Wednesday, December 22, 2010

Proiectul "Eu cred in România"

Proiect iniţiat de:

prof. univ. dr. Paul MARINESCU

prof. univ. dr. Sorin George TOMA

Pagină web realizată de:

Dragoş APOSTU

Misiune:

Crearea unei noi stări de spirit în România care să conducă la construirea unei societăţi în care oamenii pot să se manifeste plenar în raport cu potenţialul lor creator fără constrângeri de natură politică, economică, socială sau provenienţă etnică.

Viziune:

Schimbarea mentalităţii cetăţenilor care va facilita evoluţia României către societăţile cu un sistem educaţional competitiv care înregistrează performanţe înalte pe plan economic, promovează pe scară largă responsabilitatea socială şi respectă multiculturalismul.

Valori:

  • Oamenii
  • Integritatea
  • Încrederea
  • Adevărul
  • Solidaritatea
  • Profesionalismul
  • Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)