Sunday, September 28, 2008

O scurtă incursiune în viaţa lui Ludwig von Mises

Ludwig von Mises (Lemberg, 1881 - New York, 1973) este cel mai important reprezentant al Şcolii "austriece" de drept si economie în secolul XX, spiritul rector al iubitorilor de rigoare şi discernamânt epistemologic în sfera ştiinţelor acţiunii umane şi autorul celei mai redutabile apărări utilitariste a capitalismului de tip laissez-faire. După ce a studiat cu Eugen von Böhm-Bawerk, a obţinut doctoratul la Universitatea din Viena, în 1906. A predat la Universiatea din Viena (1913 şi 1918-1938), a fost consilier economic al Camerei austriece de comerţ (1909-1934) şi a activat ca director al Comisiei austriece pentru reparaţii de la Liga Naţiunilor (1918-1920). În 1927 a fondat Institutul austriac pentru cercetări asupra ciclului economic. A predat, de asemenea, la Institutul superior de studii internaţionale de la Geneva (1934-1940) şi la Universitatea din New York (1945-1969).

Pe urmele lui Carl Menger şi Eugen von Böhm-Bawerk, el a respins definitiv mecanicismul neoclasic, istorismul şi relativismul empirist, reconstruind sistematic teoria cooperării sociale bazate pe diviziunea muncii, în jurul conceptului-cheie de calcul antreprenorial de rentabilitate. Explicând solidaritatea monedei sănătoase cu instituţiile proprietăţii private, Mises a elucidat inflaţia ca proces insidios de redistribuire, destabilizare si dezintegrare socio-economică, imputabil politizării monedei şi a activităţilor bancare. Totodată, a demonstrat că abolirea proprietăţii private asupra factorilor de producţie face literalmente imposibile formarea preţurilor şi calculul antreprenorial în termeni monetari, aşa încât socialismul riguros implementat, departe de a permite planificarea economică - selecţia celor mai importante proiecte realizabile într-un sistem de diviziune a muncii, din perspectiva unui planificator central -, implică dezagregarea structurilor raţionale de producţie, până la nivelul celui mai abject primitivism. Iar menţinerea ideilor intervenţioniste, adică a ideilor socialiste neasumate consecvent, combinată cu frustrările populare induse recurent de imixtiunea statului în economie, tinde să instaureze, sau să restaureze, haosul socialist. Supravieţuirea civilizaţiei de tip occidental depinde, după Mises, de înţelegerea şi instituţionalizarea până la capăt a ordinii economice şi de drept a proprietăţii private.

Printre cele mai importante lucrări ale sale, se numără: Human Action. A Treatise on Economics (1949), numită de Murray N. Rothbard "biblia economică a omului civilizat," The Theory of Money and Credit (1912), Socialism (1922) şi Theory and History (1957).

Cea mai bună introducere la viaţa şi opera lui Ludwig von Mises rămâne, probabil, Ludwig von Mises pe înţelesul tuturor de M. N. Rothbard. Puteţi de asemenea consulta M. N. Rothbard, Ludwig von Mises: Scholar, Creator, Hero, (LvMI, 1988) şi I. Kirzner, Ludwig von Mises (ISI Books, 2001)

Sursa: http://misesromania.org

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)