Sunday, October 12, 2008

Din nou despre sistemul educaţional

Noua tehnologie a predării şi învăţării contează mai puţin în sine, schimbările trebuind să se declanşeze mai ales în substanţa, conţinutul şi focalizarea învăţământului şi a şcolii. Cea mai importantă trăsătură a transformării educaţiei nu va consta în noua tehnologie, ci în re­gân­­­direa rolului şi funcţiei educaţiei : orientarea sa, scopul său, valorile sale. Tehnolo­gia este aceea care ne ajută să facem lucruri noi şi nu să facem mai bine lucrurile vechi (adică, ma­rea provocare nu este tehnologia în sine, ci scopul în care ea este folosită).
În Societatea Informaţională accentul va cădea mai mult pe gândire şi crea­ţie, produsele create fiind de natură intangibilă (informaţie şi cunoştinţe), piaţa muncii se va globaliza, angajarea nu va mai fi pe viaţă, diploma de absolvire a unei şcoli va fi necesară dar nu şi suficientă, va creşte necesitatea perfecţionării continue şi va creşte ponderea tele­mun­­cii şi a teleeducaţiei în totalul formelor de muncă şi de educaţie.

Păşim într-o epocă de transformări majore şi de ocazii pe măsură. Puţini dintre oameni îşi dau seama de impactul pe care îl va avea această mare schimbare. Pentru unii va fi cea mai bună perioadă din viaţa lor, în timp ce pentru alţii ... cea mai rea. Noua eră apare plină de ne­cu­­­­­­­nos­cute, pericole şi ameninţări, deoarece pretutindeni sunt în acţiune forţele dezordinii şi ale dezorganizării.

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)