Monday, March 14, 2022

Muzica învăţării rapide 🎵

1.  Selecţiuni de muzică barocă lentă

Vivaldi

            Largo din Iarna (Anotimpurile)

            Largo din Concertul în Re major pentru chitară şi coarde

            Largo din Concertul în Do major pentru mandolină, coarde şi clavecin

Teleman

            Largo din Fantezie dublă în Sol major pentru clavecin

J. S. Bach

            Largo din Concertul în Mi minor  pt. clavecin, BWV  1056

            Partita pentru coarde Sol

            Largo pentru clavecin, Concerul în Do major, BWV  975

            Variaţiunile Goldberg

Corelli

            Largo din Concertul nr. 10 în Fa major din Douăspreze­ce

      Concerti Grossi, Opus 5

Albinioni

            Adagio în Sol pentru coarde              

Caudioso

            Largo din Concert pentru mandolină şi coarde

Pachelbel

            Canon în Re

2.  Concertul clasic  activ

W. A. Mozart

            Simfonia „Haffner”

            Simfonia „Praga”

            Concertul nr. 5 pt. vioară şi orchestră în La major

            Concertul nr. 4 pt. vioară şi orchestră în Re major

            Concertul nr. 18  pt. pian şi orchestră în Si  bemol major

            Concertul nr. 23 pt. pian şi orchestră în La major

            Sonata pt. două piane în Re major

            Eine Kleine Nachtmusik

Beethoven

            Concertul pt. vioară şi orchestră în Re major, Opus 61

Brahms

            Concertul nr. 1 pt. vioară şi orchestră, în Sol minor, Opus 26

Ceaikovski

            Concertul nr. 1 pt. pian şi orchestră în Si bemol minor, Opus

            23

            Concertul pt. vioară în Re major, Opus 35

Chopin

            Valsurile

Haydn

            Simfonia nr. 67 în Fa major

            Simfonia nr. 68 în Do major

3. Muzică de înaltă frecvenţă (pt. creşterea vitalităţii şi reîncărcarea energetică a creierului)

W. A. Mozart

            Concertele pentru vioară nr. 1-5

            Simfoniile nr. 29, 32, 39, 40&41

            Cvartetele de coarde

            Simfonia Concertante, Contradansuri


No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)