Thursday, March 12, 2009

Recomandare de lectură (I)

Acest volum, primul din seria Theologia Socialis găzduită cu generozitate de tânăra editură clujeană Eikon, este rezultatul unei prezenţe de aproape două decenii a autorului în paginile presei bisericeşti şi seculare deopotrivă. Simplul fapt că texte scrise în diverse contexte şi la diferite temperaturi stilistice sunt acum adunate sub numele generic de lecturi social-teologice ale semnelor vremii indică un anevoios, dar ireversibil proces de articulare a ceea ce ar putea să însemne mesajul Bisericii ortodoxe din România adresat unei societăţi bulversate de anvergura şi ritmul unor transformări unice până acum în istoria ei modernă.

Despre autor:
Radu Preda, Dr. Theol. Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Cel mai recent volum publicat: Picu Ocoleanu, Radu Preda (editori), Viaţă liturgică şi etos comunitar. Preliminarii la o teologie socială ortodoxă, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007.

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)