Thursday, March 17, 2022

Credința creștină | Sf. Nicolae Velimirovici

 Trebuie atunci să socotim credinţa creştină ca fiind mai presus de toate celelalte religii ale lumii?

Credinţa creştină nici nu poate fi asemuită cu alte religii şi, la drept vorbind, nici nu ar trebui numită „religie” , în sensul păgân al cuvântului.

Căci ea nu este o religie între alte religii, ci este credinţa în Hristos şi descoperirea lui Hristos.

Ea este Descoperirea personală, singură şi deplină a lui Dumnezeu către oameni, spre luminarea şi mântuirea lor.

Altă descoperire de la Dumnezeu nu ne va mai fi dată, şi până la sfârşitul lumii nu trebuie aşteptat un alt Mesia (Hristos), în afară de Iisus Hristos.

(Sfântul Nicolae Velimirovici Episcopul Ohridei și JiceiCredința Sfinților - Catehismul Bisericii Ortodoxe Răsăritene, Editura Predania, București, 2011,  p. 9)


No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)