Thursday, May 8, 2008

Cum se calculează costurile plecării unui angajat?

Calculaţi scăderea productivităţii cu 50% pentru postul ce urmează să devină vacant pe tot intervalul scurs de la data la care angajatul a luat decizia să plece din companie.


Calculaţi scăderea productivităţii cu 100% pentru postul vacant pe tot intervalul care va trece până la ocuparea lui.

Calculaţi costurile generate de susţinerea interviului de plecare (durata X salariul pe oră al persoanei care conduce interviul).

Calculaţi costurile administrative generate de oprirea plăţilor salariului, beneficiilor, notificările şi alte formalităţi necesare încheierii contractului de muncă.

Calculaţi costul timpului necesar managerului pentru a înţelege ce activităţi trebuie acoperite, redistribuite etc. pe intervalul vacanţei postului.

Calculaţi costurile instruirii plătite de companie pentru angajatul care a părăsit compania / costurile cunoştinţelor şi experienţei acumulate la locul de muncă prin transfer de la manager, colegi etc. (timpul petrecut de aceştia pentru a-l aduce pe angajat la parametrii optimi de performanţă). Includeţi în calcul eventualele licenţe sau certificări pe care compania l-a ajutat pe angajat să le obţină pentru a-şi desfăşura efectiv activitatea.

Calculaţi costurile cunoştinţelor, competenţelor, contactelor sau chiar clienţilor cu care angajatul pleacă din companie. Utilizaţi formula 50% din salariul anual al angajatului care pleacă pentru un an de muncă, crescând pentru fiecare an de activitate câte 10 procente.

Calculaţi impactul asupra productivităţii departamentului din care a plecat angajatul. Aici ar mai putea intra şi costurile generate de efectul psihologic asupra angajaţilor din departament, scăderea motivaţiei etc.

La toate aceste costuri se adaugă cele legate de recrutarea şi selecţia unui nou angajat pe postul vacant. Cu cât postul este unul cheie, la un nivel ierarhic ridicat sau de strictă specialitate, cu atât costurile procesului de recrutare şi selecţie vor fi mai mari. Adăugaţi şi pierderile pe care compania le va suferi, cel puţin în prima lună, până când noul angajat va reuşi să se integreze în mediul de lucru şi costurile instruirii până va atinge nivelul de performanţă dorit. (Sursa: www.capital.ro)

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)