Sunday, February 1, 2009

De la barbari la birocraţi-Etapa a-III-a Constructorul şi exploratorul - Specializare şi expansiune

Etapa a-III-a a unei organizaţii reprezintă etapa specializării şi maturizării sale, aceea care este dominată de tipul de lider Constructor şi Explorator. Aceşti lideri fac un salt în conducerea organizaţiei, re­­nunţând la comand, control şi putere, promovând cooperarea/colaborarea, con­sen­sul, manage­men­­tul de tip par­ticipativ şi dezvoltarea de competenţe spe­cia­li­zate în producţie, servicii şi în vân­zări.

Liderul de tip Constructor este concentrat pe: realizarea de mijloace de producţie eficiente, fa­bri­­carea şi livrarea de produse/servicii către clienţi, muncă şi forţa exemplului personal, pe re­zul­tatele muncii şi spre soluţionarea rapidă a problemelor

Liderul de tip Explorator este concentrat mai mult pe: client şi vănzare, pe scopul/misiunea şi va­lorile organizaţiei, pe schimbarea şi adaptarea permanentă a organizaţiei la cerinţele pieţei, pe acţiuni decisive, animat de o viziune măreaţă şi curajoasă şi de trăsăturile sale de om com­pe­ti­tiv, entuziast şi persuasiv.

În afaceri, lideri de tip Constructor şi Explorator sunt responsabili pentru dezvoltarea unei orga­ni­zaţii mari, iar succesul lor în afaceri se bazează pe abilităţile lor de coordonare, consultare şi colaborare cu ceilalţi, pe viziunea lor puternică şi pe acţiunea lor decisivă de a o îndeplini.

Organizaţia Constructorului şi Exploratorului se caracterizează prin: dezvoltarea unor aptitudini şi departamente spe­ci­a­li­­za­te pentru mărirea eficienţei sale, rezistenţa la competiţie pe baza inovaţiei şi a îmbunătăţirii calităţii şi preţurilor pro­duselor, separatismul şi individualismul oamenilor, diferenţierea atitudinilor şi comportamentului organizaţional şi prin modificarea stilului de conducere al managerilor, cu scopul soluţionării conflictelor interdepartamentale.

În această etapă de dezvoltare a unei organizaţii, există mai multe provocări şi sarcini de înde­pli­nit: redefinirea pieţei vizate şi a locului organizaţiei pe piaţă, pentru satisfacerea aşteptărilor cli­enţilor săi; reducerea costului unitar al produselor/serviciilor oferite şi îmbunătăţirea calită­ţii lor (stabilirea unor preţuri competitive pe piaţă); proiectarea şi aplicarea unui sistem de re­cru­tare, selecţie şi dezvoltare a personalului, pentru asigurarea unui set de competenţe adec­va­te spe­cializării organizaţiei şi pentru asigurarea unui avantaj competitiv pe piaţă; dezvoltarea unui sistem de con­du­ce­re echilibrată a organizaţiei între departamentele sale; gestionarea aştep­tă­ri­lor angajaţilor pentru o mai bună recom­pen­sare a eforturilor lor, pentru eliminarea discre­pan­ţe­lor dintre modalităţile de motivare ale managerilor de top faţă de cei de nivel mediu.


Sursa: Lawrence Miller, (1989), Barbarians to bureaucrats (Corporate Life Cycle Strategies), New York, Ballantine Books

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)