Thursday, July 23, 2009

Ştefan Odobleja, precursorul ciberneticii

Ştefan Odobleja (1902 -1978) s-a născut în zorii zilei de 13 octombrie 1902, în casa unor ţărani săraci şi neştiutori de carte din comuna Izvorul Aneştilor, satul Valea Hotului (azi Valea Izvorului), Mehedinţi. Născut pe aceste plaiuri de legendă şi baladă, Odobleja vorbeşte cu multă admiraţie despre ele. Numai aşa poate fi explicată bogăţia de date, interpretarea lor şi paginile de autentică poezie (o îmbinare fericită între cercetare şi descriere poetică), pe care le găsim în însemnările sale. Prima sa carte, “La Phonoscopie” a fost dedicată fratelui sau mai mare, Dumitru, care l-a îndemnat să scrie.

Studii
  • în 1909 Ştefan Odobleja începe şcoala, o aventură care urmează să-i schimbe viaţa; el începe cele 5 clase ale ciclului primar în satul său de origine, unde a avut un învăţator foarte exigent, datorită căruia a terminat fiecare an cu premiul I.
  • liceul Traian din Turnu-Severin a fost un nou început pentru Ştefan Odobleja; prestigioasa instituţie oferindu-i plăcerea de a descoperi tainele limbii franceze.
  • a absolvit facultatea de medicină din Bucureşti.
În decursul vieţii, Ştefan Odobleja a practicat medicina şi a scris importante lucrări despre cibernetică. Însemnările sale despre medicina, filosofie şi literatură i-au adus numele pe buzele multor oameni. Prin activitatea sa în domeniul ciberneticii şi-a atras ostilitatea regimului comunist iar spre sfârşitul vieţii s-a aflat sub supravegherea organelor de securitate. O parte din operele sale au fost publicate după moartea sa.

Opere publicate
Ca un semn de aleasă recunoaştere faţă de întreaga sa operă, faţă de poziţia sa unică de precursor mondial al psihologiei consonantiste, a ciberneticii şi a ciberneticii generalizate, Ştefan Odobleja a fost ales post-mortem membru al Academiei Române în anul 1990. În onoarea sa a fost înfiinţată Academia de Cibernetică din Elveţia.

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%9Etefan_Odobleja

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)