Wednesday, November 21, 2012

In memoriam: 93 de ani de la naşterea Părintelui GaleriuCa om de carte şi profesor de teologie , Părintele Galeriu a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică şi de cercetare , publicând studii , articole , cărţi , note , recenzii , însemnări , predici. Lucrările sale sunt temeinic elaborate , bogat documentate , interesante şi utile pentru teologie şi actualitate , iar stilul lor este inconfundabil. Dar, pe lângă preot şi profesor , Părintele Galeriu a fost un om de rară şi aleasă omenie ! A fost un om între oameni ! Generos până la jertfă , altruist până la iertarea şi iubirea vrăjmaşilor , răbdător până la uitarea de sine , înţelept şi echilibrat în toate , Părintele Galeriu a fost şi a rămas un adevărat „Părinte" şi „duhovnic" , dăltuind în sufletele studenţilor şi ale enoriaşilor săi adevărate caractere creştine ... Nu ştim dacă se va mai naşte sau repeta curând un asemenea om şi preot ca Părintele Galeriu , căci în persoana sa Dumnezeu a aşezat din plin daruri şi virtuţi pe care şi el şi le-a cultivat , cu grijă şi stăruinţă. El a reprezentat cu cinste şi autoritate Biserica Ortodoxă Română , în orice împrejurare a fost chemat să o facă. Un adevărat teolog şi preot. Un simbol al Bisericii Ortodoxe Române. (V CÂNDEA)

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)