Saturday, November 10, 2007

Faţa ascunsă a candidatului la interviu

Personalitatea umană a fost de multe ori comparată cu un iceberg, datorită preponderenţei aspectelor mai puţin vizibile din cadrul structurii sale. Pentru majoritatea specialiştilor în recrutare şi selecţie de personal, părţile vizibile nu constituie o problemă specială, în schimb, descoperirea unor comportamente disimulate sau ascunse prezintă dificultăţi.
Puţine persoane au interesul să declare nonşalant punctele slabe veritabile, ceea ce complică sarcina recrutatorului. Pentru cei preocupaţi să descifreze caracteristici mai puţin vizibile ale unui candidat, le oferim spre investigare câteva tare comportamentale pe care noi le considerăm greu de surprins în timpul unui interviu.
O să dau acum un exemplu de candidat ideal în timpul unui interviu: aspect fizic atrăgător, bine îmbrăcat, CV bine întocmit, familist, studii relevante, are simţul umorului dezvoltat, pasiuni interesante, se exprimă alert şi concis, răspunde la orice întrebare deschis şi direct, îşi identifică cu uşurinţă punctele tari versus punctele slabe, poate să vă creioneze lejer cum va evolua cariera lui profesională în următorii cinci ani, poate descrie pe repere orare o zi tipică din activitatea lui profesională, este o persoană dinamică şi motivantă, nu critică vechiul loc de muncă.
Toată această înşiruire de calităţi şi abilităţi poate să nu însemne nimic dacă persoana din faţa dumneavoastră face parte din categoria candidatului cu trăsături ascunse.
Nu în ultimul rând, cel mai important aspect în procesul de recrutare şi selecţie este descoperirea calităţilor ce pot fi utile organizaţiei, şi nu vânătoarea de greşeli.

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)