Monday, September 29, 2008

Investiţi în copii, descoperiţi-le potenţialul, investiţi in valori, investiţi în viitorul naţional!

Educaţia de excelenţă, un proiect de maximă Responsabilitate Socială

IRSCA Gifted Education, www.supradotaţi.ro lansează un proiect de grădiniţă şi after school pentru gifted education - educaţie de excelentă în sprijinul copiilor supradotaţi, cu potenţial înalt. Este un proiect de o importanţă deosebită în educaţie şi totodată un proiect de o uriaşă responsabilitate şi vizibilitate internaţională.
Companiile sunt invitate să se implice într-un proiect cu impact pe Termen Lung în domeniul Educaţiei pentru România.

Mai multe detalii despre acest proiect găsiţi aici.

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)