Friday, September 12, 2014

Anghel Rugină despre « Marea Transformare »


"...Gândirea economicà a veacului al 20-lea a fost dominată în Apus de doctrina lui Keynes iar în Răsărit de doctrina lui Marx. Doctrina lui Marx în Răsărit a căzut din cauza Principiului Imposibilităţilor în Practica Economică. Doctrina lui Keynes va cădea şi ea în secolul ce urmează tot din cauza aceluiaşi Principiu al Imposibilităţilor în Practică, deşi se va derula altfel decât la Răsărit.


La începutul Noului Mileniu va avea loc « Marea Transformare » (The Great Transformation). Este foarte greu de prezis până la urmă pentru că lupta dintre diferite forţe nu se dă în câmp deschis. Pe de o parte e spiritul mercantil, conservativ de status quo pentru regimul capitalist reprezentat prin conducerea marilor întreprinderi comerciale şi financiare la nivel naţional si internaţional, care are încredere în doctrina economică rămasă de la Keynes, deşi bariera principală se află în Principiul Imposibilităţilor în Practică.

Pe de altă parte se află spiritul reformist reprezentat prin intelectuali si profesionişti, mai mult sau mai puţin de stânga, unii ajunşi deja în posturi de răspundere în mai toate organizaţiile internationale. Acestia agită teza că problemele sunt acum la nivel global, dar nu oferă nimic nou în afară de Keynes şi Marx din umbră. Si aici tot Principiul Imposibilităţilor este piatra cea mare care stă în faţa casei.

Eu mă străduiesc de mulţi ani să dovedesc că problemele mari ale timpului nostru nu se pot rezolva nici prin Keynes şi nici prin Marx.

Mai există o alternativă, a treia cale sintetizată în Ecuaţia Cunoştinţei Unificate, adică o sinteză unică între gândirea clasică şi modernă. Prin aplicarea acestei formule am vrut ca România să fie pregătită dinainte pentru « Marea Transformare » şi de la periferie să treacă la « CENTRUL » cel adevărat, curat şi luminos ca să dea un exemplu viu si concret pentru întreaga OMENIRE că este posibil de realizat o societate de economie liberă, justă şi stabilă, visul de împlinit la toate naţiunile şi la toate rasele de pe glob.

Ce altă coroană mai strălucitoare s-ar fi putut pune pe fruntea neamului românesc decât realizarea unui « Miracol Economic » cum n-a mai fost în nici o altă ţară din lume fiindcă cel german şi japonez s-au vestejit deja ?

Dar nici Preşedintele Iliescu şi nici Preşedintele Constantinescu n-au înţeles destinul neamului românesc şi cursul istoriei contemporane.

Şi aceasta a fost cea mai mare amărăciune a vieţii mele ca român şi ca om de ştiinţă." (Anghel Rugină)

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)