Saturday, May 3, 2008

Omul spiritual

- este înţelept, adică vede legătura dintre cauză şi efect, dintre evenimente şi lumea înconjurătoare;
- este înţelept şi clarvăzător, înţelegând legătura dintre faptă şi urmări, are dezvoltată gândirea strategică- văzând consecinţele faptelor noastre într-un viitor mai îndepărtat;
- se caracterizează prin abnegaţie- ştie să facă sacrificii, să-şi înfrâneze dorinţele, să se îngrijească de ceilalţi;
- poate să fie ferm şi cu principii, apărându-şi iubirea şi moralitatea, nelăsându-se condus de ceilalţi;
- este ferm, nu este lacom, nu urăşte, nu îi judecă pe ceilalţi, mânăncă mai puţin decât ceilalţi, nu este avid, agasant, invidios;
- este acela care poate să se limiteze de la partea materială datorită spiritualităţii şi acela care poate să se limiteze de la spiritual datorită iubirii.
(S.N.Lazarev)

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)