Friday, May 15, 2009

Şcoala de Vară a Educaţiei de Excelenţă, Ediţia a III-a; 12-20 iulie 2009 – Lugoj: EDUCAŢIA EXCELENŢEI PENTRU O SOCIETATE CENTRATĂ PE COPIL.

IRSCA Gifted Education se adresează educatorilor, instructorilor şi profesorilor de orice nivel, implicaţi în educaţie la orice mod personal sau instituţional, la catedră sau în cercetare, ori în managementul şcolar.

Scop: profesionalizarea în domeniul educaţiei de excelenţă a cât mai multor cursanţi, în lumina Legii nr. 17/01.2007; dezbaterea reformelor în curs; consolidarea reţelei şcolii. Misiunea IRSCA Gifted Education este descoperirea şi dezvoltarea potenţialului fiecărui copil si tanar printr-o educaţie de excelenţă ce promovează aptitudinile şi talentul în orice domeniu. "Respectăm natura divină a omului şi nu omul-marfă, omul de consum", spune prof. Florin Colceag, Preşedinte IRSCA Gifted Education "stimulând învăţământul şi cercetarea românească originală". Atragem astfel în această direcţie copii şi tineri dotaţi pentru studiu, cercetare, leadership, antreprenoriat şi arte, contribuind, naţional şi internaţional, la prestigiul educaţiei româneşti.

Cazare: 120 RON, patibili la sosire, la internatul G.Ş.V.Branişte; număr de locuri: 120

Snack/ prânz/ cina: 200 RON, platibili la sosire, la cantina Liceului C.Brediceanu; număr de locuri: 120.

Taxă de curs: 300 RON. Taxa de curs se achita până la 20 iunie, prin ordin de plată către:

Asociaţia non-profit IRSCA GIFTED EDUCATION

Cod Fiscal: 17262316

Cont: IBAN(RON): RO26 RZBR 0000 0600 0662 2697

Banca: Raiffeisen Bank, Agentia Victoria, Bucuresti

Detalii plata: Scoala de Vara 2009 Lugoj

Înscriere completand si trimitand formularul plus dovada achitării taxei de curs (copie scanata chitanta), începând de azi, 11 mai 2009 la adresa scoaladeexcelenta {a rond} gmail.com.


Cuvânt cheie al ediţiei: INTERACTIVITATE.

Program:

9:30 a.m.- 1 p.m. cursurile experţilor IRSCA, în Aula Universităţii C.Drăgan

3:30 p.m. – 7 p.m. ateliere de lucru / film didactic, la Liceul Brediceanu

8 p.m. - 10 p.m. socializare: eseuri...: la dormitor.

Atentie!

Lista atelierelor de lucru este deschisă, aşteptăm propuneri. Concursul de eseuri şi de filme digitale este deschis şi cursanţilor din ediţiile anterioare ce nu pot fi cu noi la Lugoj. Aşteptăm eseurile dumneavoastra (pentru concurs, sau nu) la adresa christi.alma@yahoo.com. Criterii de premiere: proprietatea cuvântului, coerenţa argumentului, coeziunea textului, creativitate. Aşteptam filmele (20 MB max, pentru concurs, sau nu) la adresa: a.m.christi@gmail.com

Şcoala se finalizează cu diploma de participare si un certificat de competente, acordate de IRSCA Gifted Education şi recunoscut de Consortiul EDUGATE.

Parteneri IRSCA Gifted Education: ISJ Timiş; reprezentant - inspector Marin Popescu. Organizatorii-sponsori ai şcolii, parteneri IRSCA Gifted Education: Noemi Neamţu, director al Liceului C.Breduceanu-Lugoj; Călin Alexandru, director al G.Ş,V.Branişte-Lugoj; Manuela Mihai, Manager al Babel SRL; Andreea Groszmuk - Co.Medi Art; Sorin Blaj – U.Dragan-Lugoj; Beatrice Frenţescu, psiholog; dr. M.A.Christi, profesor, prospector IRSCA Gifted Education.

Principalii experţi IRSCA în educaţia excelenţei la Lugoj: Florin Colceag, preşedinte IRSCA Gifted Eucation. Vasile Flueras - formator F.S.D.- C.C.D, Liceul Avram Iancu – Cluj-Napoca. Marcel Capraru - preşedinte al Asociaţiei Alternative Pedagogice (APA). Sergiu Scofergiu - psiholog şcolar, Colegiul Tehnic A.Vijoli, Făgăraş. Vlaston Stefan - Presedinte Asociatia EDU CER, Liceul Petre Poni, Bucureşti. Florinte Catargiu - expert IRSCA Gifted Education şi instructor educaţie de excelenţă; promotor formare continuă, EDUGATE. Monica Reu - redactor-şef, Editura Elena Francisc, Presedinte Asociaţia pentru Comunicare Non-Violentă. Mirela Horumba - director programe parenting, IRSCA Gifted Education.

Alte ateliere confirmate până la acest moment: Lajos Kristof, Carmen Pătruţescu, Cludia Borca, Cristina Mihăilescu, Marilena Leurezeanu, dr. M.A.Christi: formatori şi profesori.

Programul şcolii.

Deschiderea Scolii: 12 iulie, primirea oaspeţilor.

Epilog: 20 iulie: vă conducem la gară (să fim siguri că plecaţi... şi va urma: ediţia a III-a, de iarnă… la Buziaş-Băi, pe tichete de turism? :)

Luni, 13 iulie: DEMOGRAFIA EXCELENTEI. Cine suntem noi? Vasile Flueras: Omul, educaţia şi învăţământul în societatea comunicării. Atelier 1.: Adriana Ciucaş: Copiii mei genialoizi şi întrebările lor minunate. Atelier 2.: Cristina Pupăză: Valorile pe care ne clădim educaţia. Modul eseu: Bacalaureatul sălbaticilor insulei.

Marţi, 14 iulie: COPILUL-VALOARE ÎN SOCIETATEA ÎMBĂTRÂNITĂ. Marcel Capraru: Educatia centrată pe copil: care copil? Sergiu Scofergiu: Diagnoză şi evaluarea în invăţământul formal. Atelier 1: Sergiu Scofergiu – Diagnoza şi evaluarea copilului instituţionalizat. Atelier 2: Lajos Kristof - Programe educative de excelenţă în serviciile rezidenţiale. Modul eseu: Şcoala marginalilor junglei urbane.

Miercuri, 15 iulie: PEDAGOGIA EXCELENŢEI DE AZI A DEMARAT IERI. Florin Colceag: Arhitectura sistemului educativ performant (I). Vlaston Stefan: Inefabilul standardelor de calitate in educaţie.Atelier 1: Cludia Borca: Modalităţi de stimulare polisensorială, la copilul nevăzător. Atelier 2.: M.A.Christi – La Bicentenar, Braille şi-ar omagia Maestrul. Modul eseu: Dascălul. Mic tratat de imagologie.

Joi, 16 iulie: PEDAGOGIA EXCELENŢEI DE MÂINE ÎNCEPE AZI. Florinte Catargiu: Performanţa şcolară şi curricula ( conexă şi/ sau) complementară. Florin Colceag: Arhitectura sistemului educativ performant (II) Atelier 1: Carmen Pătruţescu: Modalităţi de wtimulare a aptitudinilor, la copilul hipoacuzic. Atelier 2.: Cristina Mihăilescu - Casa Faenza; autism şi aptitudini de compensare. Modul eseu: Copiii spun la şcoală că…

Vineri, 17 iulie: FACTORUL COMUNICARE. Florinte Catargiu: Proiectul INTEGRAT- Serviciul de evaluare externa LEAPSA. Monica Reu: Comunicarea empatică. Atelier 1: Monica Reu - Comunicarea empatică în educaţie. Atelier 2: Mirela Horumba - Cum sa fii un părinte de nota 10 (I). Modul eseu: Telefonul fără fir.

Sâmbătă, 18 iulie: CINE SUSŢINE PRO-EXCELENŢA COPILULUI? Florin Colceag: Arhitectura unui sistem educativ performant (III) Mirela Horumba: Excelenţa în parentizare. Atelier 1: Mirela Horumba - Cum să fii un părinte de nota 10 (II). Atelier 2: Marilena Leurezeanu - Ştie familia cultiva copilul talentat mic? Modul eseu: Imaginea părintelui (Mic tratat de imagologie).

Duminică, 19 iulie, în plen, a.m.: Concluzii. Premiere eseuri şi filme; p.m. : excursie.

Sursa: http://www.supradotati.ro/scoala-de-vara-2009.php

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)