Saturday, July 19, 2008

Master Training of trainers la Universitatea Bucureşti

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei - Catedra de Ştiinţele Educaţiei

şi

Centrul de Dezvoltare şi Formare în domeniul Învăţământului Superior (CDFIS)

Lansează din toamna anului 2008

PROGRAM DE MASTER

FORMAREA FORMATORILOR / TRAINING OF TRAINERS

(certificare: Diploma de Master, 120 credite; Supliment de diplomă în limba engleză)

1. Misiunea acestui program este de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, formatori profesionişti, pentru domeniile public şi privat, care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului de formare şi dezvoltare a resurselor umane în organizaţii.

2. Adresabilitate:

  • Absolvenți ai studiilor de licență, indiferent de domeniu, interesați de construirea unei cariere în domeniul formării și dezvoltării profesionale.
  • Specialiști din instituții publice și companii care activează în domeniul formării și dezvoltării profesionale a resurselor umane, interesați de o certificare universitară de nivel masterat.
  • Specialiști în diverse domenii de activitate (economice, servicii publice) care doresc să valorifice cunoștințele de specialitate prin activități de formare, coaching și mentoring.

3. Selecție a ofertei curriculare: Teorii şi practici ale învăţării la adulţi, Comunicare şi negociere interculturală, Proiectarea şi evaluarea programelor de formare, Formarea formatorilor: metode şi tehnici, Construirea şi conducerea echipelor, Consultanţă de proces, coaching şi mentoring, Leadership pentru economia cunoaşterii, Managementul performanţei, Managementul situațiilor de risc și al situațiilor de criză etc.

4. Organizare

Locaţie: Activităţile se vor desfăşura mai ales în sediul nou al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din str. Panduri, nr 90 (lângă Palatul Cotroceni).

Numărul de locuri: 8 locuri finanţate de la bugetul de stat şi 25 locuri cu taxă. Numărul de locuri cu taxă poate fi suplimentat, dacă va fi cazul. Taxa: 2500 RON / an.

Admiterea: media de la licenţă şi interviu.

Perioada de înscriere: 8-14 septembrie 2008

Contact şi informaţii suplimentare:

Secretariatul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei: 031 4253452

Site: www.fpse.ro; email: TrainTrainers@gmail.com

Mai multe detalii: http://www.fpse.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=702&Itemid=702

(Sursa: www.formare.info)

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)