Tuesday, June 3, 2008

Prof. Florian Colceag despre educaţie - Şcoala de Vară a Educaţiei de Excelenţă

Florian Colceag este preşedintele IRSCA Gifted Education, matematician, profesor cu 20 de ani de experienţă în educaţia copiilor supradotaţi şi în antrenarea copiilor olimpici la matematică cu care a obtinut mai mult de 60 de medalii de aur la competiţii internaţionale de matematică. Este reprezentant în România al World Council for Gifted and Talented Education.

Misiunea IRSCA Gifted Education este descoperirea şi dezvoltarea potentialului fiecărui copil şi tânar printr-o educaţie de excelenţă. Misiunea noastră este "să promovăm şi să sprijinim dezvoltarea persoanelor cu har şi talent din toate domeniile".

"Prin gifted education se respectă natura divină a omului şi nu omul-marfă, omul de consum. Noi promovăm omul creator, omul capabil să-şi dezvolte potenţialele." Florian Colceag, Preşedinte IRSCA Gifted Education.

IRSCA Gifted Education îşi propune să stimuleze şi să promoveze învăţământul şi cercetarea românească originală, să atragă în această activitate tineri dotaţi cu înclinaţie spre cercetare, leadership, antreprenoriat şi arte şi să contribuie la prestigiul acestor activităţi pe plan naţional şi internaţional.

IRSCA Gifted Education este o asociaţie non-profit, înregistrată în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. 36/13.09.2004, cu o activitate recunoscută la nivel naţional şi internaţional, partener UNESCO, membru WCGTC- World Council for Gifted and Talented Children, Asia-Pacific Federation of WCGTC şi ECHA - European Council for High Ability - cele mai înalte foruri internaţionale în domeniul educaţiei de excelenţă.

Iniţiator şi prim fondator al Consorţiului EDUGATE pentru Educaţia Tinerilor şi Copiilor Supradotaţi şi Talentaţi precum şi iniţiatorul legii educaţiei tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă – Legea nr.17/2007 intrată în vigoare la 18.01.2007. Iniţiatorul primului Program Naţional al Educatţiei de Excelenţă, al Institutului Naţional de Studii pentru Educaţia de Excelenţă, al primei Conferinţe Naţionale asupra educaţiei tinerilor şi copiilor supradotaţi şi talentaţi, al programelor de descoperire a potenţialului tuturor copiilor, al programelor de învăţare accelerată, consultanţă, mentorat şi de îmbogăţire a curriculei şcolare.


No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)