Monday, February 16, 2009

Importanţa managementului resurselor umane

Aflată într-un mediu complex, incert şi puternic concurenţial întreprinderea rămâne com­­­­pe­titivă numai dacă şi-a dezvoltat propria inteligenţă colectivă şi dispune, pentru aceasta de un management al cunoştinţelor corespunzător. În aceste condiţii, organiza­ţii­le sunt puse în si­­tu­aţia redefinirii propriei culturi prin procese de reproiectare organi­za­ţio­­­nală şi modificări de stra­­tegie. Iar calitatea forţei de muncă este importantă atât în do­me­­nii de vârf, cât şi în do­me­nii mai puţin tehnologizate. De aceea vorbim de rolul stra­te­gic pe care îl joacă în noua con­fi­gu­­­raţie ceea ce numim managementul resurselor uma­ne. Modul în care o companie îşi va ges­ti­­­­ona resursele umane va determina şi gradul ei de succes în viitor.

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)