Tuesday, February 26, 2013

Mărgăritare duhovniceşti. Aproapele


Celălalt de lângă mine nu este iadul, ci Raiul meu. El devine iad când eu nu sunt pentru el Rai.
Cel care se îngrijeşte de fratele său se îngrijeşte de el însuşi.
Scopul este ca fiecare să cugete la celălalt, la durerea lui. Minunea se întâmplă când cineva ia parte la durerea celuilalt. Esenţial este să-l sim­ţi pe celălalt fratele tău şi să iei parte la durerea lui. Această pur­ta­re Îl mişcă pe Dumnezeu şi săvârşeşte minunea.
Cel care nu ştie să ajute rămâne de unul singur şi nefericit.
Tot ceea ce se face cu inima nu oboseşte. Inima este precum un aparat care se încarcă. Cu cât lucrează, cu atât se încarcă.
SURSA: Cuv. Paisie AGHIORITUL (2009). Mica filocalie. Galaţi: Editura Egumeniţa. Pag. 150.

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)