Monday, June 15, 2009

Planificarea sau despre cum să fii eficient

Astăzi mă gândeam cât de importantă este planificarea în viaţa noastră şi cât de mult ne ajută să fim mai eficienţi în toate activităţile noastre indiferent că vorbim despre viaţa personală sau de cea profesională.
Succesul nu vine de obicei din întâmplare. Este recunoscut faptul că el apare ca urmare firească a urmăririi unui plan.
Planificarea este cea care te conduce din locul în care te afli înspre locul în care doreşti să ajungi. Din păcate oamenii îşi găsesc rareori suficient timp pentru a gândi sau planifica ceva.
Dacă planul tău nu decurge aşa cum ai stabilit acest lucru nu înseamnă că el este cu totul nereuşit. Este posibil ca una dintre etape să fi fost concepută incorect. Voi face o scurtă trecere în revistă a etapelor necesare unei planificări corecte:
- cunoaşterea punctului de plecare;
- stabilirea scopurilor;
- urmărirea îndeplinirii planului;
- planificarea în timp a activităţilor;
- măsurarea rezultatelor.
Dacă vom planifica cu adevărat lucrurile, eficienţa nu va întârzia să apară. Succes!

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)