Monday, May 28, 2007

Cele mai răspândite bariere în calea performanţei


Energie scăzută
Nervozitate
Atitudine defensivă
Negativism şi pesimism
Atitudine critică la adresa altora
Toleranţă scăzută la stress
Toane, iritabilitate
Slabe abilităţi pentru munca în echipă
Inflexibilitate, rigiditate
Lipsa concentrării
Anxietate ridicată
Proastă administrare a timpului
Neîncredere în alţii
Lipsa integrităţii
Nehotărâre
Slabe abilităţi de comunicare
Slabe abilităţi de ascultător
Lipsa entuziasmului
Încredere în sine scăzută
Lipsa empatiei
Dependenţă excesivă
Dezechilibru între muncă şi viaţa personală

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)