Tuesday, September 9, 2008

Despre om

"De multe ori sunt bolnav de milă de oameni. Când îi văd, când le cunosc viaţa, zbuciumul, frământările, necazurile. Că fiecare om, oricât ar părea de aspru, de străin de sentimentele nobile, fiecare om, indiferent de poziţia pe care o ocupă în societate, e totuşi om, ce poartă fiecare, adânc, în fiinţa lui, o lume a lui în care nu-i numai linişte ci, de cele mai multe ori e o grozavă luptă. Poartă fiecare adânc, în sufletul lui, dureri şi răni deschise, răni cicatrizate, buboaie dureroase, atâtea şi atâtea situaţii necunoscute, neştiute de nimeni. Întocmai cum se exprimă Homer în marea lui operă, Iliada, cântul XVII:,,Din tot ce pe lume e viaţă, răsuflă şi mişcă, nu e nimic de plâns şi mai necăjit decât omul...,,. Această stare a omului, de fiinţă zbuciumată, mă face să-l cinstesc mai mult, îmi adânceşte în suflet şi mai mult grija şi grija faţă de el, faţă de om."
(Iustinian Chira, Episcopul Maramureşului şi al Sătmarului)

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)