Thursday, March 12, 2009

Recomandare de lectură (II)

Acest volum scris din perspectiva a patru competenţe complementare – istorică, politologică, economică şi teologică – îşi propune să treacă în revistă posibilele valori pe care comunităţile de credinţă şi cele civice le împărtăşesc şi din promovarea cărora am putea grăbi găsirea binelui nostru comun. Prin bine comun autorii înţeleg acel echilibru fundamental, încă nerealizat în România postcomunistă, din dorinţa fiecărei persoane de a se împlini şi ordinea unei societăţi plurală în opţiuni şi solidară etic deopotrivă.

Despre autori:

Radu Carp, Dr. Jur. Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti. Cel mai recent volum publicat: Limitele Constituţiei. Despre guvernare, politică şi cetăţenie în România (împreună cu Ioan Stanomir), C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

Dacian Graţian Gal, Dr. Hist. Comisia Europeană, Bruxelles. Cel mai recent volum publicat (împreună cu D. Buda): Parlamentul – instituție a statului și a Uniunii Europene, Accent, Cluj-Napoca, 2007.

Sorin Muresan, Dr. Sc. Ec. Director al firmei de consultanţă politică şi strategie economică The Diplomatic Economist Ltd., Bonn, Republica Federală Germania. Cel mai recent volum publicat: Discursurile parlamentare ale unui roman transilvănean la Viena între 1863-1865. George Bariţiu, Membru al Parlamentu-lui Monarhiei Austriece, Eikon, Cluj-Napoca, 2008.

Radu Preda, Dr. Theol. Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Cel mai recent volum publicat: Picu Ocoleanu, Radu Preda (editori), Viaţă liturgică şi etos comunitar. Preliminarii la o teologie socială ortodoxă, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007.

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)