre cei mai respectaţi experţi în resurse umane din România, Radu Furnică declara pentru profesiionline.ro că actul educaţional românesc, în forma sa actuală, este falimentar şi va afecta evoluţia businessurilor în următorul deceniu. Românii sunt obsedaţi de diplome, iar sistemul de învaţământ exploatează această slăbiciune.
Radu Furnica este preşedinte şi CEO al companiei de executive search Leadership Development Solutions (LDS), partenerul pentru piata locală al Korn/Ferry International, una dintre cele mai mari companii de executive search din lume.
El mai spune de asemenea că aproximativ 90% dintre cele 296 de universitati de pe piaţa locală nu au absolut nicio valoare, ci produc diplome pe bandă. Doar 3% dintre absolvenţii pe care îi livrează facultaţile românesti sunt pregatiţi la nivelul care se cere international.
Sunt lucruri extrem de adevărate despre care au discutat şi alte personalităţi de primă mărime precum Marian Staş şi Florian Colceag.
sursa imaginii: aici

Cum a fost Clujul "capitala resurselor umane"

De ceva timp îmi propun să caut pe net reacţii la primul congres de resurse umane din România organizat de HR Vocational School la Cluj între 4 şi 5 septembrie a.c. Eram curios să văd cum a fost primit acest congres şi ce anume s-a discutat acolo.
Am găsit câteva amănunte aici şi aici.
Chiar îmi pare rău că nu am reuşit să particip. Subiectele anunţate au fost unele extrem de interesante şi de maximă actualitate.

Richard Mosley din nou în România

A 2 a conferinta Employer Branding din Romania

Bucuresti, 14 Octombrie 2008

Cea mai importanta si imperativa strategie a companiilor pentru imbunatatirea marjelor de profit este aceea de a creste eficienta personalului.

 • Chiar daca economia romaneasca este inca in crestere rapida la nivel macro, se poate observa o incetinire in anumite sectoare.
 • Avand niveluri de cost (salarii brute!) inca in crestere, marjele de profit se erodeaza
 • Cel mai important instrument care contracareaza aceasta tendinta de scadere este cresterea Eficientei Personalului

Cum va poate ajuta Employer Branding?

Implinirea promisiunilor presupune mai mult efort decat incheierea acestora, iar acest lucru depinde atat de calitatea si devotamentul personalului, cat si de echipa de conducere. Incepand din back-office si terminand cu front-office, daca propriul dvs personal nu este adept al brand-ului sau al conducerii, este putin probabil ca altcineva va fi, dar cum sa va asigurati ca asa ceva nu se va intampla?

- Employer Branding ajuta echipele de conducere sa creeze un fel de claritate a scopului si a devotamenului care pot transforma afacerea.
- Employer Branding ajuta sefii de department sa ridice eficienta personalului din subordine.
- Employer Branding ajuta departamentul HR sa atraga, retina si implice un anumit tip de persoane de care afacerea are nevoie pentru a construi si mentine un avantaj competitiv.

Obiectivele si organizarea Master Class-ului

 • Obiective:
 • - De a asista managerii sa mareasca eficienta personalului aplicand tehnicile Employer Branding.
  - Participantii vor primi gratuit un abonament pe o perioada de 12 luni la revista Cariere.
 • Organizarea:
 • - Numar limitat de participanti
  - Master Class condus de catre Autoritatea in Employer Branding, Richard Mosley
  - Key note Speaker si MC pe tema Employer Branding si Eficienta Personalului Richard Mosley
  - Sesiune de intrebari si raspunsuri pentru clarificarea finala a nelamuririlor.

Cui se adreseaza aceasta conferinta?

 • Top Management-ului, fiindca retinerea si eficienta personalului au devenit o problema strategica
 • Expertilor HR, avand in vedere ca eficienta personalului, recrutarea, dezvoltarea si retinerea personalului sunt principalele preocupari in acest caz
 • Expertilor in Marketing si Comunicare, intrucat transmiterea in mod corect a mesajului privind valorile companiei face parte din responsabilitatile lor.

Biografie Richard Mosley

Richard si-a inceput cariera la Research International, unde s-a specializat in cercetarea in domeniul Customer Service. Dupa 7 ani petrecuti ca specialist in cercetare, Richard s-a indreptat catre consultanta de marketing alaturi de unul din leaderii europeni de consultanta in branding, Added Value Group.

In paralel, Richard a fondat AVICOM, una din primele agentii de marketing intern din Marea Britanie, indeplinind functia de advisor pentru clienti internationali precum British Airways, Shell si Unilever, in domeniul dezvoltarii identitatii corporative si schimbarii organizationale.

Richard este acum asociat la "People in Business", leader global in domeniul consultantei in branding, unde a condus recent proiecte de dezvoltare a brandului pentru BAA, Coca-Cola, Fujitsu, The Guardian, Lloyds of London, RBS si Standard Life.

Cea mai recenta carte a lui Richard, "The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People at Work", avandu-l drept co-autor pe Simon Barrow, a fost publicata in Octombrie 2005. Cartea a devenit o referinta globala in domeniu, iar recent a primit o distinctie pentru 'contributia extraordinara in domeniul resurselor umane' la Congresul pe Resurse Umane Asia-Pacific din Bombay.

Pentru mai multe amănunte despre acest eveniment vizitaţi http://www.employerbrand.ro/

Un blog deosebit

Îl găsiţi aici. În mod sigur va fi o lectură plăcută.

Revista Excelenţa pentru o educaţie de excelenţă, pentru fiecare copil

IRSCA Gifted Education a lansat Revista Excelenţa.
Consilul Editorial: Preşedinte: Florin Colceag. Vicepreşedinte: Monica Gheorghiu Director Editorial: Kristof Lajos. Consilieri editoriali: Adina Tulbure, Marilena Leurzeanu, Mirela Capatana, Mariana Straut. Director Layout şi Design: Mihai Nae. Consilier promovare campanii: Tinca Eugen.
O revistă bine venită care abordează teme extrem de actuale şi vorbeşte despre educaţia secolului XXI.
O gasiţi aici.

Rege peste tine însuţi

Monday, September 15, 2008

Despre diplomaţie şi PR cu Excelenţa Sa, Doamna Ambasador Simona Miculescu

Vă invit să urmăriţi un interviu despre domeniul diplomatic şi relaţiile publice internaţionale cu Excelenţa Sa, Doamna Ambasador Simona Miculescu.
Am avut şansa de a o cunoaşte personal la unul dintre cursurile de relaţii publice în mediul internaţional ţinute de dânsa la SNSPA.
Pot mărturisi că este o persoană deosebită de la care se pot învăţa o mulţime de lucruri.
Pentru cei care nu ştiu, doamna ambasador a ocupat funcţia de consilier principal al Guvernului irakian pentru informaţii, educaţie şi comunicare. Pe lângă această experienţă unică a ocupat multiple alte funcţii în cadrul MAE.
Vă invit să vizionaţi interviul aici.

Sunday, September 14, 2008

Hard HR

Citind postarea Ioanei despre mentoratul din România, mi-a venit ideea acestui nou mini-articol.
Mi-am adus aminte de un site pe care îl parcurg destul de des: http://blog.mentorship.ro/. Veţi citi o mulţime de lucruri frumoase acolo. Unul din aceste lucruri este articolul semnat de profesorul Marian Staş. Îl gasiţi aici. Merită să îl parcurgeţi. Conţine informaţie valoroasă.

Saturday, September 13, 2008

Profită cât eşti tânăr!


Unele lucruri merg doar pana la o anumita varsta. Asa ca profita cat esti tanar :)

Essentials of ROI Methodology, Bucureşti, 17 - 19 Sept. 2008

Institutul ROI Inc. este promotorul Metodologiei ROI - cel mai credibil instrument pentru măsurarea impactului financiar al iniţiativelor de dezvoltare a capitalului uman.
Metodologia ROI ofera singurul instrument care izoleaza efectele programelor de dezvoltare de ceilalti factori care contribuie la succesul afacerii. Beneficii care deriva din aplicarea continua a procesului ROI: Posibilitatea de a arata Top Managementului contributia programelor HR ; Imbunatatirea procesului de training prin dezvoltarea unei abordari bazate pe rezultate; Modificarea sau eliminarea programelor ineficiente.
Essentials of ROI Methodology este un workshop de 3 zile intensive care vă oferă informaţiile de bază pentru evaluarea iniţiativelor de resurse umane.
Investiţia: 1 200 EUR + TVA/ participant
Pentru mai multe informatii accesati http://www.roiinstitute.ro
Sursa: ROI Institute si www.roiinstitute.ro

Utilitatea unui laptop

Vizionare interzisa :)

Tuesday, September 9, 2008

The best job interview questions from Microsoft, Google… and IKEA

Via Eduard un link interesant despre întrebările din cadrul unui interviu la Microsoft, Google şi IKEA. Pe larg aici.

Lecţie de viaţă

Merită să citiţi următoarea postare de pe blogul lui Dono. E într-adevăr o adevărată lecţie de viaţă.

Pentru iubitorii pianului

Pentru cei care iubesc pianul vă recomand următorul site unde vă puteţi delecta sufletul cu sunete minunate: http://tristansmusic.co.uk/Source Sega Toys

Despre om

"De multe ori sunt bolnav de milă de oameni. Când îi văd, când le cunosc viaţa, zbuciumul, frământările, necazurile. Că fiecare om, oricât ar părea de aspru, de străin de sentimentele nobile, fiecare om, indiferent de poziţia pe care o ocupă în societate, e totuşi om, ce poartă fiecare, adânc, în fiinţa lui, o lume a lui în care nu-i numai linişte ci, de cele mai multe ori e o grozavă luptă. Poartă fiecare adânc, în sufletul lui, dureri şi răni deschise, răni cicatrizate, buboaie dureroase, atâtea şi atâtea situaţii necunoscute, neştiute de nimeni. Întocmai cum se exprimă Homer în marea lui operă, Iliada, cântul XVII:,,Din tot ce pe lume e viaţă, răsuflă şi mişcă, nu e nimic de plâns şi mai necăjit decât omul...,,. Această stare a omului, de fiinţă zbuciumată, mă face să-l cinstesc mai mult, îmi adânceşte în suflet şi mai mult grija şi grija faţă de el, faţă de om."
(Iustinian Chira, Episcopul Maramureşului şi al Sătmarului)

Saturday, September 6, 2008

El Metodo - un film pentru HR-iştiIdeea acestei postări mi-a survenit în urma lecturii articolului publicat de Anca Căpăţână pe http://hrcoffee.wordpress.com/ . Postarea Ancăi m-a facut curios şi înainte de a publica acest articol am vizionat şi eu filmul.

Cele doua secvenţe de mai sus aparţin peliculei El Metodo, în regia lui Marcelo Piñeyro, un film excelent realizat care ne introduce în actuala lume corporatistă şi mai precis prin etapele unui interviu de angajare puţin mai neobişnuit pentru o poziţie de top management.

Acest proces de selecţie neconvenţional are la bază o metodă numită Gronholm, importată din Statele Unite.

Pe http://hrcoffee.wordpress.com/ Anca explică foarte bine ceea ce se întâmplă în film. Este un film pe care îl recomand tuturor oamenilor de HR, precum şi celor interesaţi de subiecte precum globalizare sau corporaţii.

Friday, September 5, 2008

Putting leaders on the couch


When INSEAD Professor Manfred Kets de Vries coaches leadership teams, he effectively puts them on the couch -- treating them not so much as rational actors but as emotional ones.

Carmen Canales - Advice for Enhancing Careers


In this video, Carmen Canales, a human resources professional gives excellent advice on how young people can advance their careers.

Manfred Kets de Vries vine în România

Manfred Kets de Vries, unul dintre cei mai respectaţi şi mai interesanţi experţi în leadership din lume, inaugurează în noiembrie seria "Conferinţelor LIDERO" - parte a unui proiect editorial mai amplu demarat de MONEY EXPRESS în primăvară, când echipa de jurnalişti a lansat LIDERO, primul volum despre leadershipul românesc.
Autor curajos şi speaker charismatic, Manfred Kets de Vries e unic, prin background-ul său şi prin perspectiva pe care o propune lumii de business, în lumea exclusivistă a marilor gânditori despre leadershipul în afaceri.
Manfred Kets de Vries, născut în 1943 în Olanda, a făcut mai întâi studii de economie la Universitatea din Amsterdam, pe care a absolvit-o in 1966.

Au urmat un MBA şi un DBA, în 1967 respectiv 1968, la Harvard Business School, precum şi un training la Canadian Psychoanalytic Society, al cărei membru este din 1982.

Kets de Vries face parte, în acelaşi timp, din International Psychoanalytic Association.
Manfred Kets de Vries dedică mare parte din timpul său activitaţii academice. Este profesor la una dintre cele mai importante şcoli de afaceri din lume, INSEAD, unde conduce catedra Raoul de Vitry d'Avaucourt - şi unde a primit de cinci ori titlul de profesor emerit.
De Vries este, de asemenea, director al Global Leadership Centre de pe lângă INSEAD şi se ocupă de cel mai important seminar de management al şcolii, "The Challenge of Leadership: Creating Reflective Leaders".

A predat cursuri de leadership, în afară de INSEAD, şi la alte universităţi, printre care se numără McGill University şi Ecole des Hautes Etudes Commerciales din Montreal, Canada, dar şi la Harvard Business School.

Este, în plus, membru fondator al International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations.
Kets de Vries este consultant pentru proiectare organizaţională / transformare organizaţională şi management strategic al resurselor umane pentru companii de vârf din S.U.A., Canada, Europa, Africa şi Asia.

În calitate de consultant global pentru dezvoltarea conducerii executive, a avut ca şi clienţi ABB, Aegon, Air Liquide, Alcan, Alcatel, Accenture, Bain Consulting, Bang & Olufsen, Bonnier, BP, DMGT, Ericsson, GE Capital, Goldman Sachs, Heineken, HypoVereinsbank,

Investec, KPMG, Lego, Liberty Life, Lufthansa, Lundbeck, McKinsey, National Australian Bank, Novartis, Nokia, NovoNordisk, Russian Standard, SEB, Shell, SHV, Standard Bank of South Africa, SABMiller, SpencerStuart, Troika Dialog, Unilever si Volvo Car Corporation.
Este unul din cele mai mari nume din lume de pe scena business-ului.
Mai multe informatii despre aceste eveniment unic puteti afla la adresa http://www.lidero.ro/conferinta/.
Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)