Wednesday, August 11, 2010

Bucuria de a trăi

Nu uita niciodată importanţa faptului de a trăi cu o bucurie nestăvilită. Nu trece niciodată cu vederea frumuseţea rară din tot ce există. Ziua de azi şi fiecare clipă sunt daruri. Rămâi vioi, fericit şi curios. Rămâi concentrat asupra operei vieţii tale şi asupra slujirii dezinteresate a celorlaţi. Universul va avea grijă de restul. Aceasta este una dintre cele mai autentice legi ale naturii. (Robin Sharma)

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)