Sunday, April 18, 2010

PRIMUL Centru de Inovaţie Didactică in Bucuresti pentru sustinerea cu educaţie de excelenta a copiilor capabili de performanta inalta

IRSCA Gifted Education invita companiile sa finanteze PRIMUL Centru de Inovaţie Didactică in Bucuresti pentru sustinerea cu educaţie de excelenţă a copiilor capabili de performanta inalta.

Primul Centru de Inovaţie Didactică se dezvolta ca parte a unui Program de Inovaţie Didactică. Proiectul propus este unic în România, în concordanţă cu stipulările Recomandării Europene 1248/1994 şi în concordanţă cu reglementările naţionale ale Legii 17/2007 pentru educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta, în spiritul politicilor dezvoltate de UE, şi al unor organizaţii precum UNESCO, şi totodată, un proiect cu vizibilitate maximă la nivel naţional şi internaţional, de o importanţă capitală pentru susţinerea cu o educaţie specifică, de înaltă calitate, a copiilor cu abilităţi înalte pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere.

  • Perioada proiectului: Aprilie 2010 – Aprilie 2012
  • Proiectul este susţinut de IRSCA Gifted Education în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Sector 6 Bucureşti, Şcoala 155 “Preasfanta Fecioara Maria” si ceilalti parteneri conform Protocolului de Colaborare incheiat intre aceste institutii.

  • Centrul va avea ca amplasament spaţiul pus la dispoziţie de Şcoala Generală 155 “Preasfanta Fecioara Maria”, Sector 6, Bucureşti.

  • Spaţiul este situat în incinta şcolii şi cuprinde 3 săli de clasă situate una lângă alta.

Programul de Inovatie Didactica urmăreşte:


1. Egalitatea de şanse a copiilor cu potenţial înalt – ce reprezintă copii cu nevoi speciale de educaţie – şi drepul lor la o educaţie care să îi hrănească şi să le dezvolte potenţialul, abilităţile şi aptitudinile naturale la nivel maximal printr-o educaţie de excelenţă
2. Creşterea gradului de diseminare a programelor de educaţie de inovaţie didactică şi de parenting care stimulează copiii cu abilităţi înalte.

Obiective


Programul de Inovaţie Didactică are 3 obiective majore:
1. Realizarea Centrului de Testare Permanentă
Acest obiectiv presupune lansarea unui proces amplu de identificare a copiilor cu potenţial înalt, ce include parcurgerea mai multor etape, una dintre ele fiind testarea la nivel international cu teste Raven Standard Plus, SON-R (Snijders-Oomen Non-Verbal Intelligence Test Revised), WISC IV, TTCT ( Torrance Tests of Creative Thinking), BWAS (Barron-Welsh Art Scale), LSI (Learning Styles Inventory) a unui lot de minim 500 de copii cu vârste 9-12 ani din Sectorul 6 Bucureşti, într-un program pilot, urmărindu-se identificarea unui prim grup de 30 copii cu potenţial înalt. Centrul va avea o activitate permanentă de testări complexe la cerere pentru descoperirea inteligentelor multiple, a abilitatilor inalte.

2. Realizarea Centrului Multimedia de Inovaţie Didactică, primul de acest tip în Bucureşti.
Acest proiect include atât cadrele didactice cât şi părinţii.
100 Cadre didactice vor fi informate cu privire la principiile educaţiei de înaltă calitate („early quality childhood education”), vor urma cursuri de formare specifice şi vor putea să iniţieze activităţi de colaborare cu IRSCA Gifted Education.
60 de Părinţi vor participa la cursuri specifice şi vor primi materiale de informare cu privire la principiile de descoperire şi dezvoltare a copiilor gifted & talented şi la educaţia de excelenţă.

3. Lansarea Programului “Şcoala Talentelor”
Educarea cu 6 cursuri de tip after-school de enrichment (curricula imbogatita) a 30 de copii (anual) cu potenţial înalt cu vârstele 9-12 ani prin crearea unui mediu armonios pentru dezvoltarea multi-inteligenţelor, a creativităţii umane şi a realizării de sine, pentru aplicarea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării lor interioare, a formării unui mediu echilibrat de viaţa şi totodată, în folosul societăţii.
Fiecare din aceste obiective presupun realizarea unui proiect. Toate proiectele menţionate mai sus coexistă şi se sprijină reciproc în scopul realizării obiectivului comun – Programul de Inovaţie Didactică.

Costuri Centru Pilot Inovatie Didactica
  • Etapa 1 – Testare copii: € 10,699

  • Etapa 2 – Amenajare Centru de testare:€ 13,550

  • Etapa 2 - Amenajare Centru multimedia:€ 12,160

  • Etapa 3 - Activitati Copii/Cadre Didactice/Parinti:€ 6,000

  • Costuri de regie – generale:€ 5,275

  • TOTAL GENERAL: € 47,684

Beneficiile Companiilor partenere


+ Vizibilitate / recunoaştere la nivel naţional şi internaţional pentru implicare intr-un proiect unic de identificare si sustinere a copiilor cu risc social ridicat, copii capabili de performanta inalta.
+ Promovarea imaginii (link pentru explicatii)
+ Implicarea angajatilor in proiecte de educatie prin actiuni de CSR
+ Fiecare curs de la Scoala Talentelor se va incheia cu un proiect de grup al copiilor ce va fi prezentat intr-un Eveniment Public stakeholderilor – partenerilor in proiect, finantatorilor, parintilor fiind o modalitate atractiva de a va desfasura actiuni si promovare CSR
+ Actiuni/Evenimente agreate de comun acord

Contact


Pentru stabilirea unei intalniri sau detalii, Monica Gheorghiu, Project Manager: 0729-029484

Sursa: http://giftededu.org/centru-inovatie-didactica

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)