Sunday, September 16, 2012

MORATORIU POLITIC ASUPRA EDUCAŢEI ÎN ROMÂNIA. SEMNAŢI DACĂ SIMŢITI LA FEL!

ADOPTAREA, LA 21 DECEMBRIE 2012, A MORATORIULUI POLITIC ASUPRA EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA

Categorie: EDUCAȚIE
Destinatar: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Educația este, de departe, proiectul public numărul 1 în România în următorii 10-20 de ani.  Miza istorică este succesul sau eşecul României în condiţiile generate de dobândirea, la 1 ianuarie 2007, a statutului de ţară membră a Uniunii Europene, iar focalizarea complexă şi de lungă durată a ţării noastre pe transformarea profundă a Educaţiei pe toate palierele sale, într-o manieră fără precedent până în acest moment – incomparabilă cu oricare dintre schimbările ori corecţiile din zona publică la care suntem martori – reprezintă condiţia critică de succes a noii Românii Europene.
Sunt trei valenţe fundamentale, care susţin fără echivoc acest argument:
Valenţa istorică. Acum, în esenţa sa, Şcoala funcţionează conform unui model profund inadecvat timpului prezent şi celui viitor. A treia mare transformare a Şcolii româneşti moderne, după cea articulată de Spiru Haret în anii 1890-1900 şi după reforma comunistă din 1948, încă nu a avut loc.
Valenţa socială. Subsistemul public principal pentru schimbarea infrastructurii mentale a societăţii este Educaţia. Acum România are nevoie, urgent, de schimbarea infrastructurii sale mentale în acord cu schimbările generate de aderarea la Uniunea Europeană – prin urmare, Educaţia devine proiectul său public numărul 1.
Valenţa economică. Investiţia în educaţie este profitabilă. Rata de rentabilitate a investiţiei în educaţie se situează între 5-30%, conform statisticilor O.E.C.D.

În acest cadru:
  1. Partidele politice parlamentare adoptă și consfințesc intrarea în vigoare, la 21 Decembrie 2012, a MORATORIULUI POLITIC ASUPRA EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA. Acest moratoriu vizează crearea condițiilor pentru transformarea Școlii ca sistem și are durata de 10 ani, începând cu 21 Decembrie 2012 și până la 21 Decembrie 2022
  2. Partidele politice parlamentare sunt de acord că transformarea Școlii ca sistem - sau, în termeni tehnici, schimbarea adaptivă a Educației - reprezintă PROIECTUL PUBLIC CEL MAI IMPORTANT AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2012-2022
  3. Viziunea schimbării adaptive a Educației este următoarea: ÎN DECENIUL 2012-2022, ROMÂNIA ÎȘI DEZVOLTĂ UN SISTEM EDUCAȚIONAL AUTENTIC, ADICĂ O ȘCOALĂ FUNDAMENTATĂ PE VALORI, UTILĂ ȘI PLĂCUTĂ. Valorile cultivate de modelul educațional dezvoltat în deceniul 2012-2022 sunt: integritatea; încrederea; performanța onestă; inteligența socială; curajul acțiunii civice; creativitatea; implicarea personală; motivația emoționala pozitivă; transferabilitatea competențelor; forța echipei
  4. Misiunea transformării Școlii ca sistem constă în SCHIMBAREA, PRIN EDUCAȚIE, A INFRASTRUCTURII MENTALE A SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI, în acord cu schimbările generate de statutul României de țară membră a Uniunii Europene.
  5. Obiectivul strategic al transformării Școlii ca sistem este GENERAREA SUSTENABILĂ A UNEI RESURSE UMANE NAȚIONALE ÎNALT COMPETITIVE, capabile să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, începând cu 2013, timp de minimum 5 ani (adică, până în 2018), România alocă 9% din Produsul Intern Brut capitolului cheltuieli pentru Educație. Direcțiile de acțiune și proiectele necesare îndeplinirii obiectivului strategic vizează preponderent: descentralizarea și modernizarea curriculară, managerială, financiară și a resursei umane în învățământul preuniversitar;  orientarea sistemului educațional către nevoile beneficiarilor acestuia; anticiparea și satisfacerea proactivă a nevoilor actuale sau de perspectivă ale pieței de competențe
  6. Toate proiectele de transformare a Școlii ca sistem sunt dezvoltate și puse în fapt în concordanță cu viziunea, valorile, misiunea și obiectivul strategic specificate în MORATORIUL POLITIC ASUPRA EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA
  7. Toți actorii individuali și instituționali ai societății sprijină MORATORIUL POLITIC ASUPRA EDUCAȚIEI ÎN ROMÂNIA contribuind onest, competent și responsabil la punerea sa in fapt.

Schimbarea adaptivă a Educaţiei este un proiect deschis, perfect fezabil. El nu este o ameninţare. Există profesionişti ai educaţiei care îl ştiu, îl vor şi îl susţin, punând la dispoziţie expertize pe dimensiuni multiple: educaţie non-formală; educaţia adulţilor; training şi consultanţă; experienţă internaţională; managementul schimbării; leadership transformaţional.
Transformarea Şcolii ca sistem este cel mai important proiect public al României în deceniul 2012-2022. El consfinţeşte, strategic, închiderea capitolului istoriei moderne a ţării noastre început după 1945 şi angajarea noastră autentică pe calea deschisă de momentul 1 ianuarie 2007. Schimbarea adaptivă a Educaţiei constituie un exerciţiu profund de învăţare colectivă la scara întregii societăţi, fundamentat pe încredere, onestitate, competenţă, performanţă şi curaj, gândit să genereze câştiguri ireversibile – pe termen scurt, mediu şi lung – pentru toţi actorii individuali şi instituţionali implicaţi în punerea sa în fapt. Timpul va proba.

București, 17 septembrie 2012

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)