Sunday, January 16, 2011

Românul în viziunea lui Mircea Vulcănescu (Un colos al culturii româneşti)

Românul nu se agaţă, ca alţii, cu disperare, de rezultatele faptei sale. "Fă binele şi dă-l pe apă!" zice un proverb. Pentru că, ceea ce-l face să făptuiască nu este sentimentul că rezultatul atârnă de faptă, ci nevoia de a se pune în regulă cu rânduiala lucrurilor, nevoia de a-şi împlini rostul, răspunzând chemării care i se face, nevoia de a fi în rând. De aceea, îl vom vedea făptuind, chiar în cele mai absurde circumstanţe şi stăruind a făptui, chiar atunci când considerarea raţională a împrejurărilor faptei lui l-ar fi îndreptăţit poate să nădăjduiască. Şi ce-l mai face să făptuiască uneori, în sfârşit (...), e împrejurarea că nu are încotro! (...)
Cheia acestei atitudini a românului o ştim acum. Ea vine din faptul că purtarea lui e totdeauna ancorată-n veşnicie, că totdeauna românul are în faţa lui nu exigenţele mărunte impuse de condiţiile de fapt, ci fiinţele stihiale, vedenia de slavă a esenţei tuturor lucrurilor, care atârnă de îndurarea lui Dumnezeu, ci nu de fapta omului.

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)