Sunday, September 19, 2010

Modelul Aisberg în selecția de personal

  1. Anticipează aisbergul!

Modelul Aisberg este cunoscut mai ales în domeniul comunicării și își are rădăcinile în "modelul aisberg al conştiinţei" al lui Sigmund Freud.

Freud a comparat comportamentul uman cu un aisberg plutitor. Presupunerea lui a fost că, în comportamentul nostru situațional de zi cu zi suntem conștienți de doar 10-20% din ceea ce ne determină comportamentul. Cu alte cuvinte, 10-20% din comportamentul nostru este un comportament conştient, reprezentat prin ceea ce este vizibil deasupra suprafeţei apei. 80-90% din motivația pentru comportamentul nostru este inconştient şi este reprezentat de ceea ce este scufundat sub suprafața apei.Cum descoperim aspectele ascunse ale comportamentului candidatului in procesul de selectie? Presupoziţiile fundamentale ale modelului au fost deja aplicate în multe domenii diferite. Acest model nu este doar un pilon-cheie al teoriei comunicării, ci este folosit, de exemplu, și în legătură cu dezvoltarea organizațională, psihologie educaţională, managementul proiectelor şi/sau cultură corporatistă.

Modelul Aisberg prezentat aici se referă la selecţia de personal. Ce procentaj din profilul unui candidat poate cunoaște companiile în timpul procesului de angajare? Ce procentaj rămâne ascuns?

2. Evită efectul Titanic

Secțiunea reprezentată de partea aisbergului aflată sub nivelul apei (80-90%) este decisivă pentru integrarea și retenția noilor angajați într-o companie și pentru performanţa pe termen lung. În procesul de recrutare-selecție există pericolul ca relația profesională să sufere, dacă compania nu descoperă adâncimile şi nu recunosc în prealabil semnalele de avertizare. Iar acest lucru are întotdeauna un impact asupra întregii echipe.

Instrumentele de evaluare persolog® sunt vitale tocmai în acest cadru, al cunoașterii dincolo de suprafață. Ele nu analizează competenţele profesionale ale candidatului, ci abilitățile personale și sociale. Cu ajutorul instrumentelor persolog® identificați candidatul care se potriveşte cel mai bine cu locul de muncă. Pentru mai multe detalii vizitați: www.persolog.ro

Sursa: http://www.business-edu.ro/resurse-umane/resurse-umane/2443-modelul-aisberg-in-selecia-de-personal.html

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)