Monday, October 24, 2011

Fabrica de supradotaţi a lui Florian Colceag (III). De la "omul-marfă" la omul divin

Există o Românie de care habar n-avem. Ceea ce ni se livrează zilnic la televizor, sau ceea ce vedem direct în instituţii, în politică, în lumea afacerilor, este o ficţiune, un coşmar. Există însa, repet, şi o altă Românie: o Românie reală, a valorilor care ne definesc şi care ne-ar putea propulsa pe adevărata traiectorie a identităţii noastre ca naţie şi popor. Această Românie are mai multe straturi de existenţă sau, mai exact, de persistenţă: una subterană, debranşată total de la simulacrul sistemului numit convenţional (şi impropriu) democraţie – categorie care aşteaptă, mai mult sau mai puţin conştient, să se polarizeze în jurul unui adevăr funcţional – şi alta la vedere, alcătuită din oameni care s-au apucat deja de treabă, fără să mai ceară protecţie şi subvenţie de la statul politic sau de de la partidul stat (care se recompune, iată, din propriile deşeuri!).

Unul dintre aceşti oameni este profesorul Florian Colceag. Ceea ce a conceput el, după mulţi ani de observare şi cercetare a societăţii româneşti, poartă denumirea trufaşă de MODEL DE ŢARĂ. Trufaşă – după cum se va vedea - doar în aparenţă sau numai pentru cine n-are niciun interes să creadă! Florian Colceag n-a conceput însă numai proiectul, ci a pregătit şi oamenii care să-l pună în practică. În afară de aceştia, s-au “înrolat” deja, în echipa de făptuitori, personalităţi importante, academicieni, inventatori, tineri entuziaşti din România şi diaspora. Voi reveni curând asupra acestora, ca şi asupra “Modelului de ţară”. Deocamdata voi prezenta, în linii foarte largi, traseul acţiunii bine direcţionate a profesorului Colceag, fondatorul asociaţiei IRSCA Gifted Education – România.

4% din totalul populaţiei din România – în topul curbei Gaus

Ca să pună în operă acest proiect premergător, Florian Colceag a avut în vedere mai multe realităţi statistice, constatări sociologice şi tendinţe mondiale. Astfel, ultimii 25 de ani au demonstrat că dezvoltarea economică, socială şi culturală a unei ţări este în directă dependenţă de dezvoltarea educaţiei copiilor supradotaţi şi talentaţi şi de utilizarea capacităţilor acestora pe plan naţional, ca vârf de lance în dezvoltare. Copiii supradotaţi ce nu sunt integraţi într-un sistem iniţial educativ, ulterior economic, de management sau politic, emigrează în ţările ce le oferă şanse de afirmare. Cei ce sunt integraţi contribuie în mod esenţial la dezvoltarea locală pe toate planurile. Istoria ne-a arătat de mai multe ori că societatea a recunoscut valorile supradotaţilor, dar în general cu mare întârziere, uneori de zeci sau sute de ani după moartea lor.

Exemple sunt nenumarate: Von Neumen, Gauss, Gaulois, Mendel, Mozart, Vivaldi, Van Gogh, Da Vinci sau, mai recent, Ramanujan, Sidis, Eminescu. Timpurile moderne au descoperit însă, prin gifted education, recunoaşterea şi promovarea ideilor în timp real. Conform datelor publicate de cercetări recente, 5-10% din populaţia lumii o reprezintă supradotaţii, dintre aceştia diferenţiindu-se unii cu capacităţi extrem de mari (doar 2% din populaţia lumii). În România, cercetarile psihologilor au constatat că procentul celor aflaţi în topul curbei Gauss se apropie de 4% din totalul populaţiei (faţă de 2% la nivel mondial). Aceste repere n-au stârnit nicio tresărire de interes la nivelul instituţiilor fundamentale din România.

Natura divină a omului, nu omul-marfă!

De aceea profesorul Florian Colceag n-a mai aşteptat sprijinul sau bunăvoinţa preşedinţiei, guvernelor sau camerelor parlamentare. În septembrie 2004, la iniţiativa sa, în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei sect. 4, Bucureşti, era înregistrată oficial IRSCA Gifted Education - Romania: o asociaţie non-profit cu scopul de a promova şi sprijini dezvoltarea persoanelor cu har şi talent în toate domeniile, de a forma resurse umane capabile, de a atrage în această activitate tineri foarte inzestraţi şi cu o înclinaţie deosebită spre cercetare, de a aduce o contribuţie esenţială în dezvoltarea prestigiului acestor activităţi pe plan naţional şi internaţional.

În 2005, IRSCA Gifted Education a iniţiat şi a fondat EDUGATE – Consorţiul Român pentru Educaţia Copiilor şi Tinerilor Supradotaţi şi Talentaţi, care astăzi coagulează eforturile reprezentanţilor societăţii civile, ai mediului de afaceri şi instituţional într-un prim program naţional de gifted education. EDUGATE este astăzi una dintre cele mai mari iniţiative educaţionale private în România şi, totodată, iniţiatorul proiectului de lege privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă inaltă.

În 2006, IRSCA Gifted Education devine membru WCGTC (World Council for Gifted and Talented Children) şi ECHA (The European Council for High Ability), cele mai înalte foruri la nivel internaţional şi european în domeniul educaţiei copiilor supradotaţi.

"Prin gifted education se respectă natura divină a omului şi nu omul-marfă, omul de consum – spune Florian Colceag, preşedintele IRSCA Gifted Education. Noi promovăm omul creator, omul capabil să-şi dezvolte potenţialele”.

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)