Saturday, October 25, 2008

Ghid educativ pentru tinerii de astăzi din România (Academician prof. univ. dr. Anghel N. RUGINĂ)

Esenţiale pentru un tânăr îndreptat spre învăţătură sunt:

1. Dragostea şi respectul pentru părinţii care ne-au dat viaţă.

2. Dragostea şi respectul cuvenit părinţilor spirituali.

3. Dragostea şi respectul pentru credinţa strămoşească.

4. Dragostea faţă de aproapele tău aflat la nevoie.

5. Dragostea şi respectul pentru ţară, neamul şi pământul strămoşesc.

6. Dragostea şi respectul pentru umanitate, conform legii nescrise a omeniei româneşti.

7. Dragostea şi aprecierea faţă de ştiinţă şi adevărul ştiinţific.

8. Dragostea şi aprecierea faţă de arte, literatură şi limba română.

9. În viaţă puteţi avea trei categorii de prieteni:

a) O carte de căpătâi care v-a deschis o cale nouă, un orizont nou în viaţă

b) Un instrument muzical sau orice fel de artă cultivată în tinereţe

c) Un prieten sau o prietenă din copilărie sau din liceu.

10. Să nu uitaţi că în fiecare fiinţă omenească există ceva de valoare, care trebuie respectat ca atare sub orice condiţii.

11. Să nu uitaţi câteva gânduri înţelepte:

a) Adevărul până la urmă va învinge, dacă ne dăm osteneala să-l aducem la lumină”.

[George Washington – primul preşedinte al SUA]

b) Faptele fac istoria, însă ideile determină faptele”. [Othmar Spann - gânditor austriac]

c) Singurul lucru necesar pentru ca Răul să învingă în lume este ca oamenii de bine să nu facă nimic”. [Edmund Burke – filozof englez]

d) Reţineţi îndemnul lui Nicolae IORGA, care într-o poezie intitulată Înainte, spunea:

Celui ce predică-n pustiu

Si-n jurul lui tovarăşi n-are,

Trăiască-i numele lui viu,

Căci sfântă-i munca lui şi mare.

Răbdare-n noapte, muncitori,

Profet cu ochi de foc, răbdare,

Lumina falnicelor zori,

Acum sau mai târziu răsare!”

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)