Wednesday, April 23, 2008

Pentru cei ce sunt sub semnul CRUCII

Suntem în Săptămâna Mare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos şi se cuvine să as­cul­­tăm şi să urmăm sfaturile unuia dintre cei mai mari duhovnici creştini ortodocşi români, pă­rintele Arsenie BOCA, cel supranumit „Sfântul din Ardeal” şi „ştiut pictor de suflete du­pă modelul Domnului nostru Iisus Hristos”:

Nu te simţi mai aproape de Dumnezeu şi de oameni decât după CRUCE! Dar nouă, nu ne-a fost rânduită pentru că nu suntem vrednici. Eu nu vă dau canoane ca ceilalţi preoţi (me­­ta­nii, rugăciuni şi post), ci îndemn să vă schimbaţi purtările (viaţa) şi să-i mulţumiţi lui Dumnezeu de CRUCEA pe care v-a dat-o. O veţi face?

Unii cred că rugăciunea înseamnă a sta în genunchi sau a rosti din gură sau în gând: Doam­ne Iisuse Hristoase fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!” Dar rugă­ciu­nea cea adevărată este a te simţi mulţumit de toate şi a-ţi deschide sufletul, să te poţi simţi aproape de Dumnezeu. Iar cei ce fac rugăciunea aceasta, Dumnezeu să le ajute! Dar cei care au dureri şi sufe­rin­ţe sunt cei distinşi pe care i-a ales pentru Împărăţia Lui Veş­nică!

Sfântul Apostol Pavel zice aşa: „Roagă-te neîncetat şi mulţumeşte neîncetat lui Dum­ne­­­zeu pentru toate bucuriile şi suferinţele pe care ţi le-a dăruit”.

Viaţa aceasta nu este numai pentru a strânge averi, a munci, a te îmbrăca, căci nu aceştia sunt oamenii fericiţi, ci cei ce au o CRUCE de purtat.

Nu este altă cale de mântuire, de ispăşire a păcatelor, decât calea CRUCII! Dacă ar fi fost alta, Dumnezeu ne-ar fi arătat-o pe aceea. Prin CRUCE, prin suferinţa unei răstigniri în via­ţă, se intră în Împărăţia Lui Dumnezeu şi se intră cu atât mai sigur cu cât răbdăm o răs­tig­­ni­re nedreaptă.

Deci, cel ce vrea să se mântuiască n-are pe nimeni de osândit pentru CRUCEA pe care o duce. Cine s-a hotărât cu toată puterea sufletului său să vină la Iisus, răstignirea-l aş­teaptă, dar acesta iubeşte din tot sufletul pe cei ce-l răstignesc.

În necazuri se vede iubirea omului de Dumnezeu şi de oameni. În cuptorul suferin­ţe­lor de tot felul, se curăţeşte sufletul omenesc pentru Împărăţia Lui Dumnezeu. Suferinţa sme­­reşte trufia omului şi Îl face pe Dumnezeu prieten!

Aşa să tâlcuiţi CRUCEA pe care o aveţi fiecare din voi! În CRUCE, Dumnezeu a as­cuns o taină: taina mântuirii fiecăruia. Vai de cel ce nu are o CRUCE de dus: acela nu are prin ce se mântui. Aflaţi că neajunsurile voastre (necazurile de tot felul, bolile) au preţ îna­in­­tea lui Dumnezeu, dacă le duceţi de acum înainte cu înţelesul de CRUCE.

Hristos a înviat! Sărbători fericite!

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)