Friday, June 17, 2011

Sfaturi (Nicolae Iorga, 1918)

Nu vă legaţi de cele de`mprejur:

Azi sunt şi mâne vi- le ia furtuna;

Ori de le-aveţi, ori nu, vă e tot una,

O voi cari nu ştiţi decât huzur!

În viaţă ele pot fi un mormânt,

La moarte, o zadarnică podoabă:

Să le ţinem--puterea ni-i prea slabă

Prea iute mersul nostru pe pământ.

Dar sufletul ce`n el s`a mărgenit

Şi s`a `nălţat prin muncă grea pe sine

De-al omenirii rost etern se ţine

Mergând, cu dânsul, viu, în infinit

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)