Sunday, February 17, 2008

Implicarea emoţională, o forţă motivaţională nelimitată

Lumea afacerilor de astăzi poartă amprenta globalizării şi poate fi asemănată cu un vas imens care pluteşte peste valuri agitate, gata oricând să naufragieze. Economia globalizată se ca­­racterizează prin pieţe hiperconcurenţiale globale şi multiculturale, în care constanta este schim­­barea şi turbulenţa. În acest context deosebit de ostil, scopul oricărei firme nu mai este ma­­ximizarea profiturilor, ci supravieţuirea. Pentru a supravieţui şi a se dezvolta, preţurile şi implicit reducerea costurilor şi-au pierdut rolul de factor decisiv şi de avantaj competiţional. De asemenea, universul locurilor de muncă s-a schimbat radical, fiind frecventă migraţia de la un loc de muncă la altul, care are efecte negative asupra păstrării confidenţialităţii.

Pentru a supravieţui şi a se adapta unei asemenea situaţii, companiile pot examina şi în­cer­ca să aplice cele mai bune şi mai revoluţionare practici, din cadrul organizaţiilor vizionare (Collins şi Porras, 2006) şi cele ale managerilor excepţionali (Buckingam şi Coffman, 2005). Im­plementarea strategiilor practicate de aceste organizaţii, vor conduce nu numai la supra­vie­ţu­irea lor, ci şi la o creştere constantă reală a profiturilor, la o fidelizarea angajaţilor şi a cli­en­ţi­lor, la inovaţii surprinzătoare şi la un spirit de iniţiativă dezvoltat. Ceea ce au descoperit şi ceea ce utilizează organizaţiile vizionare şi managerii de elită, este puterea nelimitată a re­sur­­­sei umane, modul nou de a trata oamenii prin maximizarea ta­len­­­­telor individuale înnăscute ale angajaţilor (Coffman şi Conzalez-Molina, 2007, p. 15), prin crearea unor locuri de mun­că de excepţie, puternice şi pline de viaţă şi prin implicarea emo­­­­­ţională şi prin fideli­za­rea an­ga­­jaţilor şi a clienţilor.

Bibliografie:

Buckingham, Marcus şi Coffman, Curt. (2004). Manager contra curentului. Bucureşti:

Editura ALLFA.

Coffman, Curt şi Conzalez-Molina, Gabriel. (2007). Calea Gallup. Economia emoţională –

calea sigură către succes. Bucureşti: Editura ALLFA.No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)