Wednesday, August 3, 2011

Catedrala cărţii şi "omul-bibliotecă"

Semnalam, în urmă cu patru ani, într-o abordare pe aceeaşi temă, că termenul de bibliotecă publică, originea şi rostul acesteia în viaţa comunităţii, deosebirea de bibliotecile de specialitate sau de cele ale instituţiilor sunt insuficient cunoscute, spre deloc. Percepţia generală pe care o avem este aceea de mod de petrecere a timpului liber sau de loc unde te duci să iei cu împrumut un roman sau o carte de poezie. În realitate, biblioteca este (ca şi în Antichitatea greacă, de pe vremea lui Pericle) un centru de informare publică şi locul unde se organizează cele mai importante evenimente publice. În Grecia antică, Agora era, de fapt, o piaţă a bibliotecii.

Cea mai mare bibliotecă de­partamentală din Româ­nia este Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, iar directorul acesteia este Teo­dor Ardelean. Piatra de temelie a noului sediu a fost pusă în 1991, iar inaugurarea a avut loc în 2003. Deviza după care funcţionează este „Biblioteca - a treia casă!”. Aspectul cel mai interesant, privitor laexistenţa acestei biblio­teci judeţene, este acela că are filiale în toată lumea, fiind, din acest punct de vedere, unicat. Practic, funcţio­nea­ză după sistemul reţea al Biblio­tecii Metropolitane din Bucureşti (care are 40 de filiale), doar că filia­lele nu sunt doar în interiorul ora­şului, ci şi în afara ţării.

De trei ori mai mulţi cititori decât media pe ţară

Teodor Ardelean, directorul bi­bliotecii, are o pasiune aproape pa­to­logică pentru cărţi. În afară de in­stituţia pe care o conduce, a „ctito­rit” alte peste 20 de biblioteci - zece în străinătate, restul în România -, cea mai importantă rămânând, bineîn­ţeles, cea pe care o conduce di­rect. Are peste 10.000 de metri pă­traţi, distribuiţi pe 7 niveluri, şi este pri­ma (şi singura) bibliotecă din Ro­mâ­nia construită după 1990, cu destinaţie precisă. Majoritatea celor­lal­te sunt clădiri vechi care iniţial au avut altă destinaţie. Costurile de construcţie, calculate la preţurile cu­rente, au fost de vreo 10 milioane de euro. Biblio­teca Judeţeană „Petre Dul­fu” are şi cognomenul de „Ca­te­drala Cărţii”, pe care nu numai că-l onorează, dar îl şi susţine: a reuşit să polarizeze peste 50.000 de abonaţi, ceea ce în­seamnă, la o populaţie de 140.000 de locuitori câţi are Baia Mare, un procent de 35,7%. Teodor Ardelean mi-a atras totuşi atenţia că biblioteca are abonaţi şi din alte ora­şe şi că, de fapt, procentul real al băimărenilor abo­naţi este de 30%. Oricum, este mult peste media din România (11%) şi chiar peste Bucu­reşti (14%). Printre cele 6 filiale din oraş ale Bibliotecii „Petre Dulfu”, cea mai originală şi mai aplicată este „Centrul de zi pentru vârstnici” de pe strada Săsar, în care sunt ini­ţiaţi în utilizarea In­ter­netului pensionarii. Principalii be­neficiari sunt bătrânii care au copii şi nepoţi în străinătate şi care, din nevoia de co­municare cu aceştia, au învăţat să utilizeze limbajul online. Din 2001, de la înfiinţarea centrului, şi până astăzi, au absolvit cursurile peste 2.000 de băimăreni vârstnici. Cea de-a şaptea filială din oraş a Bi­blio­tecii Judeţene va fi inaugarată anul acesta, de Sfânta Maria (în au­gust sau în septembrie), la Inspec­to­ratul pentru Situaţii de Urgenţă.

„Ctitoriile” din afara ţării

Înfiinţarea bibliotecilor-filiale din străinătate a fost demarată de Teodor Ardelean în 2001, în cadrul programului „Carte pentru românii din afara graniţelor”. Scopul acestui program este, după cum îi spune şi numele, acela de a oferi românilor trăitori dincolo de graniţele spa­ţiu­lui naţional posibilitatea de a men­ţine legătura cu ţara şi cultura ro­mâ­nească prin intermediul cărţii. Au fost selectate lucrări valoroase din producţia editorială curentă, lu­crări reprezentative pentru toate dome­niile cunoaşterii, predominând li­teratura beletristică. Prima înfiin­ţa­tă a fost la Chişinău, în noiembrie 2001, următoarele două în Ucraina (martie 2002 şi martie 2003), iar a pa­tra la Budapesta (octombrie 2004). A urmat lanţul de biblioteci din Spa­nia, înfiinţate, toate, în cursul anului 2006: la Coslada, în incinta Bi­bliotecii Universitare (4.361 de vo­lume, în valoare de aproape 45.000 de euro), la Alcala de Henares, în incinta Centrului Hispano-Român (2.882 de volume, în valoare de pes­te 30.000 de euro), la Salamanca, în incinta Facultăţii de Filologie a Uni­versităţii (1.216 volume, în valoare de peste 15.000 de euro), şi la Alican­te, în incinta Bibliotecii Universitare (1.590 de volume în valoare de apro­ximativ 19.900 de euro). În 2010, la Glasgow, a înfiinţat prima biblio­tecă românească din Marea Britanie (Biblioteca „Ioan Alexandru”). Ceea ce face Teodor Ardelean poartă de­numirea fie de „guerilă culturală”, fie, în termeni de tactică şi strategie militară, „atac pe flancuri cu schimbarea frontului”. Adică, în timp ce pe căi politice, economice, sociale sau financiar-bancare se duce o luptă acerbă de depersonalizare şi dez­naţionalizare a cetăţenilor ro­mâni, omul-bibliotecă atacă din late­ral şi plasează, în spatele „inamicului”, „explozibilul” ignorat al cultu­rii: cărţile. „Sunt puţini oameni în lu­me care fac ceea ce face Teodor Ar­delean”, declara, cu ceva timp în ur­mă, Cornel Cuşner, constructor de biserici maramureşene şi case din lemn. „Spun în lume, pentru că în ţară cred că nu mai e nimeni”.

Cea mai mare, cea mai modernă, cea mai utilizată...

„De fapt, prima bibliotecă pe care am constituit-o a fost biblioteca personală, spune Teodor Ardelean. Am reuşit să adun peste 20.000 de cărţi, plus 76 de colecţii de publicaţii din diverse perioade istorice. Le ţi­neam la mine acasă, la părinţi, la so­cri şi în garaj, unde construisem rafturi speciale. Tot garajul era o biblio­tecă de 10.000 de volume”.
Pasiunea sa pentru cărţi a fost observată şi „monitorizată”, în anii comunismului, de fostul director al bibliotecii judeţene, profesorul Va­leriu Băiuţan. L-a cultivat pe tânărul Teddy Ardelean (aşa i se spunea, aşa i se spune şi acum) şi a făcut în aşa fel încât acesta să-i devină succesor. Ceea ce s-a şi întâmplat, în 1990. Noul director s-a şi apucat de treabă: a găsit spaţiul de amplasament al noii biblioteci, a iniţiat şi a contri­buit la realizarea proiectului şi a în­ceput construcţia. În 1992 a trebuit să se mute la Bucureşti (devenise parlamentar), iar în perioada 1993-1997 a deţinut, în paralel cu activitatea de senator, funcţia de membru în comitetul director al BRD. Era, practic, al doilea om în bancă, ceea ce i-a permis să obţină fonduri pentru continuarea construcţiei. A ur­mat perioada 1996-2000 (Convenţia Democratică), cea mai nefericită pentru proiectul său, când nimeni din guvern nu a mai susţinut, cu niciun leu, continuarea lucrărilor. „Clădirea nu mai era la roşu - spune Teodor Ardelean -, era la «verde», căci era năpădită din toate părţile de buruieni”. În 2000, „omul-biblio­te­că” a revenit cu arme şi bagaje la con­ducerea instituţiei, a finalizat construcţia, a dat-o în folosinţă şi a dus-o la performanţele actuale. „Este cea mai mare, cea mai fru­moa­să, cea mai modernă, cea mai utilă şi cea mai utilizată bibliotecă publică românească”, spune Teodor Ardelean cu dezinvoltură şi cu o totală lipsă de modestie. La o adică, nici n-ar prea avea de ce să fie mo­dest. Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare este realmen­te o catedrală a cărţii, în sensul cel mai complet cu putinţă.

„Sper să-l revăd în posturi de responsabilitate naţională”

„Dacă mergem un kilometru în fiecare zi, la sfârşitul vieţii putem ajunge să înconjurăm pământul. Teodor Ardelean munceşte zilnic, chiar dacă mulţi dintre paşii săi nu se văd. La final sper să ajungă înaintea multor iepuri iuţi de picior, dar grei de cap... Deşi sunt pesimist, mai sper să-l revăd în posturi de responsabilitate naţională, spre binele românilor. Cum ar arăta Maramureşul cu un prefect ca Teodor Ardelean, cum ar funcţiona Ministerul Culturii cu un ministru ca Teodor Ardelean, cât de mult ar putea face Teodor Ardelean pentru Maramureş şi pentru maramureşeni dacă ar fi din nou vicepreşedinte la Senat sau chiar preşedintele acestui for legislativ...!” (Dr. Pavel Suian, Visiting Profesor, Universitatea Medicală din Taipei, Taiwan)


„Era normal ca o catedrală a cărţii să se ridice în Maramureş”

„Românii risipiţi în Europa au găsit în directorul Teodor Ardelean un om înţelept şi dispus la a-şi folosi charisma şi conştiinţa naţională spre a organiza biblioteci în diferite colţuri ale Europei, unde sunt comunităţi mari de români. Regret că Parohiile ortodoxe şi Eparhiile, care sunt în proces de formare, nu s-au solidarizat cu această acţiune nobilă, care asigură cultura, identitatea, limba noastră româ­neas­că pentru cei aproape 4 milioane de români aflaţi în afara graniţelor Româ­niei. De departe cea mai importantă ctitorie a domnului Teodor Ardelean este actualul Palat al Bibliotecii Judeţene «Petre Dulfu», care-i datorează în tota­litate proiectul, evoluţia, bătălia pentru finanţare şi realizarea însăşi. Este un sanc­tuar al cărţii şi culturii cum - ne place să credem - nu mai există în ţară, încă. De altfel, dacă ne gândim la faptul că marele nostru istoric Nicolae Iorga a spus că «scrisul în limba română s-a născut în Maramureş», era normal ca o catedrală a cărţii să se ridice în Maramureş”. (Iustin Hodea Sigheteanul, Arhiereu-Vicar al Ma­ra­mureşului şi Sătmarului)

Autor: Miron Manega

Sursă: SĂPTĂMÂNA FINANCIARĂ

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)