Tuesday, July 15, 2008

Către sine însuşi - Marcus Aurelius

În această seară parcurgeam o lectură filozofică mai veche a împăratului Marcus Aurelius, "Către sine însuşi". O carte plină de înţelepciune care va rămâne mereu de mare actualitate. În cele ce urmează voi releva câteva fragmente.

" Ceea ce nu face pe om inferior sie însuşi, nu coboară nici condiţia vieţii omeneşti şi nu distruge pe om nici în cele lăuntrice, nici în cele din afară ale sale.
Nu te purta ca şi cum ai avea de trăit zece mii de ani. Deasupra ta se înalţă legea destinului. Deci, cât timp vieţuieşti, cât timp încă îţi este cu putinţă, fă-te bun.

Totul este de scurtă durată şi pentru cel ce-şi aminteşte şi pentru cel pomenit.

Orice întâmplare petrecută nu înseamnă în ea însăşi o nenorocire, dar că ne reprezintă, în schimb, o fericire să o suporţi cu o generoasă dăruire a sufletului.

Cel mai înălţător mijloc de răzbunare împotriva făcătorilor de rele este să nu fii niciodată asemenea lor.

Unele abia aşteaptă să se nască, altele se grăbesc să dispară. Şi din ceea ce există, abia s-a zărit, că o parte s-a şi stins.

Arta de a trăi e mai asemănătoare cu meşteşugul luptelor, decât cu arta dansului, prin faptul că se impune să înfrunţi cu dârzenie şi bine pregătit tot ceea ce ţi se iveşte în cale, chiar şi evenimentele neprevăzute.

Arta înseamnă desăvârşirea caracterului: fiecare zi să fie trăită ca şi cum ar fi cea din urmă, fără să te zbuciumi, fără să fii amorţit şi ipocrit.

Căinţa este un fel de învinuire pe care omul şi-o aduce pentru că a trecut cu vederea ceva folositor. Binele trebuie considerat util, preocupările pentru realizarea sa sunt neapărat necesare în vederea depăşirii omului bun şi virtuos."

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)