Tuesday, March 29, 2022

Hourly labour costs in EU 2021💶

 


In 2021, average hourly labour costs in the whole economy were estimated to be EUR 29.1 in the European Union and EUR 32.8 in the euro area, up compared with EUR 28.6 and EUR 32.4, respectively, in 2020. The average hourly labour costs mask significant gaps between EU Member States, with the lowest hourly labour costs recorded in Bulgaria (EUR 7.0) and Romania (EUR 8.5), and the highest in Denmark (EUR 46.9), Luxembourg (EUR 43.0) and Belgium (EUR 41.6). In Romania, for an average labour cost of EUR 8.5 per hour, the cost of labour was half that in Greece and a quarter of that in Germany.

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)