Tuesday, October 28, 2008

Social Intelligence and Leadership


An interview with Daniel Goleman, Psychologist. See how you can use emotional and social intelligence to improve your own and your organization's performance.

Grow Your Stars -- Don't Buy Them


An interview with Boris Groysberg, Professor, Harvard Business School. Many star performers hired from outside don't perform as expected at their new company. So, develop stars within your company; for example, through strong training and mentoring programs.

Talent Management Conference 2008Shoptalk host, Pia Hontiveros, interviews Gi Sicat, Business Development Director of John Clements Consultants about the Talent Management Conference on Sept. 4 and 5 at the Makati Shangrila Hotel organized by John Clements Consultants in partnership with Harvard Business Publishing.

Sunday, October 26, 2008

Mirajul carierei politice

Mirajul carierei politice prinde multe persoane. Se pune problema separării descoperirii liderilor politici adevăraţi, hotărâţi să facă ceva pentru neamul lor şi a oportuniştilor însetaţi de putere, dornici de îmbogăţire prin mijloace ilegale. Aceasta este o sarcină grea pentru că vorbele frumoase rostite de unii pot să ascundă cele mai urâte intenţii.
Avem nevoie de lideri politici devotaţi, serioşi, cinstiţi, întregi la minte, la suflet şi la trup, deosebit de înzestraţi, pregătiţi să îşi asume riscuri, să renunţe la viaţa personală, la linişte şi intimitate, să facă faţă criticilor şi calomniilor.
Atmosfera politică post-decembristă nu este deloc optimistă, curată şi clară; nivelul de pregătire şi mentalitatea liderilor politici lasă de dorit; atmosfera politică este poluată de minciună, corupţie, fariseim şi incompetenţă. Există un pericol: restauraţia socialismului.
În alte postări voi vorbi şi despre alte aspecte importante din lumea politică: calităţile unui lider politic; pregătirea liderilor politici; oratorie şi ţinută şi organizarea campaniei electorale.

Limba de lemn şi manipularea în România

Oamenii deţin un dar minunat, acela de a poseda cuvintele şi de a comunica cu ajutorul lor. Această trăsătură specifică numai oamenilor, devine apreciată mai mult de către aceştia, numai atunci când le este interzisă practicarea acestui har inestimabil. Cuvintele, ca instrumente ale gândirii, oferă posibilitatea de a da comunicării interumane o formă concretă.

Trăim într-o epocă de comunicare intensă, scrisă (mai ales prin presă) dar mai ales orală, caracterizează printr-un fel de ,,intrecere în a vorbi”. Suntem asaltaţi de un şuvoi de cuvinte, transmise mai ales oral, în comunicarea tradiţională, dar şi de aceea transmisă prin mijloacele tehnice moderne: telefon, radio, TV, computere. Astfel, circulă o sumedenie de ştiri zilnice, de buletine administrative, de cunoştiinţe ştiinţifice, profesionale, financiare, de mesaje individuale sau inter şi intra-grupuri. De asemenea, se remarcă o dezvoltare a dezbaterilor de tot felul, unde domină oralitatea.

Astăzi, oamenii sunt mai înclinaţi să recepţioneze informaţiile pe cale orală, decât din surse scrise. Informaţiile transmise oral au o influenţă mai puternică şi mai insidioasă. Mesajele orale pot influenţa mai mult, dacă sunt bine structurate sau au anumite scopuri sau intenţii. Forţa cuvintelor poate fi imensă, atât în textele scrise, dar mai ales în perceperea lor auditivă sau orală.

Cuvintele pot servi la transmiterea rapidă de informaţii, pentru crearea şi menţinerea contactului social, pentru viaţa socială, pentru situaţiile profesionale, pentru facilitarea cooperării, pentru tratarea unui bolnav, etc. Sunt evidente efectele benefice ale cuvintelor în interacţiunile dintre profesor şi elev, în viaţa de familie, în ambianţa juridică, în administraţia în guvernare, în negocieri. Să remarcăm şi efectele negative ale cuvintelor, prin folosirea lor numai în folosul unui grup şi în detrimentul moral al celorlalţi. Prin cuvinte se poate refuza cooperarea, ajungându-se la competiţia neloială, în beneficiul personal sau al unui grup.

Limbajul uman serveşte uneori pentru minciună, pentru mascarea unor realităţi, pentru persuadarea celorlalţi în scopuri necinstite, pentru manipularea maselor în defavoarea lor. Prin aceasta, limbajul-comunicare poate servi la disoluţia unui contact social veritabil, la neâncrederea în comunicare şi deci în cuvinte, la întărirea unei Puteri sau în general la o distrugere prin cuvinte. Ca fenomen general, acţiunea cuvintelor pare a fi limitată, dar putem distinge entităţi sociale care acţionează negativ, cu ajutorul cuvintelor.

În limba română, au fost adoptate diverse cuvinte străine, care au fost românizate morfologic. Acestea pot fi încadrate la componente ale ,,limbii de lemn” (Llm). Caracteristica de clişee, de stereotipe verbale, constituie una dintre trăsăturile Llm. Aceste forme de exprimare sunt specifice atât regimului comunist de la noi, cât şi tuturor regimurilor din diverse ţări, din toate regiunile lumii, fiind concepute de orice Putere care vrea să se impună. La formele lexicale se adaugă alte particularităţi cum sunt : profunzimea adjectivelor, verbele mobilizatoare ale regimului dictatorial. Manipularea poate fi mascată, dar tehnica este aceeaşi ca şi efectul de mascare. Fenomenul apare şi în alte ţări şi regiuni, unde este impus de către o Putere.

Asemenea stratageme apar cu autoritate şi apoi se răspândesc datorită frecvenţei, imitaţiei adesea oarbe sau snobe, dar impuse prin manevre abile ale promotorilor sau prin coerciţiune, care poate miza şi pe teamă. Ele sunt unelte clare ale unor Puteri, care folosesc cuvintele pentru a-şi întări poziţia prin trişări asupra forţei potenţialelor cuvinte. Impactul cuvintelor poate fi dăunător contactului dintre oameni, poate să distrugă şi să anihileze încrederea în limbaj. Din acest motiv, trebuie studiate şi analizate ambele faţete în profunzime, iar masele trebuie să fie conştientizate cu privire la aceste efecte.

Oamenii de ştiinţă, specialişti în limbaj şi comunicare au sarcina obligatorie, să adân-cească investigarea acestor realităţi, să depisteze efectele lor asupra vieţii umane, să le evalueze şi să le aducă la cunoştiinţa tuturor. Atitudinea lipsită de etică profesională a unor oameni de ştiinţă, au făcut ca multe aspecte ale comunicării, ale limbajului, ale folosirii cuvintelor, să fie ţinute în umbră, să nu fie cunoscute de către destinatarii mesajelor verbale. Specialistul în limbaj şi comunicare, are datoria să studieze şi să dezvăluie ,,puterea cuvintelor”, modul în care ele sunt utilizate în mod necinstit, mascat, de către manipulatori şi să salveze ceea ce a rămas uman, în bunul sens al cuvântului, la acest început de mileniu III.

Comunicarea distorsionată şi manipulatoare, nu trebuie să fie considerată ca o fatalitate. În comunicarea uzuală nu se foloseşte întregul tezaur al limbii române şi se trăieşte un context cu mare încărcătură politică. Astfel, limba română, care circulă în acest moment, este de nerecunoscut, având o slabă capacitate comunicativă, cu forme inutile sistemului limbii române, serveşte de multe ori numai unei manipulări periculoase pentru libertatea câştigată în decembrie 1989.

Singura apărare în faţa unei asemenea situaţii constă în conştientizarea genezei, a modului de difuzare şi de funcţionare a limbii de lemn, a scopului său chiar şi neintenţionat. Numai astfel, se contribuie la adevărata libertate, la emanciparea celor conduşi sau dominaţi şi la stăvilirea manipulării, care este unul dintre efectele stratagemelor comunicaţionale ale Puterii.

Saturday, October 25, 2008

Bilanţ trist

Dezastru în şcoala românească. "Gândul" scrie în ediţia de luni că aproape 20% dintre elevi renunţă la şcoală în fiecare an, 49% dintre elevii care au terminat liceul nu au diplome de bacalaureat, iar aproape 22% dintre copii nu merg la grădiniţă.
Este un bilanţ extrem de trist care nu poate să ne aducă nimic bun.

Sursa: Realitatea.net

Ghid educativ pentru tinerii de astăzi din România (Academician prof. univ. dr. Anghel N. RUGINĂ)

Esenţiale pentru un tânăr îndreptat spre învăţătură sunt:

1. Dragostea şi respectul pentru părinţii care ne-au dat viaţă.

2. Dragostea şi respectul cuvenit părinţilor spirituali.

3. Dragostea şi respectul pentru credinţa strămoşească.

4. Dragostea faţă de aproapele tău aflat la nevoie.

5. Dragostea şi respectul pentru ţară, neamul şi pământul strămoşesc.

6. Dragostea şi respectul pentru umanitate, conform legii nescrise a omeniei româneşti.

7. Dragostea şi aprecierea faţă de ştiinţă şi adevărul ştiinţific.

8. Dragostea şi aprecierea faţă de arte, literatură şi limba română.

9. În viaţă puteţi avea trei categorii de prieteni:

a) O carte de căpătâi care v-a deschis o cale nouă, un orizont nou în viaţă

b) Un instrument muzical sau orice fel de artă cultivată în tinereţe

c) Un prieten sau o prietenă din copilărie sau din liceu.

10. Să nu uitaţi că în fiecare fiinţă omenească există ceva de valoare, care trebuie respectat ca atare sub orice condiţii.

11. Să nu uitaţi câteva gânduri înţelepte:

a) Adevărul până la urmă va învinge, dacă ne dăm osteneala să-l aducem la lumină”.

[George Washington – primul preşedinte al SUA]

b) Faptele fac istoria, însă ideile determină faptele”. [Othmar Spann - gânditor austriac]

c) Singurul lucru necesar pentru ca Răul să învingă în lume este ca oamenii de bine să nu facă nimic”. [Edmund Burke – filozof englez]

d) Reţineţi îndemnul lui Nicolae IORGA, care într-o poezie intitulată Înainte, spunea:

Celui ce predică-n pustiu

Si-n jurul lui tovarăşi n-are,

Trăiască-i numele lui viu,

Căci sfântă-i munca lui şi mare.

Răbdare-n noapte, muncitori,

Profet cu ochi de foc, răbdare,

Lumina falnicelor zori,

Acum sau mai târziu răsare!”

The Economic Crisis: Danger & Opportunity

Despre esenţa lucrurilor cu Dan Puric

Dan Puric - 5 octombrie 2008

Despre ştiinţa imperfectă a angajării

Angajarea unei persoane ridică mereu o serie întreagă de întrebări. Am luat oare decizia corectă, am ales cea mai bună variantă, ce calităţi sunt mai importante sau care dintre acestea primează. Jack şi Suzy Welch au încercat şi ei să răspundă la aceste întrebări. Trăim într-o lume "fast", totul pare făcut în grabă, pare mereu că timpul nu mai are răbdare cu noi. Această grabă ne aduce uneori în faţa unor decizii pripite, cum este şi angajarea unei persoane nepotrivite.
Unele persoane pot părea în aparenţă perfecte pentru un anume job şi apoi să dovedească exact contrariul, fiind adevăraţi artişti ai disimulării. O altă greşeală frecvent întâlnită este aceea de a angaja o persoană pentru că are ceva ce nouă ne lipseşte - o şcoală făcută în străinătate la una din marile universităţi spre exemplu.
Ne întâlnim şi cu opusul acestei greşeli şi anume eroarea similarităţii, adică căutăm în fiecare candidat propria persoană sau pe cineva similar cu noi. Sau căutăm pe cineva familiar - care a urmat aceeaşi facultate cu noi, se află în acelaşi context social etc.
O altă greşeală este aceea de a căuta mereu oameni cu mult prea multă experienţă, ignorând faptul că ei au ajuns într-un punct mort al activităţii lor.
Un alt aspect este faptul că testăm mereu IQ-ul candidaţilor şi aproape niciodata EQ-ul. Pentru că testele de personalitate nu ne relevă elemente clare din EQ. Iar EQ e foarte important mai ales în joburile de top management.
Sunt doar o mică parte din erorile care zugrăvesc tabloul unei angajări. Este o ştiinţă imperfectă care se poate îmbunătăţii doar în timp şi cu mult exerciţiu intelectual.
Cea mai mare bucurie a unui specialist în recrutare este aceea de a plasa omul potrivit la locul potrivit şi de a construi o echipă de vis.

Sunday, October 12, 2008

Din nou despre sistemul educaţional

Noua tehnologie a predării şi învăţării contează mai puţin în sine, schimbările trebuind să se declanşeze mai ales în substanţa, conţinutul şi focalizarea învăţământului şi a şcolii. Cea mai importantă trăsătură a transformării educaţiei nu va consta în noua tehnologie, ci în re­gân­­­direa rolului şi funcţiei educaţiei : orientarea sa, scopul său, valorile sale. Tehnolo­gia este aceea care ne ajută să facem lucruri noi şi nu să facem mai bine lucrurile vechi (adică, ma­rea provocare nu este tehnologia în sine, ci scopul în care ea este folosită).
În Societatea Informaţională accentul va cădea mai mult pe gândire şi crea­ţie, produsele create fiind de natură intangibilă (informaţie şi cunoştinţe), piaţa muncii se va globaliza, angajarea nu va mai fi pe viaţă, diploma de absolvire a unei şcoli va fi necesară dar nu şi suficientă, va creşte necesitatea perfecţionării continue şi va creşte ponderea tele­mun­­cii şi a teleeducaţiei în totalul formelor de muncă şi de educaţie.

Păşim într-o epocă de transformări majore şi de ocazii pe măsură. Puţini dintre oameni îşi dau seama de impactul pe care îl va avea această mare schimbare. Pentru unii va fi cea mai bună perioadă din viaţa lor, în timp ce pentru alţii ... cea mai rea. Noua eră apare plină de ne­cu­­­­­­­nos­cute, pericole şi ameninţări, deoarece pretutindeni sunt în acţiune forţele dezordinii şi ale dezorganizării.

5th ANNUAL HR CLUB CONFERENCE

The HR Club National Conference (29-30 October 2008, Novotel Hotel, Bucharest) is the place to be whether you are looking for the latest thinking and practice in the HR field or want to interact with your peers. This year's edition will address four major challenges HRs and organizations are facing in Romania: talent management, leadership development, change management and HR – strategic partner to the business. These challenges have also been identified by a world study undertaken by Boston Consulting Group and the World Federation of People Management Associations (WFPMA) of which HR Club is a member.

The audience (HR specialists and top managers) will have the opportunity to interact with prominent academicians, consultants, HR practitioners and general managers from prestigious organizations such as: Middlesex University, Sheffield University, WU Executive Academy, CEU Business School, IEDC – Bled School of Management Slovenia, The Boston Consulting Group, Hudson, Ernst & Young Human Capital, Human Synergistics International, Romtelecom, Vodafone etc. Our special guest is Geoff Armstrong, the person who has run for 16 years the largest HR Professional association in Europe: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) and thus has received the award of a CBE in Her Majesty the Queen’s Birthday Honours List for services to people management and industrial relations.

For more informations enter here.

Saturday, October 4, 2008

Scrisoarea deschisa pentru audit extern in invatamant, protectia copilului si cercetare

To: Presedintia Romaniei, Guvernul Romaniei

Scrisoare deschisa

Domnule Presedinte Traian Basescu,
Domnule Prim-Ministru Calin Popescu Tariceanu,

Semnatarii acestei scrisori deschise sunt organizatii non-guvernamentale si cetateni romani deosebit de interesati de soarta educatiei oamenilor acestei tari. Credem ca actiunile pe care le intreprindeti in vederea imbunatatirii functionarii sistemelor de educatie si a protectiei drepturilor copilului din Romania trebuie sprijinite prin semnale venite din partea societatii civile.
In acest sens, prin aceasta scrisoare deschisa, va solicitam demararea procedurilor necesare unui audit extern al sistemelor de educatie si formare profesionala, pe de-o parte, si al activitatilor de cercetare din Romania, pe de alta.

Prin audit extern intelegem un audit complet, atat pentru activitatile profesionale, cat si pentru cele financiare, sau a derularii de programe caracteristice sistemului de educatie, protectie a copilului si cercetarii romanesti. Auditarea externa este absolut necesara atat din motivul scaderii calitative a educatiei, protectiei copiilor si cercetarii in Romania cat si din necesitatea existentei unor date neinterpretabile necesare proiectarii unei strategii pentru educatie, protectia copilului si cercetare pentru urmatorul guvern.

Consideram ca este momentul ca starea de fapt a educatiei, protectiei copilului si a cercetarii romanesti sa fie analizata cu profesionalism si obiectivitate, iar rezultatele sa fie facute publice integral. Credem cu tarie ca numai pe o astfel de baza se poate cladi un sistem de educatie, protectie a copilului si cercetare durabil si o cercetare cu rezultate utile societatii romanesti.
De asemenea, realizarea unui audit extern in domeniile mentionate ar permite autoritatilor competente sa ia masurile potrivite in vederea adaptarii reale a activitatilor de educatie, protectie a copilului si cercetare din Romania la normele europene.

Demersul nostru se bazeaza pe urmatoarele considerente concrete:
1. Sistemele si structurile organizationale pot obtine performanta si pot dovedi profesionalism autentic doar in conditiile unei evaluari/auditari exterioare acestora de catre institutii specializate si acreditate la nivel european, care sa le identifice si nevoile suplimentare de competenta.
2. Autoevaluarea trebuie inlocuita/suplimentata cu evaluari de tip peer review realizate de Agentii Nationale sau Europene care sa aplice standarde unitare la nivelul UE.
3. Auditarea externa va atenua mult coruptia si suspiciunile de coruptie, cu tendinta fireasca a inlaturarii totale a acestor maladii din sistemul de educatie, protectie a copilului si de cercetare din Romania, orientand in mod profesionist organizatiile de educatie si de cercetare din Romania spre standardele agreate la Bologna, Berlin, Bergen si Salamanca.
4. In acest scop, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Autoritatea Nationala Pentru Protectia Drepturilor Copilului trebuie sa procedeze, in opinia semnatarilor acestui demers, dupa cum urmeaza:
- sa-si alinieze criteriile de angajare pe posturi administrative pe baza criteriilor de performanta, competenta si experienta din cele mai avansate tari ale UE.
- sa faca publica intentia de a impune evaluarea si/sau auditarea externa a tuturor organizatiilor cu profil de educatie, protectia copilului si cercetare din Romania indiferent de forma de proprietate.
- sa lanseze un concurs national pentru elaborarea de norme, criterii, tehnici si forme concrete de evaluare si/sau auditare de catre institutii specializate, expres infiintate, a organizatiilor din educatie, protectie a copilului si cercetare.
- sa faca o promovare mai activa/agresiva a criteriilor si standardelor europene stabilite la Bologna, Berlin, Bergen si Salamanca.
- sa elaboreze o foaie de parcurs pe care sa o urmeze toate organizatiile de educatie, protectia copilului si cercetare din Romania, cu obiective si termene precise (dupa modelul aderarii noastre la UE)
- sa tina seama de semnalele venite din partea societatii civile si sa raspunda prompt acestora.

Avem convingerea ca demersul nostru isi va face loc pe agenda Dvs. si ca raspunsul va fi unul favorabil interesului sistemelor de educatie, protectie a copilului si activitatii de cercetare din Romania.

Colceag Florian Presedinte IRSCA GIFTED EDUCATION
Vlaston Stefan Presedinte EDUCER
Spanulescu Elena Vicepresedinta Federatia Nationala a Parintilor

Cei care doresc sa semneze aceasta petitie o pot face aici. Este momentul sa luam atitudine si sa schimbam cu adevarat ceva in actualul sistem de invatamant care a ajuns intr-o stare jalnica.

Friday, October 3, 2008

Simbolism politic – noţiunile de „stânga” şi „dreapta”

În România post-decembristă, în limbajul politicienilor a apărut o puternică seducţie a et­i­che­tării, prin folosirea unor cuvinte golite de conţinut şi prin atribuirea unei noi semnifi­ca­ţii infa­man­te. Aşa s-a pro­ce­dat şi cu noţiunile politice de „stânga” şi „dreapta”, sporind şi mai mult con­fu­zia din­tre cei doi ter­me­ni. Pentru a amenda o asemenea situaţie, am ales cea mai bu­­­nă şi mai com­pe­­tentă abor­da­re asupra politicului dintr-o perspectivă creştină, aceea a remarcabilului eseist şi autenti­c om de „dreapta”, dom­nul Răzvan Co­dres­cu*.

Mulţi politicieni români încearcă să inducă în opinia publică, ideea conform căreia no­ţi­u­nile de „stânga” şi „dreapta” ar fi perimate şi nefuncţionale sau că „dreapta” ar fi sursa tutu­ror relelor din societate. În realitate, pe scena politică europeană şi americană (implicit şi pe scena ro­mâ­neas­că) de astăzi, nu există o „dreaptă pro­priu-zisă”. Dar, putem constata că exis­­tă un tip special de „dreap­tă a stângii”, care face ca balanţa politică să fie puternic încli­na­tă spre stânga. De „dreapta”, se consideră unele grupări liberale pragmatice şi individualiste, care se află în opoziţie cu tendin­ţele protecţionist-populiste ale social-democraţiei şi cele ra­di­cal-co­­lec­tiviste ale comunismului.

Înţelesul clasic al celor două noţiuni s-ar putea traduce astăzi în termeni topografici, ast­fel: la dreapta scaunului prezidenţial din Parlament s-au aşezat conducătorii clerului şi marea nobilime (par­tidele conservatoare şi naţionaliste), iar la stânga s-au aşezat cei cu idei şi ini­ţi­a­tive reformiste (partidele aşa-zise progresiste).

Imaginea „dreptei” autentice de tip tradiţional, a fost diabolizată în mod tendenţios de „stân­ga”, reducând-o în mod abuziv la ex­tre­ma dreap­tă şi punându-i etichete stigmatizante de genul: na­zism, fascism şi legionarism. Alt­fel spus, „dreapta” este judecată exclusiv prin excesele ei, iar „stân­­­­ga” este judecată cât se poa­te de nuan­ţat, căutându-se chiar scuze pentru ororile comu­nis­mu­lui. „Stânga” are drep­tul la clemenţă şi rea­bi­li­tare, iar „dreapta”, nu.

Astfel, apare necesitatea unei redefiniri corecte a noţiunilor politice de „stânga” şi „dreap­ta”, care sunt perfect necesare şi operante şi astăzi, dar plecând de la reperele mora­le şi intelectuale ale tra­diţei creştine. Este important să remarcăm că cele două noţiuni de­sem­nea­ză atât orientări po­li­ti­ce, cât şi moduri divergente de raportare a umanului la existenţă.

Principalele caracteristici ale celor două orientări politice sunt următoarele:

§ STÂNGA este:

- o orientare politică antitradiţionalistă şi revoluţionară, care în­cear­că să obţină cu orice preţ şi cu orice mijloace un progres mecanic şi uniformizator;

- materialistă, promovând o cultură laică şi atee, înlocuind religia cu imperativul ideologic sau chiar economic şi reprezintă în toate formele ei posibile, negaţia tradiţiei şi a ordinii creştine;

- internaţionalistă sau cosmopolită (adică, este un amestec de concepţii şi idei);

- amorală, fiind convinsă că morala nu are de-a face cu politica, iar interesul este mai presus de onoare;

- idealistă şi ofensivă, prin excesul ei teoretizant şi prin transformarea abuzivă a unei idei sau mo­del mental în grilă a realităţii; a generat spiritul revoluţionar şi extremismul;

- imitativă şi procustiană, preluînd modele gata făcute, fără a le adapta specificului naţional;

- egalitaristă, înlocuind în viaţa socială, criteriul calitativ cu cel cantitativ, promovând uni­for­mi­­­zarea socială şi deschizând calea imposturii socio-profesionale şi a lichelismului „ori­entat”; de fapt, ea nu urmăreşte promovarea unei egalităţi reale, ci subminează şi marginalizează ierar­hiile reale şi adevăratele elite;

- populistă, discursul ei demagogic şi lozincard fiind marca iresponsabilităţii civice şi a lipsei de consideraţie faţă de popor. Ea caută numai să-l încânte, să-l linguşească şi să-i cucerească vo­turile;

- democratică şi republicană;

- interesată să aibă de-a face cu indivizi (adică, cultivă o viziune individualistă) care să o urme­ze şi pe care să-i poată manipula. Individualismul cultivat fără scrupule, are consecinţe nega­ti­ve atât la nivel individual, cât şi la nivel social, contribuind la disoluţia umanului şi la agonia naţiunilor.

§ DREAPTA AUTENTICĂ este:

- o orientare politică tradiţionalistă, fiind preocupată pentru conservarea vechilor valori euro­pe­­ne: creştine, naţionale, aristocratice şi monarhice; ea valorifică în mod creator ceea ce este esenţial şi via­bil, eradicând ceea ce este perimat şi stimulează un progres organic;

- principial spiritualistă, recunoscând primatul valorilor spirituale şi a culturii asupra civi­li­za­ţi­ei;

- morală, acceptând să se conformeze tradiţiei moral-religioase;

- naţionalistă, ca formă firească de păstrare şi de afirmare creatoare a fiinţei şi geniului naţional, de stimulare a personalităţii creatoare, a încrederii în propriile puteri şi a conştiinţei de sine a fie­că­rui neam;

- realistă deoarece îşi propune să respecte ordinea firească a lumii lui Dumnezeu şi năzuieşte o adaptare a doctrinelor şi strategiilor politice la ansamblul realităţilor obiective ale naţiunii; ea nu caută modele de import şi este singura capabilă să remedieze dezastrul moral, social şi eco­no­mic actual;

- apărătoarea ordinii ierarhice şi are o certă tendinţă spre elitism. Din respect şi răspundere faţă de popor, „dreapta” promovează o elită naţională (oamenii luminaţi, morali şi com­­petenţi), care este chemată să îndeplinească funcţia vechii aristrocraţii (casta „ce­lor mai buni”). Această elită îşi propune să se identifice moral cu poporul, ca slujitor loial şi mai ales ca des-cântător, exorcizator al poporului de rezidurile lui malefice;

- preocupată de transformarea democraţiei retorice într-o demofilie („iubirea de popor”) prac­ti­că, într-o comunitate omogenizată prin iubire şi prin dreptate, după modelul istoric al Bise­ri­cii.

- interesată să aibă de-a face cu persoane (adică, aduce o viziune personalistă). Ea construieşte omul, se vrea înţeleasă şi simte naţiunea ca pe o forţă creatoare într-o unitate de destin.

„Dreapta” autentică, realistă şi constructivă, fiind inexistentă pe scena politică românească de astăzi, este necesară reconstrucţia ei în forme credibile şi viabile, fără a reitera dreapta de ieri şi prin delimitarea de orice formă de extremism, altoindu-se pe noua problematică a lumii noastre.

* Sursa: Răzvan CODRESCU (2004). Cartea îndreptărilor. Bucureşti: Editura Christiana.

Răzvan CODRESCU (1997). Spiritul dreptei. Bucureşti: Editura Anastasia.

Perioada electorală

Deoarece ne aflăm în plină perioadă electorală m-am gândit ca printre postările mele să se găsească şi unele cu tentă politică. De cele mai multe ori, mai ales în astfel de perioade asistăm la adevărate recitaluri politice construite în binecunoscutul stil al limbii de lemn.
Consider că e necesar să definim termenii în momentul în care îi utilizăm, acesta fiind şi rostul postărilor mele următoare. Sper să fie utile.

Sursa imaginii: http://www.bizarroartist.org

Wednesday, October 1, 2008

Recrutarea – goana după talente


Lumea afacerilor de astăzi poartă amprenta globalizării şi poate fi asemănată cu un vas imens care pluteşte peste valuri agitate, gata oricând să naufragieze. Economia globalizată se ca­­racterizează prin pieţe hiperconcurenţiale globale şi multiculturale, în care constanta este schim­­barea şi turbulenţa. În acest context deosebit de ostil, scopul oricărei firme nu mai este ma­­ximizarea profiturilor, ci supravieţuirea. Pentru a supravieţui şi a se dezvolta, preţurile şi implicit reducerea costurilor şi-au pierdut rolul de factor decisiv şi de avantaj competiţional. De asemenea, universul locurilor de muncă s-a schimbat radical, fiind frecventă migraţia de la un loc de muncă la altul, care are efecte negative asupra păstrării confidenţialităţii.
Aici intervine şi rolul unui departament de recrutare, acela de a atrage talentele de pe piaţă şi a le valorifica în cadrul organizaţiei.
Voi încerca să zugrăvesc pe scurt activitatea unui recrutor, care poate de multe ori ridică semne de întrebare, mai ales din partea clientului. Recrutorul joacă de cele mai multe ori rolul unui inchizitor faţă de un public care nu este doritor de un strip-tease psihologic şi care, pe deasupra, este deseori, compus din indivizi fragilizaţi de pierderea sau aşteptarea unei slujbe. (Bernaud Gangloff, 2000, p. 96). Sau cel puţin în această manieră este el privit.
Avem un rol destul de ingrat şi dificil, suntem cei care mediază între angajat şi angajator, cei care încercăm să construim o punte între minţile oamenilor, ajutându-i să înţeleagă mai bine organizaţia.
Un alt aspect privind recrutarea este modalitatea de a fi privită fie într-o aură de misticism (prin testările psihologice folosite, problema criteriilor ascunse sau subestimate în situaţiile de recrutare, interpretări ale personalităţii umane prin diverse perspective), fie la polul opus prin perimarea rolului său şi minimizarea importanţei sale la maximum.
Faţă de aceste aspecte consider că rolul nostru esenţial în cadrul organizaţiei este acela de a ne pregăti ca o armată de elită (departa­men­tul de recrutare) în războiul talentelor. Excelenţa nu poate exista fără ta­lent.
În noua carieră, vedeta este angajatul, care devine responsabil pentru preluarea controlu­lui asupra propriei cariere, companiile nu mai garantează angajarea pe viaţă, iar managerii, alături de cei din echipa de la recrutare, pot juca un rol semnificativ pentru ei, oferindu-le sfaturi şi orientându-i în alegerile pe care doresc să le facă.
Performerii de top au două trăsături principale: îşi mă­soa­ră per­for­manţele prin raportarea la rezultatele defi­ni­te corect şi îşi folosesc talentele ca sursă prin­­ci­pa­lă de perfecţionare; performanţa lor se ex­pli­că prin gradul de adecvare al aptitudinilor şi cu­noş­tinţelor cu talentele naturale pe care le necesită ro­lul îndeplinit de ei în mod continuu. Talentul este pentru mine noţiunea principală uti­lizată în selecţia angajaţilor.
Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)